De slesvigske krige er en fællesbetegnelse for de to krige, som blev udkæmpet mellem Danmark og Preussen/Tyskland i det 19. århundrede. Det drejer sig om: