Åbn hovedmenuen

Skatterådet et er centralt udpeget organ, der sammen med SKAT udgør Danmarks øverste administrative ligningsmyndighedindkomstskatte- og afgiftsområdet. Rådet nedsættes med hjemmel i skatteforvaltningsloven og blev oprettet 1. november 2005 som erstatning for Ligningsrådet.

Skatterådet består af 19 medlemmer, hvoraf 6 er udpeget af Folketinget, mens 13 er udpeget af skatteministeren. Af disse 13 skal 4 være repræsentanter for landbrug, industri, håndværk, handel og lønmodtagere, mens 4 skal repræsentere kommunerne. De 4 kommunale medlemmer indstilles af KL. Medlemmerne af rådet vælges for 6 år. Skatteministeren udpeger rådets formand samt næstformand.

Blandt de sager, som rådet behandler, er vurderinger af fast ejendom, skattelovgivning og afgifter med undtagelse af told. Rådet afgør sager, som SKAT foreligger det – bl.a. anmodninger om bindende svar med principielt indhold. Skatterådet kan som udgangspunkt kun afgøre sager, der forelægges det, men SKAT har i visse sager pligt til forelæggelse.

SKAT yder sekretariatsbistand for rådet.

Første formand for Skatterådet var advokat Lida Hulgaard, der efter eget ønske fratrådte den 1. november 2010.[1]

Eksterne henvisningerRediger

HenvisningerRediger

  1. ^ Lida Hulgaard. Hulgaard Advokater.