Socialvidenskab

Socialvidenskab er en samfundsvidenskabelig uddannelse på bachelor- og/eller kandidatniveau, der siden 1995 har været udbydt på Roskilde Universitet (RUC). Her studeres de dynamiske processer der finder sted mellem mennesker, institutioner og virksomheder - og som driver forandringen af vores samfund. Socialvidenskab anlægger ikke bare et lokalt og nationalt perspektiv, transnationale, europæiske og globale perspektiver inddrages også. Faget giver kompetencer til at identificere og analysere sociale og samfundsmæssige problemstillinger og finde løsninger på de udfordringer som moderne velfærdssamfund står overfor. Den studerende får teoretiske og metodiske redskaber til at beskæftige dig med temaer som medborgerskab og klasse, deltagelse og magt, velfærd, arbejde, køn og etnicitet, ulighed, stigma, etik, mangfoldighed, solidaritet og sammenhængskraft.

Roskilde Universitet var gennem mange år kendt for sine projektorienterede kombinations uddannelser, hvor to forskellige fag kunne kombineres relativt frit og ligeligt på baggrund af fire semestre på en basisuddannelse og tre semestre på hver af to overbygningsuddannelser. Men i 2015 gennemførtes en reform af uddannelses- og kombinationsstrukturen for at imødekomme Bologna-processens krav om en 3+2 model. Resultatet var, at der blev givet prioritet til det ene fag over det andet fag. Dette har betydet, at det ikke er længere er muligt at kombinere to fag ligeligt. En kombinations kandidatuddannelse på RUC består i dag af et, Fag 1, der læses over 2 1/2 semestre og et, fag 2, der læses over 1 1/2 semester. Specialet skrives på Fag 1. Styrken ved denne model er at den sikre høj fleksibilitet og en høj grad af specialiserings muligheder for de studerende inden for det bredere socialvidenskabelige felt.

Socialvidenskab (SV) kan i dag læses som Fag 1 i kombination med et af i alt ni fag. Disse ni fag kan kategoriseres i tre overordnede ’hovedveje’. For at tydeliggøre disse hovedveje for de studerende har vi på Socialvidenskab udviklet en oversigtsmodel over de specialiserings muligheder som kandidatuddannelsen giver mulighed for. Det betyder at sammensat på rette måde tilbyder Socialvidenskab helt unikke muligheder for at kunne kombinerer og specialisere sig inden for 1: Professions, institutions - og organisationsrelaterede fagligheder. 2. Humanistiske fagligheder. og 3. kultur og kommunikations orienterede fagligheder.

1. Socialvidenskab i kombination med Professions, institutions - og organisationsrelaterede fag: Til de studerende, der ønsker at kunne analysere sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser og finde løsninger på de udfordringer, som moderne velfærdssamfund står overfor, såsom globalisering, klima, migration, ulighed, marginalisering og stigmatisering i relation til forskellige professioner, institutioner, organisationer og virksomheder. Kombinationsuddannelserne relateret til hovedvej 1 er:

• Socialvidenskab og Arbejdslivsstudier

• Socialvidenskab og Plan, by og proces

• Socialvidenskab og Pædagogik og uddannelsesstudier

• Socialvidenskab og Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

Det vil sige, at der er tale om en hovedvej, der er funderet inden for det bredere samfundsvidenskabelige hovedområde, men som samtidig er fokuseret på arbejdsmarkeds-, social-, og sundheds- og ligestillingsområdet, det politiske system, lokal og samfundsmæssig planlægning og administration, såvel som på udviklings- lærings- og evalueringsprocesser inden for disse områder. På denne baggrund giver disse uddannelser mulighed for at arbejde som socialvidenskabelig generalist eller specialist inden for en af de givende kombinationsuddannelser inden for det offentlige- og det private arbejdsmarked såvel som inden for selvejende og selvstændige organisationer. Udvikling, igangsættelse, styring og evaluering af komplekse udviklings- innovations- eller læringsforløb og processer i institutioner, organisationer og virksomheder, såvel som i civilsamfundet. Uddannelserne giver – afhængigt af kombinationen – kompetencer til blandt andet at arbejde som planlægger, fuldmægtig, konsulent, rådgiver, sparringspartner i det politiske system eller analysemedarbejder i analyseinstitutter eller i udviklingsorienterede NGO’er og konsulentvirksomheder.

2. Socialvidenskab i kombination med humanistiske fag: Til de studerende som ønsker at kunne analysere sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser og finde løsninger på de udfordringer, som moderne velfærdssamfund står overfor, såsom globalisering, klima, migration, ulighed, marginalisering og stigmatisering og i relation her ønsker at kombinerer med og læse et humanistisk fag. Kombinationsuddannelserne relateret til hovedvej 2 er:

• Socialvidenskab og Dansk

• Socialvidenskab og Historie

• Socialvidenskab og Psykologi

Denne hovedvej bygger således på en tværfaglighed, der tilføjer den social- og samfundsvidenskabelige faglighed en grundforståelse for det humanistiske område. Afhængigt af den specifikke kombination, indbefatter det en forståelse for det tekst- og sprogvidenskabelige område, og for analysen af historisk og samtidige teksters opbygning og virkemidler, og af deres normative grundlag og komplekse relation til psykologiske, identitetsmæssige, gruppe- og fællesskabsmæssige, institutionelle, teknologiske, æstetiske og kulturelle faktorer i den historiske og kulturelle kontekst. Disse kombinationer vil typisk også være give gode muligheder for at opnå gymnasielærer kompetencer tillæg til de ovenfor skitserede beskæftigelsesmuligheder (se hovedvej 1). Det skal i denne ombæring bemærkes, at Dansk optræder i både hovedvej 2 og 3 da dansk afhængigt af den specifikke toning kan relaterer sig mere mod hhv. det tekst og sprogvidenskabelige eller det formidlingsvidenskabelig område.

3. Socialvidenskab i kombination med kultur og kommunikations orienterede fag. (Socialvidenskab - Historie; Socialvidenskab – Dansk; Socialvidenskab– Psykologi): Til de studerende som ønsker at kunne analysere sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser og finde løsninger på de udfordringer som moderne velfærdssamfund står overfor, såsom globalisering, klima, migration, ulighed, marginalisering og stigmatisering og i relation her til specialisere sig inden for kommunikation, formidling og Interkulturelle forhold. Kombinationsuddannelserne relateret til hovedvej 3 er:

• Socialvidenskab og Kommunikation

• Socialvidenskab og Kultur- og sprogmødestudier

• Socialvidenskab og Dansk

Der er med andre ord tale om uddannelser, der bredt relaterer sig til det tekst- medie- og formidlingsvidenskabelige område. Det skal i denne ombæring bemærkes, at Dansk optræder i både hovedvej 2 og 3 da Dansk afhængigt af den specifikke toning kan relaterer sig mere mod hhv. det tekst og sprogvidenskabelige eller det formidlingsvidenskabelig område. Denne hovedvej giver mulighed for at beskæftige sig udover ovenstående (se hovedvej 1) forskellige former for strategisk kommunikation – politisk-, ledelsesmæssigt eller på anden måde, målgrupper og med formidling af ekspertviden. Der kan også være tale om institutioner, organisation eller virksomheder der beskæftiger eksperter inden for fagområder med behov for tværgående og dialogorienterede kompetencer i relation til demokratisk handlen og politikskabelse. Disse uddannelser kan også give mulighed for at beskæftige sig med kultur, interkulturelle forhold, kulturmøde og kulturelle identiteter og formidling omkring disse, projektledelse, integrations analyser/arbejde mv.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Kandidater med en Socialvidenskabelig kombinationsuddannelse får tildelt titlen Cand.soc.

Der har tidligere ligeledes været udbudt en kandidatuddannelse i Socialvidenskab (cand.rer.soc) på Odense Universitet.

Kilder og eksterne henvisningerRediger