Skabelon:Cite AV media

Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]
Kildeskabeloner
{{Cite arXiv}}arXiv preprint
{{Cite AV media}}lyd og billede
{{Cite AV media notes}}lyd- og billednoter
{{Cite book}}bøger
{{Cite conference}}konferencenoter
{{Cite DVD notes}}DVD-bilag
{{Cite encyclopedia}}redigeret opslagsværk
{{Cite episode}}radio- eller fjernsynsepisoder
{{Cite interview}}interviews
{{Cite journal}}magasiner, tidsskrifter, akademiske afhandlinger
{{Cite mailing list}}offentlige e-maillister
{{Cite map}}kort
{{Cite news}}nyhedsartikler
{{Cite newsgroup}}online nyhedsgrupper
{{Cite podcast}}audio eller video podcast
{{Cite press release}}pressemeddelser
{{Cite report}}rapporter
{{Cite serial}}audio or video serials
{{Cite sign}}signs, plaques
{{Cite speech}}taler
{{Cite techreport}}technical reports
{{Cite thesis}}theses
{{Cite web}}any resource accessible through a URL
Se også:
Kategori:Referenceskabeloner

Denne skabelon bruges til kildeangivelser for audio and visual works. For media in episodic or serial format, use {{cite episode}} or {{cite serial}}. To cite liner notes and other print media associated with audio or visual media, use {{cite AV media notes}} or {{cite DVD notes}}.

Kopier en blank version af skabelonen neden for. Alle parameternavne skal skrives med småt. Brug "|"-tegnet mellem hver parameter. Slet ubrugte parametre for at skabe bedre overblik i redigeringsvinduet. Undertiden er dags dato inkluderet. Hvis datoen ikke er dags dato, opdater så siden.

Horizontal list:

{{cite AV media |people= |date= |year= |title= |trans-title= |medium= |language= |url= |access-date= |archive-url= |archive-date= |format= |time= |location= |publisher= |id= |isbn= |oclc= |quote= |ref= }}

Vertical format:

{{cite AV media
 | people =
 | date =
 | year =
 | title =
 | trans-title =
 | medium =
 | language =
 | url =
 | access-date =
 | archive-url =
 | archive-date =
 | format =
 | time =
 | location =
 | publisher =
 | id =
 | isbn =
 | oclc =
 | quote =
 | ref =
}}

Examples

redigér
 • {{cite AV media | people=Fouladkar, Assad (Director) | date=15. maj 2003 | title=Lamma hikyit Maryam | trans-title = When Maryam Spoke Out | medium=Motion picture | location=Lebanon | publisher=Fouladkar, Assad}}
Fouladkar, Assad (Director) (15. maj 2003). Lamma hikyit Maryam [When Maryam Spoke Out] (Motion picture). Lebanon: Fouladkar, Assad.

Parameters

redigér

Nogle parametre kan anvendes synonymt med andre parametre, mens andre parametre kun kan anvendes, når en bestemt overordnet parameter også anvendes i skabelonen. Dette vil blive vist på følgende måde i beskrivelsen af parametrene:

 • overordnet parameter
 • ELLER: overordnet parameter 2 — kan benyttes i stedet for overordnet parameter
  • underordnet parameter — kan benyttes sammen med overordnet parameter (og ignoreres hvis overordnet parameter 2 ikke anvendes)
  • ELLER: underordnet parameter 2 — kan benyttes i stedet for underordnet parameter (og ignoreres hvis overordnet parameter 2 ikke anvendes)
Der hvor aliasser (synonymer) er oplistet, er det kun tilladt at anvende en enkelt af parametrene; hvis flere synonyme parametre alligevel anvendes, vil skabelonen kun vise en enkelt af dem.

By default, sets of fields are terminated with a period (.).

This template embeds COinS metadata in the HTML output, allowing reference management software to retrieve bibliographic metadata. See Wikipedia:COinS. As a general rule, only one data item per parameter. Do not include explanatory or alternate text:

 • Use |date=27 September 2007 not |date=27 September 2007 (print version 25 September)

Use of templates within the citation template, is discouraged because many of these templates will add extraneous HTML or CSS that will be rendered in the metadata. Also, HTML entities, for example  , –, etc, should not be used in parameters that contribute to the metadata. Do not include Wiki markup '' (italic font) or ''' (bold font) because these markup characters will contaminate the metadata.

COinS metadata is created for these parameters
 • |periodical=, |journal=, |newspaper=, |magazine=, |work=, |website=, |encyclopedia=, |encyclopaedia=, |dictionary=
 • |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=, |section=
 • |title=
 • |publication-place=, |publicationplace=, |place=, |location=
 • |date=, |year=, |publication-date=, |publicationdate=
 • |series=, |version=
 • |volume=
 • |issue=, |number=
 • |page=, |pages=, |at=
 • |edition=
 • |publisher=, |distributor=, |institution=
 • |url=
 • |chapter-url=, |chapterurl=, |contribution-url=, |contributionurl=, |section-url=, |sectionurl=
 • |author#=, |author-last#=, |author#-last=, |last#=, |surname#=
 • |author-first#=, |author#-first=, |first#=, |given#=
 • any of the named identifiers (|isbn=, |issn=, |doi=, |pmc=, etc)

Deprecated

redigér

Brug af parametrene medforfatter og medforfattere frarådes. De hedder på engelsk: coauthor og coauthors. Brugen af dem vil medføre, at siden placeres i Kategori:Sider der indeholder cite skabeloner med forældet parameter.

Brug i stedet efternavn# / fornavn# eller forfatter eller forfattere. Hvis medforfatter eller medforfattere anvendes for at tilføje et al, så brug visforfattere=etal i stedet.

Description

redigér

Authors

redigér
 • efternavn: efternavnet på en enkelt forfatter. Anvend ikke wikilink — brug forfatterlink i stedet. Ved firmanavne eller forfattere hvor kun et enkelt navn er angivet i kilden, brug efternavn eller et alias (fx |forfatter=Bono). Aliasser: efternavn1, forfatter, forfatter1.
  • forfatter: denne parameter anvendes til det fulde navn på en enkelt forfatter (fornavn og efternavn) eller til navnet på et firma. Denne parameter bør aldrig indeholde navne på mere end en forfatter.
  • fornavn: en forfatters fornavne, f.eks.: Fornavn Mellemnavn eller Fornavn M. Anvend ikke wikilink — brug forfatterlink i stedet. Alias: fornavn1. Kræver at efternavn er angivet; fornavn bliver ikke vist, hvis efternavn er tom.
  • ELLER: ved flere forfattere, brug efternavn1, fornavn1 ... efternavnn, fornavnn, hvor n er et fortløbende tal ud af et ubegrænset antal forfattere (til hvert fornavnn kræves et korresponderende efternavnn). Brug vis-parametre for at angive hvor mange forfattere, der skal vises. Aliasser: efternavn1, fornavn1 ... efternavnn, fornavnn, eller forfatter1 ... forfattern.
  • forfatterlink: Navnet på en eksisterende Wikipedia-artikel om forfatteren — ikke forfatterens hjemmeside; brug ikke wikilink. Alias: forfatter1link.
  • ELLER: ved flere forfattere, brug forfatter1link ... forfatternlink.
 • forfattere: Liste af forfatternavne uden specielle regler. Det anbefales at undgå brug af denne parameter, fordi den ikke bidrager til henvisningens metadata. Det er ikke et alias for efternavn
 • coauthors: (frarådet parameter) Medforfatteres navne. Kræver forfatter, forfattere eller efternavnn Medtag hellere medforfattere i forfatter eller forfattere eller brug separate forfattern eller efternavnn/fornavnn for at opliste medforfattere.
 • oversætter-efternavn: Efternavnet for oversætter. Brug ikke wikilink — brug oversætterlink i stedet. Aliasser: oversætter1, oversætter1-efternavn.
  • oversætter-fornavn: Fornavnet for oversætter. Brug ikke wikilink — brug oversætterlink i stedet. Alias: oversætter1-fornavn.
  • ELLER: ved flere oversættere, brug oversætter1-efternavn, oversætter1-fornavn ... oversættern-efternavn, oversættern-fornavn hvor n er et fortløbende tal ud af et ubegrænset antal oversættere (til hver oversættern-fornavn kræves et korresponderende oversættern-efternavn). Aliasser: oversætter1 ... oversættern.
  • oversætterlink: Navnet på en eksisterende Wikipedia-artikel om oversætteren — ikke oversætterens hjemmeside; brug ikke wikilink. Alias: oversætter1link.
  • ELLER: ved flere oversættere, brug oversætter1link ... oversætternlink.
 • samarbejde: Navnet på en gruppe af forfattere eller samarbejdspartnere; kræver forfatter eller efternavn; efterfølger listen af forfattere; tilføjer 'et al.' til forfatterlisten.
 • andre: For at angive andre bidragydere til værket, inklusiv illustratorer. Værdien af parameteren kan være: Illustreret af John Smith.
 • Bemærk: Angiv ikke flere navne i den samme parameter, når der samtidig anvendes skabeloner som {{sfn}} eller {{harv}}, ellers vil henvisningen fra disse skabeloner ikke virke.
 • titel: Kildens titel. Kan wikilinkes til en eksisterende Wikipedia-artikel eller url kan anvendes til at tilføje et eksternt link, men ikke begge dele. Vises i kursiv. Hvis script-title er brugt, så indeholder titel en translitteration til det latinske alfabet af titlen angivet i script-title.
  • script-title: Original titel for sprog der ikke er baseret på det latinske alfabet (arabisk, kinesisk, kyrillisk, græsk, hebraisk, japansk, koreansk, vietnamesisk, osv.); ikke kursiveret, følger kursiveret translitteration angivet i titel. Kan indledes med en ISO 639-1-tobogstavskode, der kan hjælpe browseren til at vise den originale titel korrekt:
   ... |titel=Tōkyō tawā |script-title=ja:東京タワー |trans-title=Tokyo Tower ...
  • trans-title: Oversættelse af titlen hvis kilden er på et fremmed sprog. Vises i kantede parenteser efter titel; hvis url er anvendt, så er trans-title en del af henvisningen. Brug af sprog-parameter anbefales.
Titler med visse tegn vises forkert og henvisningen vil ikke fungere med mindre disse tegn omskrives.
Tegn Omskrivning 1 Omskrivning 2
linjeskift mellemrum
[ [ {{bracket|tekst}}
] ]
| {{!}} (foretrukket) | eller {{pipe}}
 • titellink: Navnet på en eksisterende Wikipedia-artikel om kilden nævnt i titel – brug ikke internetadresse; brug ikke wikilink.
 • type: Giver yderligere information om kildens medietype. Vises i parentes efter titlen. Eksempler: Afhandling, Pjece, Pressemeddelelse. Alias: medium. Use one of the following as applicable: Motion picture, Television production, Videotape, DVD, Trailer, Video game, CD, Radio broadcast, Podcast.
 • kapitel: Kildens kapiteloverskrift. Kan wikilinkes eller man kan bruge kapitel-url, men ikke begge. Vises i anførselstegn.
  • script-chapter: kapiteloverskrift ved sprog, der ikke er baseret på det latinske alfabet (arabisk, kinesisk, kyrillisk, græsk, hebraisk, japansk, koreansk, vietnamesisk, osv); følger translitterationen angivet i kapitel. Bør indledes med en ISO 639-1-tobogstavskode, der kan hjælpe browseren til at vise teksten korrekt:
   ... |kapitel=Tōkyō tawā |script-chapter=ja:東京タワー |trans-chapter=Tokyo Tower ...
  • trans-chapter: Oversættelse af kapiteloverskriften, hvis kilden er på et fremmed sprog. Vises i kantede parenteser efter kapitel-feltet; hvis kapitel-url er angivet, så medtages trans-chapter i linket. Brug af sprog-parameter anbefales.
 • sprog: Sproget for kilden. Vises i parentes. Brug sprogets fulde navn eller dets ISO 639-1-kode. Når kilden anvender mere end et sprog, så oplist dem enkeltvis adskilt af kommaer, f.eks. |sprog=fransk, tysk. Brug ikke skabeloner eller wikilinks. Bemærk: Når sproget er "dansk" (eller "da"), vises intet sprog. Bemærk: Når to eller flere sprog oplistes, er det ikke nødvendigt at tilføje "og" før det sidste sprog. "og" tilføjes automatisk af skabelonen.
 • dato: Datoen for den kilde der henvises til. Det kan være en fuldstændig dato (dag, måned og år) eller delvis dato (måned og år, årstid og år, eller blot år). Brug det samme format som andre udgivelsesdatoer i referencerne.[dato 1] Parameteren dato er påkrævet når år er anvendt til at gøre {{sfn}}-links utvetydige. Det vil sige når der refereres til flere værker af samme forfatter i det samme år ved hjælp af tilføjelsen af et bogstav som suffiks til årstallet. Brug ikke wikilink i datoen. Vises efter forfatterne og er indesluttet i parenteser. Hvis der ingen forfatter er, vises datoen efter udgiveren. Nogle eksempler på acceptable fuldstændige datoer er: "5. juni 2016", "5. jun. 2016" og "2016-06-05". Andre accepterede datoer er "marts 2013", "mar. 2013", "april-maj 2013", " april 2013 - maj 2014", "foråret 2013", "5.-7. mar. 2013" og "5. apr. 2013 - 3. maj 2014". Desuden er det muligt at anvende de godkendte engelske datoformater.
Ved omtrentligt år, anvend da "ca. " på denne måde: |dato=ca. 1900.

Ved ingen dato eller "udateret", tilføj |dato=n.d.
 • år: Året for kilden, der henvises til. Brug af |dato= anbefales med mindre alle følgende betingelser er opfyldt:
  1. Skabelonen anvender |ref=harv eller skabelonen er {{citation}} eller |mode=cs2
  2. Formatet af |dato= er ÅÅÅÅ-MM-DD.
  3. Referencen kræver anvendelsen af CITEREF for at gøre linket utvetydigt.
 • originalår: Originalt udgivelsesår; vises efter datoen eller året. Af hensyn til klarhed, så medtag detaljer. For eksempel: |originalår=Først udgivet 1859 eller |originalår=Komponeret 1904. Alias: origyear
 1. ^ Udgivelsesdatoer i referencer inden for samme artikel bør alle være af samme format. Dette kan dog være et andet format end det der anvendes for arkiv- og besøgsdatoer.

Publisher

redigér
 • udgiver: Udgiverens navn; kan wikilinkes hvis det er relevant. Udgiveren er den peron eller det firma, der publicerer det refererede værk. Brug ikke udgiver-parameter til værkets navn (f.eks. en bog, encyklopædi, avis, magasin, tidsskrift, hjemmeside). Parameteren bruges normalt ikke i forbindelse med et periodikum. Firmabetegnelser som "Ltd", "Inc" eller "GmbH" skal som regel ikke medtages. Udelad denne parameter, hvis udgiverens navn i alt væsentligt er det samme som værkets navn (for eksempel, The New York Times Co. udgiver avisen The New York Times, så der er ingen grund til at angive udgiveren). Vises efter titel; hvis work er angivet, så sættes udgiver i parentes. Alias: forlag.
 • sted: Udgivelsesstedet; generelt uden wikilink; udelad når værkets navn indbefatter stedet; eksempler: The Boston Globe, The Times of India. Vises efter titlen; hvis work er angivet, så sættes sted i parentes.
 • udgivelsessted: Hvis enten udgivelsessted eller sted er angivet, så vises stedet efter titlen; hvis både udgivelsessted og sted er angivet, så vises sted før titlen med "skrevet i" foranstillet og udgivelsessted vises efter titlen.
 • udgivelsesdato: Datoen for udgivelsen, hvis den er forskellig fra datoen værket blev skrevet. Vises kun hvis år eller dato er angivet og kun hvis forskellig, ellers anvendes udgivelsesdato og vises ligesom dato. Brug det samme format som for andre datoer i artiklen; brug ikke wikilink. Efterfølger udgiver; hvis work ikke er anvendt, så sættes udgivelsesdato i parentes med "udgivet" foran.

Edition, series, volume

redigér
 • udgave: Når publikationen findes i mere end en udgave; for eksempel: "2.", "revideret", osv. Tilføjer ordet " udgave" efter feltet, så |udgave=2. bliver til "2. udgave" Vises ikke hvis en af parametrene for et periodikum er anvendt.
 • serie eller række: Når kilden er del af en serie, som f.eks. en bogserie eller et tidsskrift, hvor nummereringen er startet forfra.
 • volume eller bind: For en publikation udgivet i flere bind. Vises efter titel og serie; bind der er angivet med fire tegn eller færre vises med fed skrift.


In-source locations

redigér

Skabelon:Citation Style documentation/time

 • side: Siden, hvor indholdet understøttes i kilden. Brug enten |side= eller |sider=, men ikke begge. Sidetallet vises med s. foranstillet, med mindre |nopp=y.
 • ELLER: sider: En række sider i kilden, hvor referencens indhold findes. Brug enten |side= eller |sider=, men ikke begge. Adskil sidetallene med en tankestreg (–); adskil ikke-fortløbende sider med et komma; brug ikke pages til at angive det samlede antal sider i kilden. Vises med s. foranstillet, med mindre |nopp=y. Bindestreger bliver automatisk konverteret til tankestreger; hvis bindestreger ønskes, f.eks.: s. 3-1–3-15, så brug |at=.
  • nopp: Sæt til y, yes eller true for at undertrykke s., når dette ikke er passende; f.eks. når |side=Front cover eller |sider=passim (spredt, flere steder i kilden).
 • ELLER: at: Ved kilder hvor et sidetal ikke er passende eller utilstrækkeligt. Tilsidesættes af |side= eller |sider=. Brug enten |side=, |sider= eller |at=.
 • url: URL for en onlineplacering, hvor teksten for en publikation er tilgængelig. Kan ikke bruges hvis titel er blevet wikilinket. Linket kan eventuelt pege på den specifikke side der refereres til i kilden. Fjern de dele af URL'en, der bruges til tracking, f.eks. #ixzz2rBr3aO94 eller ?utm_source=google&utm_medium=...&utm_term=...&utm_campaign=.... Link ikke til kommercielle boghandlere, som amazon.com. Ugyldige URL'er, f.eks. hvis de indeholder mellemrumstegn, vil give en fejlbesked.
  • besøgsdato: Fuldstændig dato for hvornår indholdet af den givne URL sidst er blevet kontrolleret at understøtte teksten i artiklen; brug ikke wikilink; kræver url; brug samme format som for andre besøgs- og arkivdatoer i artiklens kildehenvisninger.[dato 1] Ikke krævet for dokumenter der ikke ændrer sig. F.eks. er besøgsdato ikke nødvendig når der linkes til offentliggjorte forskningsresultater med adgang via DOI eller til en bogudgivelse, men bør bruges når der linkes til nyhedsartikler på kommercielle hjemmesider (disse kan ændre sig fra tid til anden, selv når de også udgives på et fysisk medie). Bemærk at besøgsdato ikke bare er den dato hvor URL'en er blevet tjekket at virke, men hvor den samtidig understøttede påstanden der henvises til (hvilket den nuværende version muligvis ikke gør). Alias: hentningsdato og hentet.
  • arkivurl: URL'en for en kopi af en hjemmeside, hvis den originale URL bliver utilgængelig. bruges typisk til at henvise til tjenester som WebCite og Internet Archive; kræver arkivdato og url.
   • arkivdato: Dato hvor den originale URL blev arkiveret; med den foranstillede standardtekst "arkiveret fra originalen den". Brug samme format som for andre besøgs- og arkivdatoer i kildehenvisningerne. Dette behøver ikke nødvendigvis at være samme format som for udgivelsesdatoer.[dato 1] Brug ikke wikilink.
   • dødtlink (udgået brug url-status): Hvis URL'en stadig virker, men er blevet forebyggende arkiveret, så sæt |url-status=live. Dette ændrer rækkefølgen for visningen, så titlen indeholdende det originale link er først, mens arkivlinket er sidst. Hvis den originale URL er blevet overtaget af spam, reklame eller andet, så vil |url-status=unfit betyde, at der ikke linkes til den originale URL; |url= kræves stadig. Andre gyldige værdier er y, yes eller true. Alias: deadurl (nu udgået).
 • format: Format for materialet der linkes til med url; eksempelvis: PDF, DOC eller XLS; vises i parentes efter titel. HTML er underforstået og skal ikke angives. Et PDF-ikon tilføjes automatisk når URL'en henviser til et PDF-dokument.
URL'er skal begynde med et understøttet URI-skema. http:// og https:// understøttes af alle browsere, mens ftp://, gopher://, irc://, ircs://, mailto: og news: muligvis vil kræve et tilføjelsesprogram eller et eksternt program og bør normalt undgås. IPv6-værtsnavne understøttes ikke for nuværende.
Hvis URL'er anvendt i parametre for kildeskabeloner indeholder visse tegn, vil der ikke blive linket korrekt til kilden. Disse tegn skal omskrives. F.eks. skal et mellemrum erstattes af %20. For at omskrive en URL, så erstat de følgende tegn således:
mellemrum " ' < > [ ] { | }
%20 %22 %27 %3c %3e %5b %5d %7b %7c %7d
En enkelt apostrof behøver ingen omskrivning, men flere i træk vil blive forstået som kursiv eller fed skrift. En enkelt krøllet parentes behøver heller ingen omskrivning, men et par vil blive forstået som tilhørende en skabelon.
 1. ^ a b Besøgsdato og arkivdato bør alle have samme format i kildehenvisningerne – enten formatet brugt for publikationsdatoer eller ÅÅÅÅ-MM-DD.

Skabelon:Citation Style documentation/ref

Identifiers

redigér
 • id: En unik identifikator, der ikke dækkes af de specialiserede identifikatorer; brug wikilink eller en skabelon, der er beregnet til denne unikke identifikator. F.eks. vil |id=TSN 506801 tilføje "TSN 506801" i slutningen af kildehenvisningen. Man kan i dette tilfælde også benytte skabelonen |id={{ITIS|ID=506801|showITIS=no}} til at tilføje "Report". Integrated Taxonomic Information System. {{cite web}}: Ukendt parameter |showITIS= ignoreret (hjælp) i stedet.

Disse identifikatorer skaber links og er beregnet til at tage imod en enkelt værdi. Hvis man bruger flere værdier eller anden tekst, vil dette ødelægge linket og/eller ugyldiggøre identifikatoren. Generelt skal parameteren kun indeholde den variable del af identifikatoren, dvs. rfc=822 eller pmc=345678.

 • arxiv: arXiv-identifikator; f.eks.: arxiv=hep-th/9205027 (før april 2007) eller arxiv=0706.0001 eller arxiv=1501.00001 (siden april 2007). Medtag ikke filtyper som ".pdf" eller ".html".
 • asin: Amazon Standard Identification Number; hvis det første tegn i asin-værdien er et ciffer, så brug isbn.
 • bibcode: Bibcode; anvendt til at identificere referencer til astronomisk litteratur; f.eks.: |bibcode=1974AJ.....79..819H
 • doi: Digital object identifier; f.eks.: 10.1038/news070508-7. Det tjekkes at værdien stater med (10.).
  • doi-broken-date: Datoen hvor det blev opdaget, at DOI-værdien ikke længere virkede hos http://dx.doi.org. Brug samme format som ved andre datoer i artiklen. Alias: doi_brokendate, doi-inactive-date
 • eissn: International Standard Serial Number for det elektroniske medie af et periodikum; otte tegn, der gerne må opslittes i to grupper af fire med en bindestreg imellem, men ikke en tankestreg eller et mellemrum. Alias: EISSN
 • hdl: "Handle System"-identifikator for digitale objekter og andre ressourcer på internettet. Alias: HDL
 • isbn: International Standard Book Number; f.eks.: 978-0-8126-9593-9. (Se Hjælp:ISBN.) Bindestreger i ISBN er valgfri, men foretrækkes. Brug det ISBN der er trykt på eller i bogen. Brug det 13-cifrede ISBN – der begynder med 978 eller 979 – når det er tilgængeligt. Hvis kun et 10-cifret ISBN er trykt på eller i bogen, så brug det. Bogens ISBN kan findes på siden med udgivelsesinformation – normalt på bagsiden af titelsiden – eller under stregkoden som et tal, der begynder med 978 eller 979 (stregkoder, der begynder med andre tal er ikke ISBN). For kilder med det ældre 9-cifrede SBN-system, kan man sætte et nul foran tallet; altså SBN 902888-45-5 bør indtastes som |isbn=0-902888-45-5. Konverter ikke et 10-cifret ISBN til et 13-cifret ved blot at tilføje 978 som præfiks; det sidste ciffer er et beregnet kontrolciffer, så ændringer i tallene vil gøre ISBN-værdien ugyldig. Parameteren bør kun indeholde ISBN-værdien uden nogen ekstra tegn. Den tjekkes for sin længde, ugyldige tegn – alt andet end tal, mellemrum og bindestreger, med "X" tilladt som det sidste tegn i et 10-cifret ISBN – og om kontrolcifret stemmer. Alias: ISBN
 • ismn: En identifikator på 13 alfanumeriske tegn for trykt musik, f.eks. for partiturer med noder. ISMN står for International Standard Music Number og kan f.eks. have værdien: 979-0-9016791-7-7. Bindestreger og mellemrum i ISMN'en er valgfri. Brug den ISMN der er trykt på eller i værket. Denne parameter bør kun indeholde ISMN-værdien uden nogen ekstra tegn. Den bliver tjekket for sin længde, ugyldige tegn – alt andet end cifre, mellemrum og bindestreger – og om kontrolcifret stemmer. Alias: ISMN
 • issn: International Standard Serial Number; otte tegn der kan opsplittes i to grupper på fire med en bindestreg, men ikke en tankestreg eller et mellemrum. Alias: ISSN
 • jstor: JSTOR-referencenummer; f.eks.: jstor=3793107 vil give: JSTOR 3793107.
 • lccn: Library of Congress Control Number. Når bogstaver findes som præfiks, skal de skrives med småt.
 • mr: Mathematical Reviews er et tidsskrift og en online bibliografisk database udgivet af American Mathematical Society, der indeholder korte resuméer af mange artikler inden for matematik, statistik og teoretisk datalogi.
 • oclc: OCLC; Online Computer Library Center med adgang til bibliotekskataloget WorldCat.
 • ol: Open Library-identifikator. Open Library er et onlinebibliotek, der bl.a. indeholder digitaliserede bøger. Medtag ikke "OL" i værdien.
 • pmc: PubMed Central er en frit tilgængelig database for videnskabelige udgivelser om biomedicin og biologi; brug artikelnummeret ved fuldtekstsøgning i en tidsskriftsartikel, f.eks. pmc=345678. Medtag ikke "PMC" i værdien. Se også pmid-parameter herunder; det er to forskellige idenfikatorer.
  • embargo: Dato hvor pmc kommer online; hvis denne dato ligger i fremtiden, så linkes pmc først på denne dato.
 • pmid: PubMed; brug unik identifikator. Se også pmc-parameteren herover; det er to forskellige identifikatorer.
 • rfc: Request for Comments
 • citat: Relevant tekst citeret fra kilden. Vises i anførselstegn. Når citat er anvendt, undertrykkes kildehenvisningens normalt afsluttende punktum, så citatet skal indeholde et afsluttende punktum.

Editors

redigér
 • redaktør-efternavn: Redaktørens efternavn. Brug ikke wikilink — brug redaktørlink i stedet. Hvor efternavnet normalt skrives først — som fx på kinesisk — så brug redaktør-efternavn for at opnå samme format som kilden. Aliasser: redaktør1-efternavn, redaktør, redaktør1.
  • redaktør: denne parameter anvendes til en enkelt redaktørs fulde navne (fornavn og efternavn). Denne parameter bør aldrig indeholde navnet for mere end en redaktør.
  • redaktør-fornavn: Redaktørens fornavne, inklusiv titler, f.eks: Fornavn Mellemnavn eller Fornavn M. eller Dr. Fornavn M., Sr. Brug ikke wikilink — brug redaktørlink i stedet. Alias: redaktør1-fornavn.
  • ELLER: ved flere redaktører, brug redaktør1-efternavn, editor1-fornavn ... redaktørn-efternavn, redaktørn-fornavn. Alias: redaktør1 ... redaktørn.
 • redaktørlink: Navnet på en eksisterende Wikipedia-artikel om redaktøren — ikke redaktørens hjemmeside; brug ikke wikilink. Alias: redaktør1link.
 • ELLER: ved flere redaktører, brug redaktør1link ... redaktørnlink.
 • redaktører: En liste af redaktører; det frarådes at anvende denne parameter; det er ikke et alias for redaktør-efternavn
Visning:
Brug visredaktører for at bestemme længden af listen af viste redaktører og for at angive, hvornår "et al." skal vises.
Hvis forfattere findes: Forfattere vises først, efterfulgt af det aktuelle værk, derefter "In" og redaktørerne, og til slut hovedværket.
Hvis ingen forfattere findes: Redaktører vises før det aktuelle værk; en enkelt redaktør efterfølges af "ed."; flere redaktører efterfølges af "eds."

Laysummary

redigér

Skabelon:Citation Style documentation/lay

Display options

redigér
 • mode: Sætter element-separator, standarden for kildehenvisningens afsluttende tegn (fx punktum) og visse regler for hvor der skal skrives med stort og småt. For |mode=cs1 er element-separatoren et punktum (.); det afsluttende tegn er et pubktum (.); for visse ord bliver det indledende lille bogstav ændret til et stort bogstav. For |mode=cs2 er element-separatoren et komma; det afsluttende tegn udelades; for visse ord bliver det indledende store bogstav ændret til et lille bogstav. For at trumfe disse standarder for afsluttende tegn, så brug postscript.
 • forfattermaske: Erstatter den første forfatters navn med M-tankestreger eller tekst. Angiv forfattermaske til en talværdi n for at sætte bredden af tankestregen til n gange standardbredden, eller angiv en tekstværdi til forfattermaske, for at vise denne tekst i stedet for den normale forfatteradskillelse (semikolon); f.eks. "med". Det er stadig nødvendgt at man medtager alle forfatteres navne af hensyn til metadata. Især tænkt for brug i forbindelse med bibliografier hvor flere værker af den samme forfatter er oplistet under hinanden. Brug ikke forfattermaske i en liste skabt af {{reflist}}, <references /> eller lignende, da man her ingen kontrol har over rækkefølgen henvisningerne vises i. Man kan bruge redaktørmaske og oversættermaske på samme måde.
 • visforfattere: Bestemmer antallet af forfattere der vises i kildehenvisningen. For at ændre det viste antal forfattere, så sæt visforfattere til det ønskede antal. F.eks. vil |visforfattere=2 kun vise de to første forfattere i kildehenvisningen. Som standard vises alle forfattere. |visforfattere=etal viser alle forfattere i listen efterfulgt af "et al."
 • visredaktører: Bestemmer antallet af redaktører der vises i kildehenvisningen. For at ændre det viste antal redaktører, så sæt visredaktører til det ønskede antal. F.eks. vil |visredaktører=2 kun vise de to første redaktører i kildehenvisningen. Som standard vises alle redaktører. |visredaktører=etal viser alle redaktører i listen efterfulgt af "et al."
 • lastauthoramp: Udskifter separatoren mellem de to sidste navne i forfatterlisten til et "og-tegn" med mellemrum omkring ( & ), når den er sat til y, yes eller true. Eksempel: |lastauthoramp=yes
 • postscript: Bestemmer det afsluttende tegn i kildehenvisningen; det er som standard et punktum (.); hvis intet afsluttende tegn ønskes, så angiv |postscript=none – efterlader man |postscript= tom svarer det til at udelade den, hvis resultat er uklart. Ignoreret hvis citat er anvendt.

Subscription or registration required

redigér

Skabelon:Citation Style documentation/registration

Skabelon:Citation Style 1 Skabelon:Wikipedia referencing Skabelon:UF-COinS

TemplateData

redigér
Dette er denne skabelons TemplateData-dokumentation, som bruges af VisualEditor og andre værktøjer.

Cite AV media

This template formats a citation to audiovisual media sources.

Skabelonparametre[Rediger TemplateData]

ParameterBeskrivelseTypeStatus
URLurl URL

The URL of the online location where the text of the publication can be found

Strengforeslået
Source titletitle

The title of the source page on the website; displays in quotes

Strengforeslået
Source datedate

Full date of the source; do not wikilink

Datoforeslået
Author last namelast author author1 authors last1 people

The surname of the author; Do not wikilink - use author-link instead.

Strengforeslået
Author first namefirst first1

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink

Strengforeslået
Media typetype

Media type of the source; format in sentence case. Displays in parentheses following the title. Use one of the following as applicable: Motion picture, Television production, Videotape, DVD, Trailer, Video game, CD, Radio broadcast, Podcast.

Strengforeslået
Languagelanguage

The language the source is written in, if not English. Displays in parentheses with "in" before the language name. Use the full language name or ISO 639-1 code.

Strengforeslået
Publisherpublisher

Name of the publisher; displays after title

Strengvalgfri
Yearyear

Year of source being referenced. Do not use in combination with 'Source date'.

Talvalgfri
English translation of titletrans-title

The English translation of the title if the source cited is in a foreign language. Displays in square brackets after title. Use with the language parameter.

Strengvalgfri
Author article titleauthor-link authorlink1 authorlink author1-link author1link

Title of existing Wikipedia article about the author — not the author's website.

Sidenavnvalgfri
Other contributorsothers

Other contributors to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'.

Strengvalgfri
Place of publicationplace location

Geographical place of publication; generally not wikilinked; omit when the name of the work includes the location.

Strengvalgfri
Original publication yearorig-year

Original publication year; displays after the date or year. For clarity, please supply specifics - such as 'First published 1859'.

Strengvalgfri
Place of publication (Alternate)publication-place

If any one of publication-place, place or location are defined, then the location shows after the title; if publication-place and place or location are defined, then place or location are shown before the title prefixed with "written at" and publication-place is shown after the title.

Strengvalgfri
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: "2nd", "Revised", and so forth. Appends " ed." after the field.

Strengvalgfri
Seriesseries version

When the source is part of a series, such as a book series or a journal where the issue numbering has restarted

Strengvalgfri
Volumevolume

For one publication published in several volumes. Displays after the title and series fields; displays in bold

Strengvalgfri
In-source location: Minutesminutes

Time the event occurs in the source; followed by "minutes in".

Talvalgfri
In-source location: Timetime

Time the event occurs in the source; preceded by default text "Event occurs at time".

Strengvalgfri
In-source location: Time captiontime-caption timecaption

Changes the default text displayed before time

Strengvalgfri
In-source location: Pagepage

The number of a single page in the source that supports the content. Use 'pages' instead for a range of pages.

Talvalgfri
In-source location: Atat

For when other in-soruce locations are inappropriate or insufficient.

Strengvalgfri
URL: Access dateaccess-date accessdate

Full date when the contents pointed to by url was last verified to support the text in the article; do not wikilink

Datovalgfri
URL: Archive URLarchive-url archiveurl

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the url becomes unavailable.

Strengvalgfri
URL: Archive datearchive-date archivedate

Date when the original URL was archived; preceded by default text "archived from the original on". Use the same format as other access and archive dates in the citations.

Datovalgfri
URL: Original is deaddead-url deadurl

When the URL is still live, but pre-emptively archived, set to No. This changes the display order with the title retaining the original link and the archive linked at the end

Strengvalgfri
Formatformat

Format of the work referred to by url; for example: PDF, DOC, or XLS; displayed in parentheses after title. HTML is implied and should not be specified. Does not change the external link icon.

Strengvalgfri
Anchor IDref

Generates anchor with the given ID, allowing it to be made the target of wikilinks to full references. The special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv template.

Strengvalgfri
Identifierid

A unique identifier, used where none of the specialized identifiers are applicable

Strengvalgfri
Identifier: arXivarxiv

arXiv identifier; for example: arxiv=hep-th/9205027 (before April 2007) or arxiv=0706.0001 (since April 2007). Do not include extraneous file extensions like ".pdf" or ".html".

Strengvalgfri
Identifier: ASINasin

Amazon Standard Identification Number; if first character of asin value is a digit, use isbn.

Strengvalgfri
Identifier: Bibcodebibcode

Bibcode; used by a number of astronomical data systems; for example: 1974AJ.....79..819H

Strengvalgfri
Identifier: DOIdoi

Digital object identifier; for example: 10.1038/news070508-7. It is checked to ensure it begins with 10.

Strengvalgfri
Identifier: ISBNisbn

International Standard Book Number; for example: 978-0-8126-9593-9. Dashes in the ISBN are optional, but preferred. Use the ISBN actually printed on or in the book. Use the 13-digit ISBN – beginning with 978 or 979 – when it is available.

Strengvalgfri
Identifier: ISSNissn

International Standard Serial Number; eight characters may be split into two groups of four using a hyphen, but not an en dash or a space.

Strengvalgfri
Identifier: JFMjfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik

Strengvalgfri
Identifier: JSTORjstor

JSTOR abstract; for example: "3793107"

Talvalgfri
Identifier: LCCNlccn

Library of Congress Control Number. When present, alphabetic prefix characters are to be lower case.

Strengvalgfri
Identifier: Mathematical Reviewsmr

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
Identifier: OCLCoclc

Online Computer Library Center

Strengvalgfri
Identifier: Open Libraryol

Open Library identifier; do not include "OL" in the value.

Talvalgfri
Identifier: OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information

Strengvalgfri
Identifier: PMCpmc

PubMed Central; use article number for full-text free repository of a journal article, e.g. 345678. Do not include "PMC" in the value

Talvalgfri
Identifier: PMIDpmid

PubMed; use unique identifier

Talvalgfri
Identifier: RFCrfc

Request for Comments

Talvalgfri
Identifier: SSRNssrn

Social Science Research Network

Strengvalgfri
Identifier: ZBLzbl

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
Quotequote

Relevant text quoted from the source. Displays enclosed in quotes. When supplied, the citation terminator (a period by default) is suppressed, so the quote needs to include terminating punctuation.

Strengvalgfri