Skabelon:Wikidata-tal

Serialisering af data mislykkkedes

Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]

Skabelon til hentning af påstande fra Wikidata hvor datatypen er talstørrelser med eller uden enheder.

Parametre til styring af brugen

 • 1. unavngivne parameter: Wikidata-egenskab der skal bruges
 • 2. unavngivne parameter: Lokal angiven værdi som ubetinget bruges i stedet for Wikidata
 • feltnavn: Hvis anført, bruges Wikidata kun hvis feltnavnet er i listen wikidata og ikke i listen ingen_wikidata
 • wikidata: Hvis feltnavn er anført, bruges Wikidata kun hvis navnet er her eller værdien er 'ja' eller 'alle'
 • ingen_wikidata: Hvis feltnavn er anført, bruges Wikidata ikke hvis navnet er her.
 • q: Det brugte Wikidata-emne. Hvis ikke angivet, bruges det emne som siden er knyttet til

Bemærk at q er brugt i alle nedenstående eksempler (der er nødvendigt her da dette ikke er artiklen for Tyskland), men vil ved normal brug i en infoboks-skabelon eller direkte i artikler, vil man som regel ikke have brug den denne parameter, men i stedet bruge det Wikidata-emne som den aktuelle artikel er tilknyttet.

Beskrivelse Kode Resultat
Tysklands indbyggertal {{Wikidata-tal | P1082 | q=Q183}} 84.358.845
Lokal angivet værdi {{Wikidata-tal | P1082 | Brug denne tekst i stedet for Wikidata | q=Q183}} Brug denne tekst i stedet for Wikidata
Tysklands indbyggertal (med 'feltnavn' sat, men ingen 'wikidata', så intet vises) {{Wikidata-tal | P1082 | feltnavn=indbyggere | q=Q183}}
Tysklands indbyggertal (med 'feltnavn' og 'wikidata') {{Wikidata-tal | P1082 | wikidata=ja | feltnavn=indbyggere | q=Q183}} 84.358.845
Tysklands indbyggertal (med 'feltnavn' og 'wikidata') {{Wikidata-tal | P1082 | wikidata=areal,indbyggere,hovedstad | feltnavn=indbyggere | q=Q183}} 84.358.845
Tysklands indbyggertal (med 'feltnavn', 'wikidata' og 'ingen_wikidata') {{Wikidata-tal | P1082 | wikidata=ja | ingen_wikidata=areal,indbyggere | feltnavn=indbyggere | q=Q183}}

Parametre til styring af præcision og usikkerhed

 • decimaler: Angiver antal decimaler som tallet skrives med. Tallet skrives uden decimaler hvis det ikke er angivet. Den særlige værdi decimaler=smart betyder ingen decimaler for tal større end 100, 1 decimal for tal fra 10 til og med 100, 2 decimaler for tal fra 1 til med 10, og 3 decimaler for tal mindre eller lig med 1. Den særlige værdi decimaler=orig betyder samme antal decimaler som anvendt på wikidata.
 • visusikkerhed: Hvis tallet har en usikkerhed tilknyttet, vises den medmindre den afrundes til 0 med det brugte antal decimaler. Brug visusikkerhed=nej for ikke at vise usikkerheden
Beskrivelse Kode Resultat
Tysklands areal {{Wikidata-tal | P2046 | q=Q183}} 357.588 km2
Tysklands areal med 5 decimaler {{Wikidata-tal | P2046 | decimaler=5 | q=Q183}} 357.587,77000 km2
Tysklands areal med 5 decimaler og uden usikkerhed {{Wikidata-tal | P2046 | decimaler=5 | visusikkerhed=nej | q=Q183}} 357.587,77000 km2

Parametre til styring af enheder

 • enhed: Konvertér tallet til den anførte enhed hvis det er muligt. Det kræver at skabelonen genkender både den originale enhed og den ønskede enhed. De mulige ønskede enheder fremgår at tabellen herunder. Hvis der mangler enheder, kan man bede om tilføjelser på skabelonens diskussionsside. Hvis skabelonen ikke genkender den originale enhed, placeres siden i kategorien Kategori:Enhed for størrelse på Wikidata ikke genkendt så man kan blive opmærksom på problemet og rette det. Genkendte enheder som ikke normalt bruges på dansk, som for eksempel kvadratmile konverteres automatisk uden brug af denne parameter.
 • visenhed: Enheden vil være skrevet efter tallet medmindre det er en ikke-genkendt enhed. Brug visenhed=nej for ikke at vise enheden.

Enheder som kan bruges med enhed=:

Enhed Navn i parameter Type
Kvadratkilometer km2 areal
Kvadratmeter m2 areal
Kilometer km længde
Meter m længde
Centimeter cm længde
Kilometer pr. time km/t fart
Minutter min tid
Celcius C temperatur
Kelvin K temperatur

Eksempler:

Beskrivelse Kode Resultat
Tysklands areal {{Wikidata-tal | P2046 | q=Q183}} 357.588 km2
Tysklands areal i m2 {{Wikidata-tal | P2046 | enhed=m2 | q=Q183}} 357.587.770.000 m2
Tysklands areal i m2 uden enhedsnavn {{Wikidata-tal | P2046 | enhed=m2 | visenhed=nej | q=Q183}} 357.587.770.000
Valuta
Beskrivelse Kode Resultat
Omsætning Novo Nordisk {{Wikidata-tal | P2139 | q=Q818846}} DKK 232.261.000.000
Omsætning Novo Nordisk med 2 decimaler {{Wikidata-tal | P2139 | decimaler=2 | q=Q818846}} DKK 232.261.000.000,00
Omsætning Novo Nordisk med 2 decimaler og uden usikkerhed {{Wikidata-tal | P2139 | decimaler=2 | visusikkerhed=nej | q=Q818846}} DKK 232.261.000.000,00

Parametre til styring af formatering

 • adskil: Normalt adskilles værdier med ", " (komma og mellemrum). Brug adskil til angive anden adskillelse
 • liste: Brug liste=ja for at lave en punktliste
 • maks: Angiver det maksimale antal ønskede resultater
Beskrivelse Kode Resultat
Eksempler mangler

Parametre til visning af supplerende information

 • tid: Skriv tidspunkter fra kvalifikatorerne P585 (tidspunkt), P580 (starttid) og P582 (sluttid) hvis tid=ja
 • kunår: Skriv tidspunkter som år alene hvis kunår=ja
 • arealogtæthed: Medtag oplysninger om areal og (befolknings)tæthed i det anførte format
 • arealogtætheduden: Formater værdien som anført hvis oplysning om areal ikke er på Wikidata

arealogtæthed-parameteren kan bruges når der hentes værdier som er en ren talstørrelse (i modsætning til tal med en enhed). Den er specielt lavet til indbyggertal (P1082), men i princippet kan andre egenskaber også bruges. Når arealogtæthed bruges hentes også arealet (P2046) og tætheden beregnes ved at dividere værdien (indbyggertallet) med arealet. Det samlede resultat formateres efter formatstrengen i arealogtæthed, hvor $1 udskiftes med værdien (indbyggertallet), $2 udskiftes med arealet, og $3 udskiftes med tætheden. $1, $2 og $3 må gerne forekomme flere gange eller slet ikke. Hvis der ikke er noget areal, bruges i stedet formatet i parameteren arealogtætheduden. Er arealogtætheduden ikke angivet, bruges "$1". Arealet angives altid i kvadratkilometer, men uden at skrive enheden. Enheden kan påføres i formatetstrengen hvis det ønskes. Bemærk at arealogtæthed-parameteren behandles før kvalifikatorparametre.

Beskrivelse Kode Resultat
Moskvas indbyggertal med tid {{Wikidata-tal | P1082 | tid=ja | q=Q649}} 12.455.682 (1. januar 2021)
Moskvas borgmester med tid kun som år {{Wikidata-tal | P1082 | tid=ja | kunår=ja | q=Q649}} 12.455.682 (2021)
Moskvas indbyggertal med areal og befolkningstæthed {{Wikidata-tal | P1082 | q=Q649 | arealogtæthed=$1 indbyggere på $2 km<sup>2</sup>, dvs. $3 pr. km<sup>2</sup> | arealogtætheduden=$1 indbyggere}} 12.455.682 indbyggere på 2.562±1 km2, dvs. 4.862 pr. km2

Parametre til visning og brug af kvalifikatorer

 • kvalifikator1, kvalifikator2, kvalifikator3 osv.: Wikidata-egenskab (Pxxx) der bruges som kvalifikator. Der kan bruges et vilkårligt kvalifikatorparameter, men de skal bruges i rækkefølge fra nr. 1 uden huller i nummeringen.
 • kvalifikatorformat1, kvalifikatorformat2, kvalifikatorformat3 osv.: Format for visning af værdi og kvalifikator med samme parameternummer.
 • kvalifikatorformatuden1, kvalifikatorformatuden2, kvalifikatorformatuden3 osv.: Format for visning af værdier når der ikke er kvalifikator med samme parameternummer.
 • kvalifikatorbrug1, kvalifikatorbrug2, kvalifikatorbrug3 osv.: Hvordan kvalifikatoren med samme parameternummer skal bruges.

Kvalifikatorparametrene behandles i rækkefølge efter deres nummerering.

kvalifikatorformat-parametrene angives som en tekst hvor "$1" erstattes af den formaterede værdi inkl. tidligere behandlede kvalifikatorer, og "$2" erstattes af den aktuelle kvalifikator. "$1" og "$2" må optræde flere gange i formatteksten eller slet ikke være der. Hvis intet angives, bruges "$1 ($2)".

kvalifikatorformatuden-parametrene bruges i stedet for kvalifikatorformat-parametrene når der ikke er nogen kvalifikatorer af ønskede type. Hvis intet angives bruges "$1"

kvalifikatorbrug-parametren kan have følgende værdier:

 • alle (default): Alle resultater medtages, uanset om de har denne kvalifikator eller ej.
 • med: Resultater medtages kun, hvis kvalifikatorer er angivet for det enkelte resultat.
 • uden: Resultatet medtages kun, hvis kvalifikatoren ikke er angivet.
 • værdi: Resultatet medtages kun, hvis kvalifikatoren er lig med den her angivne værdi (tekstlabel eller Q-nr).

Kvalifikatorer kan være af alle datatyper på nær geografiske koordinater, som endnu ikke understøttes.

Beskrivelse Kode Resultat
Tysklands indbyggertal med formatering {{Wikidata-tal | P1082 | kvalifikator1=P585 | kvalifikatorformat1=$1 indbyggere pr. $2 | q=Q183}} 84.358.845 indbyggere pr. 31. december 2022
Tysklands hastighedsgrænser {{Wikidata-tal | P3086 | kvalifikator1=P794 | ingen=ingen | q=Q183}} ingen, 100 km/t, 50 km/t

Eventuelle sprognoter fra kvalifikatorer:


Parametre til visning af "ingen værdi" og "ukendt værdi"

Wikidata-påstande kan have de specielle værdier "ingen værdi og "ukendt værdi". Disse ignoreres normalt, men kan vises med:

 • ingen: Tekst som vises for værdien "ingen værdi"
 • ukendt: Tekst som vises for værdien "ukendt værdi"
Beskrivelse Kode Resultat
Eksempler mangler

Parametre til visning af referencer

 • ref: sættes til ja hvis man ønsker at vise de referencer, der er angivet på Wikidata for den enkelte påstand.

I øjeblikket er det kun muligt at vise de referencer, der enten er af typen "Reference-URL". Værdien af ref er som standard nej. Det betyder, at ingen referencer vises hvis parameteren ref udelades.

Beskrivelse Kode Resultat
Indbyggertal i byen Makhatjkala {{Wikidata-tal | P1082 | q=Q5168 | ref = ja }} 662.600

Sider med typer af referencer, der er ukendte for skabelonen, placeres i Kategori:Wikidata-reference bruger ikke-genkendt egenskab.

Referencer

Parameter til visning af store tal

Sæt parameteren forkort_store_tal til ja, hvis man ønsker at vise tal større end 1000 med talord som tusind, million og milliard.

Beskrivelse Kode Resultat
Areal af Arresø i km² {{Wikidata-tal | P2046 | q=Q699572 | decimaler=2 }} 39,70 km2
Areal af Arresø i m² {{Wikidata-tal | P2046 | q=Q699572 | decimaler=2 | enhed = m2 }} 39.700.000,00 m2
Areal af Arresø i mio. m² {{Wikidata-tal | P2046 | q=Q699572 | decimaler=2 | forkort_store_tal = ja | enhed = m2 }} 39,70 mio. m2

Sporingskategorier

Et foretrukkent tal ønskes fra Wikidata

Nogle gange er det muligt at hente flere oplysninger om samme emne fra Wikidata. Det kan f.eks. være indbyggertallet for en by, hvor det kan være angivet for flere forskellige år tilbage i tiden. Som regel ønsker man kun det nyeste tal, hvilket normalt sikres ved at netop dette tal er blevet givet en højere rang på Wikidata. Når der endnu ikke er sket en prioritering på Wikidata, vil skabelonen hente alle resultater med mindre andet er angivet med parameteren maks. Hvis maks=1 vil normalt kun det først listede tal fra Wikidata hentes, men det er ikke nødvendigvis det ønskede. Det kan derfor være nyttigt at vide hvilke sider, hvor denne skabelon henter mere end et tal fra Wikidata, så man kan sætte det ønskede tal hos Wikidata til "Foretrukne rang". Med særlig henblik på Skabelon:Infoboks by er der foreløbigt oprettet denne sporingskategori:

Se også