Sovjetunionens ordner og dekorationer

Wikimedia liste

Dette er en liste over Sovjetunionens ordner og dekorationer.

Heltehædersbevisninger redigér

Medalje og bånd Navn (Dansk/Russisk translitteration) Etableret Beskrivelse Antal tildelinger
 
"Sovjetunionens Helt"
Sovjetunionens Helt
Золотая Звезда
Zolotaja Zvezda
16. april 1934 Sovjetunionens Helt var den fornemste hædersbevisning, der kunne tildeles civile og militært personel for fremme af fred og socialisme, for at beskytte moderlandet og for på heroisk vis at hjælpe andre. 12.745
 
"Hammer og Segl"-Medaljen
Det Socialistiske Arbejdes Helt
Золотая Серп и Молот
Zolotaja Serp i Molot
27. december 1938 Tildeltes personer, som gjorde en enestående indsats for erhvervsliv og kultur eller for særlig indsats for statstjenesten eller offentlig virksomhed. 20.812
 
"Moderheltinde"-Ordnen
"Moderheltinde"-Ordnen
Орден Мать-героиня
Orden Mat-geroinja
8. juli 1944 Denne orden tildeltes mødre, der havde født eller opfostret 10 eller flere børn. Tildelingen fandt sted ved det 10. barns første fødselsdag, forudsat at ni andre børn (biologiske eller adopterede) levede. Børn, som var døde pga. heltemodige, militære eller andre ærefulde omstændigheder blev også regnet med. 454.142
(herunder en mand)

Militære ordner redigér

Medalje og bånd Navn (Dansk/Russisk/Translitteration) Etableret Beskrivelse Antal tildelinger
 
Sejrsordnen

 
Sejrsordnen
Победа
Pobeda
8. november 1943 Sejrsordnen var den fornemste militære hædersbevisning i de sovjetiske væbnede styrker og en af verdens sjældneste, idet kun et lille antal personer har modtaget den. Den blev udelukkende tildelt generaler og marskaller for succesfulde operationer på en eller flere fronter, derved resulteret i en radikal ændring i en given situation til fordel for den Røde Hær. Medaljen blev fremstillet af platin, rubiner og 150 diamanter, og den er således meget kostbar. På medaljen ses Spasskaja-tårnetKreml. 20
 
Røde Fane ordenen

 
Røde Fane-ordenen
Орден Крaсного Знамени
Orden Krasnogo Znameni
1. august 1924 Røde Fane-ordenen var indtil etableringen af Leninordnen den fornemste (og noget nær den eneste) militære hædersbevisning i Sovjetunionen. Stort set alle kendte sovjetiske befalingsmænd blev tildelt Røde Fane ordenen. Ligeledes blev ordnen tildelt NKVD-personel. 581.300
 
Røde Stjerne-ordenen

 
Røde Stjerne-ordenen
Орден Красной Звезды
Orden Krasnoj Zvezdy
6. april 1930 Den Røde Stjernes Orden blev tildelt personel fra Den Røde Hær og Søværnet for enestående tjeneste i forsvaret af Sovjetunionen i såvel freds- som krigstid. Inden etableringen af andre fortjenstmedaljer blev den ligeledes givet for 15 års tro tjeneste. 3.876.740
 
Den Store Fædrelandskrigs Orden af 1. grad

 
Den Store Fædrelandskrigs Orden af 1. grad
Орден Отечественной войны
первой степени
Orden Otechestvennoj vojny
pervoj stepeni
20. maj 1942 Denne orden tildeltes sovjetiske soldater fra de væbnede styrker, sikkerhedsstyrker og partisaner, der havde udført heltemodige gerninger under Den Store Fædrelandskrig. I 1985 under fejringen af 40-års dagen for Den Store Fædrelandskrig blev det besluttet, at alle overlevende veteraner fra krigen ville blive tildelt ordnen af enten 1. eller 2. grad. 2.627.899
 
Den Store Fædrelandskrigs Orden af 2. grad

 
Den Store Fædrelandskrigs Orden af 2. grad
Орден Отечественной Войны
второй степени
Orden Otechestvennoj vojny
vtoroj stepeni
20. maj 1942 Denne orden tildeltes sovjetiske soldater fra de væbnede styrker, sikkerhedsstyrker og partisaner, der havde udført heltemodige gerninger under Den Store Fædrelandskrig. I 1985 under fejringen af 40-års dagen for Den Store Fædrelandskrig blev det besluttet, at alle overlevende veteraner fra krigen ville blive tildelt ordnen af enten 1. eller 2. grad. 6.716.384
 
Alexander Nevskij-Ordnen

 
Alexander Nevskij-Ordnen
Орден Александра Невского
Orden Aleksandra Nevskogo
29. juli 1942 Alexander Nevskij-Ordnen tildeltes hærens officerer for at udvise mod og for snarrådig lederskab. 50.585
 
Suvorov-Ordnen af 1. grad

 
Suvorovordenen af 1. grad
Орден Суворова
первой степени
Orden Suvorova
pervoj stepeni
29. juli 1942 Ordnen af 1. grad tildeltes hærens befalingsmænd for enestående ledelse af kampoperationer. 393
 
Suvorov-Ordnen af 2. grad

 
Suvorovordenen af 2. grad
Орден Суворова
второй степени
Orden Suvorova
vtoroj stepeni
29. juli 1942 Ordnen af 2. grad tildeltes til korps-, divisions- og brigadebefalshavende for en afgørende sejr over en talmæssigt overlegen fjende. 2.862
 
Suvorov-Ordnen af 3. grad

 
Suvorovordenen af 3. grad
Орден Суворова
третьей степени
Orden Suvorova
tret'ej stepeni
4. februar 1943 Ordnen af 3. grad tildeltes regimentskommandører, disses stabschefer samt bataljon- og kompagnikommandører for enestående lederskab, som således førte til sejr. 4.012
 
Kutusov-Ordnen af 1. grad

 
Kutusov-Ordnen af 1. grad
Орден Кутузова
первой степени
Orden Kutuzova
pervoj stepeni
29. juli 1942 Mikhail Kutuzov-Ordnen af 1. grad etableredes for at belønne befalingsmænd ved fronten og hæren for på dygtig vis at omgå fjendtlige angreb og efterfølgende at iværksætte vellykkede modangreb. 669
 
Kutusov-Ordnen af 2. grad

 
Kutusov-Ordnen af 2. grad
Орден Кутузова
второй степени
Orden Kutuzova
vtoroj stepeni
29. juli 1942 Mikhail Kutuzov-Ordnen af 2. grad etableredes for at belønne korps-, divisions- og brigadebefalshavende for på dygtig vis at omgå fjendtlige angreb og efterfølgende at iværksætte vellykkede modangreb. 3.325
 
Kutusov-Ordnen af 3. grad

 
Kutusov-Ordnen af 3. grad
Орден Кутузова
третьей степени
Orden Kutuzova
tеret'ej stepeni
8. februar 1943 Mikhail Kutuzov-Ordnen af 3. grad etableredes for at belønne regimentskommandører, disses stabschefer samt bataljon- og kompagnikommandører for på dygtig vis at omgå fjendtlige angreb og efterfølgende at iværksætte vellykkede modangreb. 3.328
 
Bogdan Khmelnitskij-Ordnen af 1. grad

 
Bogdan Khmelnitskij-Ordnen af 1. grad
russisk: Орден Богдана Хмельницкого
первой степени

tr. Orden Bogdana Khmelnitskogo
pervoj stepeni
10. oktober 1943 Ordnen af 1. grad tildeltes front- og hærkommanderende for vellykket ledelse af kampoperationer, som førte til befrielse af en region eller by og derved tilførte fjende svære tab. 323
 
Bogdan Khmelnitskij-Ordnen af 1. grad

 
Bogdan Khmelnitskij-Ordnen af 2. grad
russisk: Орден Богдана Хмельницкого
второй степени

tr. Orden Bogdana Khmelnitskogo
vtoroj stepeni
10. oktober 1943 Ordnen af 2. grad tildeltes korps-, divisions- og brigadebefalshavende for at bryde eller foretage et indfald bag fjendes linje. 2.389
 
Bogdan Khmelnitskij-Ordnen af 1. grad

 
Bogdan Khmelnitskij-Ordnen af 3. grad
russisk: Орден Богдана Хмельницкого
третьей степени

tr. Orden Bogdana Khmelnitskogo
tretej stepeni
10. oktober 1943 Ordnen af 3. grad tildeltes officerer, partisanerledere, sergenter, korporaler og menige fra Den Røde Hær og partisanenheder for enestående mod og handlekraft, som førte til sejr i et slag. 5.738
 
Storhedsordnen af 1. grad

 
Storhedsordnen af 1. grad
Орден Слава первой степени
Orden Slav pervoj stepeni
8. november 1943 Storhedsordnen, som var udformet på baggrund af tsar-tidens Sankt Jørgens Kors, tildeltes ikke-værnepligtige officerer og soldater fra de væbnede styrker såvel som underofficerer fra luftvåbnet for mod under krig mod fjenden. Den tildelte ville indledningsvis modtage ordnen af 3. grad og ville for efterfølgende heltemodig indsats blive opgraderet til højere grader. 2.620
 
Storhedsordnen af 2. grad

 
Storhedsordnen af 2. grad
Орден Слава второй степени
Orden Slava vtoroj stepeni
8. november 1943 Storhedsordnen, som var udformet på baggrund af tsar-tidens Sankt Jørgens Kors, tildeltes ikke-værnepligtige officerer og soldater fra de væbnede styrker såvel som underofficerer fra luftvåbnet for mod under krig mod fjenden. Den tildelte ville indledningsvis modtage ordnen af 3. grad og ville for efterfølgende heltemodig indsats blive opgraderet til højere grader. 46.473
 
Storhedsordnen af 3. grad

 
Storhedsordnen af 3. grad
Орден Слава третьей степени
Orden Slava tret'ej stepeni
8. november 1943 Storhedsordnen, som var udformet på baggrund af tsar-tidens Sankt Jørgens Kors, tildeltes ikke-værnepligtige officerer og soldater fra de væbnede styrker såvel som underofficerer fra luftvåbnet for mod under krig mod fjenden. Den tildelte ville indledningsvis modtage ordnen af 3. grad og ville for efterfølgende heltemodig indsats blive opgraderet til højere grader. 997.815
 
Usjakov-Ordnen af 1. grad

 
Usjakov-Ordnen af 1. grad
Орден Ушакова первой степени
Orden Usjakova pervoj stepeni
3. marts 1944 Tildeltes officerer fra søværnet for enestående resultater ved planlægning og udførelse af marine operationer og for sejre i slag som følge af sådanne operationer. 47
 
Usjakov-Ordnen af 2. grad

 
Usjakov-Ordnen af 2. grad
Орден Ушакова второй степени
Orden Usjakova vtoroj stepeni
3. marts 1944 Ordnen tildeltes officerer fra søværnet for enestående planlægning og ledelse i søslag mod en talmæssigt overlegen fjende resulterende i udsletning af store styrker. 198
 
Nakhimov-Ordnen af 1. grad

 
Nakhimov-Ordnen af 1. grad
Орден Нахимова первой степени
Orden Nakhimova pervoj stepeni
3. marts 1944 Tildeltes officerer fra søværnet for enestående planlægning og udførelse af operationer. 80
 
Nakhimov-Ordnen af 2. grad

 
Nakhimov-Ordnen af 2. grad
Орден Нахимова второй степени
Orden Nakhimova vtoroj stepeni
3. marts 1944 Tildeltes officerer fra søværnet for enestående planlægning og udførelse af operationer. 467
 
Orden for Indsats for Fædrelandet

 
Orden for Indsats for Fædrelandet i Sovjetunionens Væbnede Styrker af 1. grad
Орден За службу Родине в Вооружённых Силах СССР первой степени
Orden Za sluzhbu Rodine v Vooruzhennykh Silakh SSSR pervoj stepeni
28. oktober 1974 Denne orden blev tildelt for eksemplarisk indsats i de væbnede styrker i såvel krigs- som fredsstid. En modtager fik indledningsvis ordnen af 3. grad, og efterfølgende handlinger opgraderede til 2. og siden 1. grad. Denne orden medførte desuden visse materielle goder til modtageren. 13
 
Orden for Indsats for Fædrelandet

 
Orden for Indsats for Fædrelandet i Sovjetunionens Væbnede Styrker af 2. grad]
Орден За службу Родине в Вооружённых Силах СССР второй степени
Orden Za sluzhbu Rodine v Vooruzhennykh Silakh SSSR vtoroj stepeni
28. oktober 1974 Denne orden blev tildelt for eksemplarisk indsats i de væbnede styrker i såvel krigs- som fredsstid. En modtager fik indledningsvis ordnen af 3. grad, og efterfølgende handlinger opgraderede til 2. og siden 1. grad. Denne orden medførte desuden visse materielle goder til modtageren. 589
 
Orden for Indsats for Fædrelandet

 
Orden for Indsats for Fædrelandet i Sovjetunionens Væbnede Styrker af 3. grad
Орден За службу Родине в Вооружённых Силах СССР третьей степени
Orden Za sluzhbu Rodine v Vooruzhennykh Silakh SSSR tret'ej stepeni
28. oktober 1974 Denne orden blev tildelt for eksemplarisk indsats i de væbnede styrker i såvel krigs- som fredsstid. En modtager fik indledningsvis ordnen af 3. grad, og efterfølgende handlinger opgraderede til 2. og siden 1. grad. Denne orden medførte desuden visse materielle goder til modtageren. 69.576

Militære og civile ordner redigér

Medalje og bånd Navn (Dansk/Russisk/Translitteration) Etableret Beskrivelse Antal tildelinger
 
Leninordenen
Орден Ленина
Orden Lenina
6. april 1930 Leninordenen var den fornemste hædersbevisning I Sovjetunionen. Den blev givet til såvel civile som soldater for enestående indsats i moderlandets tjeneste, det være sig bestræbelser på at forsvare landet eller at styrke fred eller arbejdspræstationer. Fra 1930 til 1934 blev medaljen fremstillet af sølv, 1934-1936 af guld og 1936-1991 af platin. 462.184
 
Folkenes Venskabsorden
Орден Дружбы народов
Orden Druzhby narodov
17. oktober 1972 Denne orden tildeltes personer, organisationer, virksomheder, militære enheder såvel som sovjetiske administrative underenheder for resultater ved styrkelse af interkulturel og international venskab og samarbejde samt for økonomisk, politisk, videnskabelig, militær og kulturel udvikling i Sovjetunionen. 77.719

Militære medaljer redigér

Medalje og bånd Navn (Dansk/Russisk/Translitteration) Etableret Beskrivelse Antal tildelinger
 
Tapperhedsmedalje

 
Tapperhedsmedalje
Медаль За отвагу
Medal Za otvagu
17. oktober 1938 Tapperhedsmedaljen var den fornemste medalje en soldat kunne modtage for modig indsats på slagmarken. 4.569.893
 
Medalje for kampindsats

 
"Medalje for Kampindsats"
Медаль За боевые заслуги
Medal Za boevye zaslugi
17. oktober 1938 Denne medalje blev givet for kampindsats, der resulterer i militær succes, tappert forsvar af landets grænser eller vellykket militær og politisk skoling og forberedelse. Ligeledes tildeltes den for 10 års tro tjeneste, før andre sådanne ordner blev etableret. 5,210,078
 

 
Den Store Fædrelandskrigs Partisaner
"Den Store Fædrelandskrigs Partisaner"-Medalje af 1. klasse
Медаль Партизану Отечественной войны I степен'
Medal Partizanu Otechestvennoj vojny I stepeni
22. februar 1943 Tildeltes partisaner og ophavsmænd til partisanbevægelser for mod og tapperhed i indsatsen mod besættelsesstyrker under Den Store Fædrelandskrig. 56.883
 
"Den Store Fædrelandskrigs Partisaner"-Medalje af 2. klasse
Медаль Партизану Отечественной войны II степени
Medal Partizanu Otechestvennoj vojny II stepeni
22 . februar 1943 Tildeltes partisaner og ophavsmænd til partisanbevægelser for mod og tapperhed i indsatsen mod besættelsesstyrker under Den Store Fædrelandskrig. 70.992

 
Usjakov-Medaljen
Медаль Ушакова
Medal Usjakova
3. marts 1944 Denne medalje tildeltes søværnsofficerer og soldater for mod og tapperhed under militære operationer, patruljeringer af landets grænser og udførelse af militære pligter med livet som indsats i såvel krigs- som fredstid. 15.641
 
Nakhimova-Medaljen
Nakhimov-Medaljen
Медаль Нахимова
Medal Nakhimova
3. marts 1944 Tildeltes personer i søværnet for tapperhed og ridderlig opførsel under søslag samt personer, der ikke var i søværnet, der med effektive og snarrådige handlinger og med livet som indsats, bidrog til vellykkede kampoperationer i samspil med sovjetiske marine styrker. 14.020
 

 
Ærefuld Tjeneste for Beskyttelse af Landets Grænser
Medalje for Ærefuld Tjeneste for Beskyttelse af Landets Grænser
Медаль За отличие в охране государственной границы СССР
Medal Za otlichie v okhrane gosudarstvennoj granitsy SSSR
13. juli 1950 Tildeltes KGB-personel for ærefulde militære eller andre handlinger for beskyttelse af Sovjetunionens grænser. ca. 67.520
 
Ærefuld Tjeneste for Opretholdelse af Offentlig Fred
"Medalje for Ærefuld Tjeneste for Opretholdelse af Offentlig Fred"
Медаль За отличную службу по охране общественного порядка
Medal Za otlichnuyu sluzhbu po ohrane obschestvennogo porjadka
1. november 1950 Tildeltes medlemmer af Indenrigsministeriet (MVD) for at hjælpe til opretholdelse af offentlig fred. ca. 47.000
 
Ærefuld Militær Tjeneste
"Medalje for Ærefuld Militær Tjeneste af 1. klasse"
Медаль За отличие в воинской службе I степени
Medal Za otlichie v voinskoj sluzhbe I stepeni
28. oktober 1974 Tildeltes militært personel for ærefuld tjeneste. ca. 20.000
 
Ærefuld Militær Tjeneste
"Medalje for Ærefuld Militær Tjeneste af 2. klasse"
Медаль За Отличие В Воинской Службе II степени
Medal Za otlichie v voinskoj sluzhbe II stepeni
28. oktober 1974 Tildeltes militært personel for ærefuld tjeneste. ca. 120.000
 
Styrkelse af Samarbejde i Kampsituationer
"Medalje for Styrkelse af Samarbejde i Kampsituationer"
Медаль За укрепление боевого содружества
Medal Za ukreplenie boevogo sodruzhestva
25. maj 1979 Tildeltes tjenestepersonel, som gjorde indsats for at styrke samarbejde mellem Warzsawapagtens medlemslande. ca. 20.000
 

 
Forbilledlig Tjeneste
"Medalje for Forbilledlig Tjeneste af 1. klasse"
Медаль За безупречную службу первой степени
Medal Za bezuprechnuju sluzhbu pervoj stepeni
25. januar 1958 Tildeltes for 20 års forbilledlig tjeneste.
 

 
Forbilledlig Tjeneste
"Medalje for Forbilledlig Tjeneste af 2. klasse"
Медаль За безупречную службу второй степени
Medal Za bezuprechnuju sluzhbu vtoroj stepeni
25. januar 1958 Tildeltes for 15 års forbilledlig tjeneste.
 

 
Forbilledlig Tjeneste
"Medalje for Forbilledlig Tjeneste af 3. klasse"
Медаль За безупречную службу третьей степени
Medal Za bezuprechnuju sluzhbu tret'ej stepeni
25. januar 1958 Tildeltes for 10 års forbilledlig tjeneste.
 
Veteran fra Sovjetunionens Væbnede Styrker
"Veteran fra Sovjetunionens Væbnede Styrker"
Медаль Ветеран Вооружённых Сил СССР
Medal Veteran Vooruzhennyh Sil SSSR
25. maj 1976 Tildeltes for 25 års militær tjeneste. ca. 880.000

Referencer redigér

  • Paul D. McDaniel, Paul J. Schmitt (1997). The Comprehensive Guide to Soviet Orders and Medals, Historical Research Llc
  • Paul J. Schmitt (2006). Echoes of War: Researching Soviet Military Decorations, Lorton
  • The Soviet Military Awards Page – Soviet Orders

Se også redigér