Socialantropologi

Socialantropologi og kulturantropologi er betegnelser for de tilgange indenfor antropologi som benytter den etnografiske metode til at studere mennesket som socialt og kulturelt væsen.

Den tidligste eksponent for socialantropologi var A. R. Radcliffe-Brown som udviklede sin antropologiske tilgang ud fra Emile Durkheims sociale teorier der beskriver menneskesamfund igennem deres sociale institutioner og processes, og Bronislaw Malinowski. I USA udviklede Franz Boas kultuantropologien, en antropologisk tilgang der er mere fokuseret på kulturelle forskelle end på sociale institutioner og processer.[1]

Socialantropologien kom til Danmark i 1950-erne, hvor især Johannes Nicolaisen blev en fremtrædende talsmand for denne tilgangsvinkel. Denne tilgangsvinkel skete inspireret fra England i erkendelse af, at kultur er mere end summen af de materielle og åndelige manifestationer, som man tidligere havde interesseret sig for i folkelivs- og folkemindeforskningen. Man betragtede nu kultur som en helhed, der skulle studeres i hele sin udstrækning, hvilket bedst kunne ske i mindre samfund (engelsk: community studies) som øer, landsbyer eller fiskerlejer.[2]

FeltarbejdeRediger

Det ligger i den socialantropologiske tilgang, at denne fortrinsvis må indsamle sit forskningsgrundlag ved feltarbejde, det vil sige, at forskeren besøger det lokalsamfund, der ønskes studeret, og her gør sine iagttagelser, taler med mennesker og supplerer med spørgsmål.

Det materiale, der indsamles under feltarbejde, kan suppleres med kildemateriale fra arkiver og lignende for at supplere med en historisk dimension.

LitteraturRediger

  • Holger Rasmussen: "Limfjordsfiskeriet før 1825. Sædvane og centraldirigering" (Nationalmuseet, Folkelivs studier 2; København 1968)

Eksterne henvisningerRediger

NoterRediger

  1. ^ Elisabeth Brodtkorb Marianne Rugkasa. 2009. Sociologi og socialantropologi. Munksgaard Danmark, 2009
  2. ^ socialantropologi | Gyldendal - Den Store Danske