Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg: Forskelle mellem versioner

Intet belæg for stavemåden "Pløn" som primær. Retter til.
mNo edit summary
(Intet belæg for stavemåden "Pløn" som primær. Retter til.)
'''Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg''' var et dansk [[ministerium]], der i tidsrummet [[1852]]-[[1864]] tog sig af administrationen af disse provinser, [[Hertugdømmet Holsten|Holsten]] og [[Kreis Herzogtum Lauenburg|LauenborgLauenburg]], inden for [[Helstaten]].
 
== Historie ==
Da [[PrøjsenPreussen]] og [[Østrig]] i [[1850]] under [[Treårskrigen]] besatte Holsten militært, blev overtilsynet med civilforvaltningen overdraget til en regeringskommission, hvori en prøjsiskpreussisk, en østrigsk og en dansk kommissær havde sæde. Sidstnævnte stilling blev fra februar [[1851]] besat af [[H.A. Reventlow-Criminil]], som også virkede som kommissær i LauenborgLauenburg. Han blev den [[27. januar]] [[1852]] udnævnt til minister for hertugdømmerne Holsten og LauenborgLauenburg, og da Helstaten blev omorganiseret iføle kgl. kundgørelse af [[28. januar]] 1852 blev det afgjort, at ministeriet skulle overtage de holsten-lauenborgskelauenburgske sager, der tidligere havde hørt under ''Det Slesvig-Holsten-Lauenborgske Kancelli'' og [[Rentekammeret]] samt [[Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet]]s sager vedrørende handels, industri-, havne- og karantænevæsen i Holsten og LauenborgLauenburg.
 
Ministeriet modtog desuden de sager angående Holsten og LauenborgLauenburg, som tidligere havde påhvilet Den Slesvig-Holstenske Provinsialregering. De sager, som angik de for hertugdømmerne Slesvig og Holsten fælles ikke-politiske institutioner – [[Christian-Albrechts-Universität|Universitetet i Kiel]], Ridderskabet, [[Ejderkanalen|Den Slesvig-Holstenske Kanal]], brandforsikringsvæsenet, Straffeanstalten i [[Glückstadt]], Døvstummeinstituttet og Dåreanstalten i Slesvig – skulle behandles kollegialt med [[Ministeriet for Slesvig]].
 
Efter afslutningen af den prøjsiskpreussisk-østrigske besættelse af Holsten i februar 1852 blev størstedelen af sagerne fortsat behandlet i [[Kiel]] af de departementer for den civile forvaltning, som var oprettet [[2. februar]] 1851 af de tre regeringskommissærer. Kun sager, der krævede kgl. resolution, blev vurderet af en sekretær under ministerens tilsyn. De kielske departementer blev overført til [[København]] i sommeren 1852 (kgl. [[resolution]] [[11. juni]] 1852) og indgik herefter i ministeriet, hvor sagerne fordeltes mellem fire [[departement (ministerium)|departementer]] og et [[sekretariat]] (kgl. resolution [[12. oktober]] 1852). Men grundet tvivl angående personalets evner og loyalitet var dette indtil februar [[1854]] kun konstitueret.
 
Den [[1. december]] [[1862]] oprettedes Den Kgl. Holstenske Regering som en melleminstans under ''Ministeriet for Holsten og Lauenborg''. Alle sager vedrørende Holsten overgik til Den Holstenske Regering med undtagelse af forestillinger og beretninger til kongen med hertil hørende korrespondance, kollegial forhandling af sager vedr. de institutioner, der vedrørte ministerierne for Holsten og Slesvig i fællesskab, de holstenske stændersager samt holstenske embedsmænds rejsetilladelser. Disse sager og sagerne vedrørende LauenborgLauenburg blev dernæst behandlet af ministeriets sekretariat, der omdannedes til et departement, mens de øvrige departementer faldt bort. Den Holstenske Regering havde sæde i København, indtil den blev henlagt til [[PlønPlön]] i foråret [[1863]].
 
Efter den for Danmark fatale udgang på den [[2. slesvigske krig]], blev ministeriets personale opsagt i oktober-november [[1864]]. Den tidligere chef for sekretariatet, [[W.C.I.J. Moltke]], varetog indtil december [[1865]] afviklingen af ministeriet, der henlagdes under Konseilspræsidiet, og var endvidere sagkyndig kommissær i [[Udenrigsministeriet]] ved udleveringen af arkivalier til PrøjsenPreussen iht. [[Freden i Wien (1864)|fredstraktaten]] af [[30. oktober]] 1864 artikel XX. Hovedparten af ministeriets arkiv fulgte med Den Holstenske Regering til PlønPlön i 1863. Sagerne angående LauenborgLauenburg og sekretariatets arkiv afleveredes til PrøjsenPreussen [[1865]]-[[1867]] og [[1873]]-[[1874]] med undtagelse af forestillingsprotokollerne og visse personalesager. Senere blev noget materiale afleveret til [[Rigsarkivet]] af W.C.I.J. Moltkes bo. Størstedelen af ministeriets og Den Holstenske Regerings arkiver findes nu i [[Landesarchiv Schleswig-Holstein]] i [[Slesvig by]].
 
== Ministerliste ==
4.428

redigeringer