Småsløjd

Småsløjd og tegning indgik ved skoleloven af 1958 i det nye fag formning, der nu som folkeskolefag hedder billedkunst.

Småsløjd var et fag for de mindste i skolen, indtil de i 5. klasse fik træsløjd. Småsløjd indførtes i skoler i slutningen af 1800-tallet sammen med »almindelig sløjd« og fortsatte visse steder helt frem til omkring 1970, vel at mærke under betegnelsen småsløjd, for fagets emner indgår stadig i skolerne, men inden for andre fag, dvs. billedkunst, sløjd m.fl.

Sløjdfædrene Aksel Mikkelsen og Anders Nielsen havde småsløjd på programmet på de to sløjdlærerskoler, og småsløjd indgik i uddannelsen til småbørnslærerinde.

Emner inden for småsløjdRediger

  • lersløjd
  • papirsløjd
  • snorsløjd
  • bastsløjd
  • peddigrørsløjd

I begyndelsen af 1900-tallet var småbørns arbejde i sand også et af emnerne under småsløjd, og nogle skoler indførte endog sandborde til indendørs arbejde med sand.

LitteraturRediger

  • Lærebog i Dansk Skolesløjd, Smaasløjdsystemet til Brug ved Undervisning og Selvarbejde. Udgivet af Dansk Sløjdlærerskole. København 1934. Redigeret af G.F. Krog Clausen m.fl.