Socialvidenskab

Socialvidenskab er en samfundsvidenskabelig uddannelsesretning på bachelor- og/eller kandidatniveau, der udbydes på Roskilde Universitet (RUC). Her studeres de dynamiske processer der finder sted mellem mennesker, institutioner og virksomheder - og som driver forandringen af vores samfund. Socialvidenskab anlægger ikke bare et lokalt og nationalt perspektiv, transnationale, europæiske og globale perspektiver inddrages også. Faget giver kompetencer til at identificere og analysere sociale og samfundsmæssige problemstillinger og finde løsninger på de udfordringer som moderne velfærdssamfund står overfor. Den studerende får teoretiske og metodiske redskaber til at beskæftige dig med temaer som medborgerskab og klasse, deltagelse og magt, velfærd, arbejde, køn og etnicitet, ulighed, stigma, etik, mangfoldighed, solidaritet og sammenhængskraft.

På kandidatniveau indgår Socialvidenskab i 9 mulige fagkombinationer som fag 1. Her tegner sig tre hovedområder:

1. Socialvidenskab i kombination med organisationsrelaterede fag (Socialvidenskab – Arbejdslivsstudier; Socialvidenskab – Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier): Til de studerende som vil dygtiggøre sig inden for organisation og arbejdsmarked tilbydes en kandidatuddannelse, der gør det muligt at kombinere teoretiske problemstillinger med empiriske iagttagelser inden for sundhed eller arbejdsliv og arbejdsmarkedsrelationer.

2. Socialvidenskab i kombination med et professionsfagligt vidensområde (Socialvidenskab – Pædagogik & Uddannelsesstudier; Socialvidenskab– Psykologi; Socialvidenskab- Plan, By, Proces): Til de studerende som ønsker at arbejde inden for velfærdsstatens professionsfelter tilbydes en kandidat-uddannelse, der gør det muligt at kombinere det socialvidenskabelige felt med 1. specialviden om uddannelses-, pædagogik og omsorgsinstitutionernes praksisfelter, 2. socialpsykologiske teorier og metoder eller 3. planlægningens vilkår.

3. Socialvidenskab i kombination med et hum fag a. (Socialvidenskab - Historie; Socialvidenskab – Dansk): Til de studerende som vil læse et humanistisk fag er her et tilbud om en uddannelse der åbner mulighed for enten at kunne arbejde som gymnasielærer (i to fag) eller som analysemedarbejder/fuldmægtig/konsulent i offentlige institutioner. b. Socialvidenskab – Kultur og sprogmøde; Socialvidenskab – Kommunikation): Til de studerende som ønsker at specialisere sig i kultur- og sprogmøde eller politisk kommunikation og som ønsker et bredt socialvidenskabeligt fundament tilbydes her en mulighed

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder som:

  • Konsulent, fuldmægtig eller sparringspartner i det politiske system. 
  • Analysemedarbejder i et analyseinstitut og i frivillige eller selvejende organisationer
  • Udformningen og analyser af integrations-, immigrations-, ligestillingspolitikker og mangfoldighedsledelse på det statslige eller kommunale område
  • Koordinering og igangsætning af tiltag på det sociale område, både nationalt og internationalt i den offentlige sektor.
  • Gymnasielærer i to fag

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Kandidater med en Socialvidenskabelig kombinationsuddannelse får tildelt titlen Cand.soc.

Der har tidligere ligeledes været udbudt en kandidatuddannelse i Socialvidenskab (cand.rer.soc) på Odense Universitet.

Kilder og eksterne henvisningerRediger