Sovjetunionens politbureau

Sovjetunionens politbureau i 1935 med Stalin centralt i billedet. Et enkelt udrenset medlem har fået sit ansigt fjernet.

Sovjetunionens politbureau (russisk: Политбюро, tr. Politbjuro, fork. for politisk bureau) var fra 1917-1952 og igen 1966-1991 navnet for det ledende udvalg i Sovjetunionens kommunistiske partis centralkomité. Politbureauet vælges af centralkomitéen, som det står til ansvar overfor. Reelt er politbureauet partiets mest magtfulde forum.

Politburauet blev oprettet af bolsjevikkerne kort før oktoberrevolutionen i 1917. Det bestod af Lenin, Kamenev , Zinovjev, Trotskij, Stalin, Sokolnikov og Bubnov. På kommunistpartiets kongres i 1919 blev politbureauet formelt et af partiets organer. Det blev i årene fra 1952-1966 afløst af Centralkomiteens Præsidium, som igen afskaffedes af Boris Jeltsin. Politbureauet bestod af 16 medlemmer og 7 kandidater (uden stemmeret), og fungerede flere gange som Sovjetunionens højeste myndighed.

Betegnelsen politbureau bruges desuden om andre kommunistiske partiers ledende organer.