Skabelon:Libris namn

Libris namn i Libris (svensk)

{{ libris | efternamn = Fahlstedt | förnamn = Amalia | år = 1853-1923 | namn = Amalia Fahlstedt}}

ger Libris namn i LIBRIS, svensk bibliotekskatalog

Denna mall är användbar för att göra en länk till böcker i Libris-databasen av en viss författare, som bestäms av sitt efternamn, förnamn och levnadsår. Det kan vara användbart under rubriken "se även" eller "externa länkar" i en författarbiografi.

Parametern år kan utelämnas. Parameternamnen kan utelämnas, givet att efternamn, förnamn, år står på position 1, 2, 3. Om parametern namn utelämnas, används i stället artikelns rubrik som länktext.

Den frivilliga parametern auth= nummer anger numret för en auktoritetspost i Libris. August Strindberg har exempelvis nr 94541. Eftersom Kungl. biblioteket inte ordnat några användbara sidor att länka till, har dessa auth-länkar tills vidare stängts av. Parametern auth anges dock fortfarande i många artiklar och länken kan lätt aktiveras i framtiden.

TipsRediger

 • Mallen brukar anropas i författarbiografier under rubriken "Externa länkar", som står sist i artikeln.
 • Parametern namn= behöver bara anges om länktexten ska vara något annat än artikelns namn, till exempel om man anropar mallen både för författarens riktiga namn och för en pseudonym.
 • Vanligen utelämnar man parameternamnen efternamn= och förnamn=, medan år= brukar sättas ut,
  till exempel {{Libris namn|Lagerlöf|Selma|år=1858-1940|auth=254498}}
 • Kungligheters namn anges som efternamn (första parametern), deras titlar som förnamn (andra parametern),
  till exempel {{Libris namn|Karl I|kung av England och Skottland|år=1600-1649|auth=210133}}
 • Ibland krävs årtal och även yrke för att särskilja två personer. Det finns exempelvis tre personer i Libris som heter Lars Jonsson och är födda 1952, så man måste skilja på konstnären och de båda läkarna. Då sätts yrket in som ett extra förnamn,
  alltså {{Libris namn|Jonsson|Lars, konstnär|år=1952-}}
 • Ibland ser man parenteser författarnamnen i Libris, men de fungerar dåligt i länkar till sökningar. Som paremeter kan man då använda kommatecken i stället. För "Jonsson, Lars, 1952-, läkare (anestesi)" skriver man
  alltså {{Libris namn|Jonsson|Lars, läkare, anestesi|år=1952-}}
 • En del böcker är katalogiserade i Libris enbart med författarens namn, utan författarens årtal. Om man då anger år= i mallen, riskerar man att göra sökningen för snäv och missa vissa böcker. Detta gäller många utländska författare som Barbara Taylor Bradford, men också mindre kända svenska författare som Gösta Geijer. Vi vet att han levde 1857-1914, men en Libris-sökning på förf:(Geijer, Gösta, 1857-1914) ger noll träffar. Därför måste år= utelämnas i mallanropet för honom,
  alltså {{Libris namn|Geijer|Gösta}}

Se ogsåRediger