Skandinavisk og russisk nåleskov

De skandinaviske og russiske nåleskove en sammenhængende økoregion, som dækker Skandinavien, Finland og de nordlige dele af det europæiske Rusland. På dette område er skovene den potentielle vegetation, og de beskrives ofte som skovtundra. Skovene udgør en del af det palæarktiske biom boreal nåleskov.

Nåleskov på Karelen.

BiodiversitetRediger

De fennoskandiske og nordrussiske landskaber er formet af de mange istider. Bjergene er afrundede, og dalene er brede med talrige søer og vandløb. Nedbøren er rigelig, og klimaet er forholdsvis mildt på grund af Golfstrømmen. Det skaber tilsammen en mosaik af plantesamfund med både nåleskove og åbne skovtundraer. Områderne er opholdssted for store skarer af trækfugle, som benytter sig af det rige insektliv og de lange dage.

Dominerende plantearterRediger

TræerRediger

BuskeRediger

UrterRediger

Dominerende dyrearterRediger