Skabelon:Wikidata-matematik

Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]

Skabelon til hentning af påstande fra Wikidata hvor datatypen er "matematisk udtryk". Der er en liste over egenskaber på Wikidata med denne datatype på Wikidatas specialside wikidata:Special:ListProperties/math.

Skabelonen kan bruge alle de parametre som er fælles for skabelonerne i serien af skabeloner til hentning af forskellige datatyper fra Wikidata (Skabelon:Wikidata-emne, Skabelon:Wikidata-tal, Skabelon:Wikidata-tid, Skabelon:Wikidata-streng, Skabelon:Wikidata-tekst). Der er en oversigt i tabellen herunder.

Oversigt over parametre til {{Wikidata-emne}}, {{Wikidata-tal}}, {{Wikidata-tid}}, {{Wikidata-tekst}}, {{Wikidata-streng}}, {{Wikidata-matematik}}, {{Wikidata-koord}}
Parameter Beskrivelse Default Bruges for værdier af type
alle emne tal tid tekst streng koord. kvalifikator-værdier
1. uden navn Wikidata-egenskab ('Pxxx')
2. uden navn brug denne værdi i stedet for Wikidata
q Wikidata-emne ('Qxxx') emnet for aktuel side
feltnavn navn for denne brug af skabelonen. Hvis angivet tjekkes om Wikidata skal bruges for navnet.
wikidata liste med ønskede feltnavne. 'ja' eller 'alle' godkender alle navne
ingen_wikidata liste med uønskede feltnavne. Undtagelser fra wikidata=ja
link angiver om der skal linkes til emner hvis der er en artikel ja
kunlink ja: vis kun værdien hvis der er en wikiside at linke til
adskil angiver hvad værdier skal adskilles med ", "
liste angiver at værdierne skal være på en punktliste
maks angiver det maksimale antal værdier
mere_end_maks angiver tekst som bruges hvis værdier er udeladt pga. maks "med flere"
medstort ja: første værdi skrives med stort begyndelsesbogstav, alle: alle værdier skrives med stort begyndelsesbogstav Nej
kursiv ja: skriv værdier med kursiv
ikon ja: vis blyantikon med link til Wikidata
ental afsluttende tekst hvis der er én værdi
flertal afsluttende tekst hvis der er mere end én værdi
kun medtag kun værdier fra emner med denne værdi. Angives som 'Qxxx'. Nej
msk ja: hvis emnet er en tidszone i Rusland, vis også MSK. Nej
land hvis udfyldt, vis land for emnet i angivet format Nej
sted ja: tilføj land, og for store lande også delstat, med kommaer Nej
tid ja: skriv tidspunkter fra kvalifikatorerne P580, P582, P585
kunår skriv tidspunkter som årstal alene
parti hvis udfyldt, vis partimedlemskab i angivet format Nej
kvalifikator1, kvalifikator2, ... brug denne kvalifikator ('Pxxx')
kvalifikatorformat1, kvalifikatorformat2, ... format for brug af kvalifikator
kvalifikatorformatuden1, kvalifikatorformatuden2, ... format hvis kvalifikatoren ikke er brugt for værdien
kvalifikatorbrug1, kvalifikatorbrug2, ... anvendelse af kvalifikator. Kan være: "alle" (alle værdier bruges), "med" (værdier med kvalifikatoren bruges), "uden" (værdier uden kvalifikatoren bruges), værdi (værdier med denne værdi bruges - label eller 'Qxxx')
ingen tekst for den særlige værdi "ingen værdi" medtages ikke ("ingen" for kval.) Nej
ukendt tekst for den særlige værdi "ukendt værdi" medtages ikke ("ukendt" for kval.) Nej
sprognote nej: lav ikke note om værdi uden dansk navn
sprognotegroup group-parameter i sprognote
sprogkat nej: ingen sporingskategori for værdi uden dansk navn
alder vis alder ved det hentede tidspunkt. Værdien er egenskab ('Pxxx') for starttidspunkt/fødsel
aldernu vis alder nu. Værdien er "ja" eller en egenskab ('Pxxx') for sluttidspunkt/død som forhindrer visning hvis der er en ikke-decrepated værdi for egenskaben
alderformat udskriftsformat for brug af alder og aldernu $1 ($3 år)
decimaler antal decimaler i tal. "smart" for 0-3 afhængig af værdien. "orig" for samme antal som wikidata
forkort_store_tal ja for at vise tal større end 1000 med talord som tusind, million og milliard
visusikkerhed nej for ikke at vise usikkerhed på tal
enhed omregn tallet til denne enhed
visenhed nej for ikke at vise enheden
visusikkerhed nej for ikke at vise usikkerhed på tal
arealogtæthed vis areal og befolkningstæthed i det anførte format
arealogtætheduden format for indbyggertal hvis værdi for areal mangler
ref ja for at angive Wikidatas referencer (virker kun delvist)
format format for værdien
brugskabelon Kald angivet skabelon med værdien
sprog ønskede sprogkoder for tekster. "alle" for alle sprog da
skrivsprog ja for skriv sproget for en tekst i parentes
eneste ja for at vise den eneste tekst uanset sprog
koordlink nej for ikke at bruge geoHack og interaktivt kort
format [note 1] format for koordinater: dec for at bruge grader med decimaler, dms for at bruge grader, minutter, sekunder samme som koordinaterne er indtastet med på Wikidata
dim [note 1] størrelsen på området i m eller km
scale [note 1] størrelsesforhold på kort
type [note 1] hvilken slags sted koordinaterne refererer til
name [note 1] navn på stedet for koordinaterne
display [note 1] inline,i for visning hvor skabelonen er; title,t for visning øverst på side
region [note 1] lande- eller regionskode for stedet Koden for landet som angivet på Wikidata

Note 1: format, scale, type, name, display og region bruges på samme måde som de tilsvarende parametre til {{coord}} og {{coord}}. Se Wikipedia:Geografiske koordinater for en mere uddybende beskrivelse.