Forskel mellem versioner af "Den danske rødliste"

1.214 bytes tilføjet ,  for 5 måneder siden
Rødliste 2019
(Rødliste 2019)
[[Fil:Argynnis paphia 1.jpg|thumb|300px|Dagsommerfuglearten ''Kejserkåbe'' er på den danske rødliste med kategorien EN (Moderat truet), hvilket betyder, at der er en meget stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand her i landet i nær fremtid]][[Fil:Status iucn3.1 reg-EN-da.svg|thumb|300px|Kategori EN (moderat truet) i den danske rødlistes system. Øvrige betegnelser: CR står for ''kritisk truet'', VU for ''sårbar'' og NT for ''næsten truet.'']]
'''Den danske rødliste''' er en vurdering af plante- og dyre[[art]]ers risiko for at uddø. Rødlistesystemet er udviklet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation [[IUCN]] ( '''I'''nternational '''U'''nion for '''C'''onservation of '''N'''ature and Natural Resources). Systemet er udviklet til at kunne benyttes på både globalt, nationalt og regionalt plan. Rødlistesystemet er udviklet for at danne et grundlag for en vurdering af naturens mangfoldighed og udviklingen i denne og som et redskab til at opfylde internationale forpligtelser i henhold til [[Biodiversitetskonventionen]], som [[Danmark]] ratificerede i [[1994]].
==Om de danske vurderinger==
 
Nationalt er der udgivet rødliste-vurderinger i Danmark siden midten af 70'erne. Frem til midten af 80'erne blev de udgivet af forskellige interesseorganisationer, hvorefter offentlige institutioner overtog arbejdet. De seneste optællinger offentligtgjort i [[1997]] og fornyet efter IUCNs system i [[2005]] er de gældende i dag. Den danske rødliste ratificeres af et udvalg nedsat af [[Miljøministeriet]]. Her sidder repræsentanter fra Miljøministeriet fra hhv. [[Naturstyrelsen]] og [[Danmarks Miljøundersøgelser]], amterne [[Frederiksborg Amt]], [[Nordjyllands Amt]], [[Storstrøms Amt]] og [[Vejle Amt]], interesseorganisationer f.eks. [[Dansk Botanisk Forening]], [[Danmarks Naturfredningsforening]] og [[Dansk Ornitologisk Forening]], universiteter – dvs. Botanisk institut på [[Københavns Universitet]] og museer f.eks. [[Zoologisk Museum]], [[Naturhistorisk Museum]] og [[Danmarks Fiskeriundersøgelser]].
 
Opgørelsen for 1997 viste, at 2.799 arter af de i alt ca. 10.600 behandlede arter inden for 19 plante- og dyregrupper anses for at være i fare for at forsvinde fra den danske natur, mens 343 arter anses for at være helt forsvundne. Opgørelsen for 2005 behandlede 2.209 arter, hvoraf 558 er forsvundne eller truet.
===Opdatering 2003-20102019===
25 artseksperter har siden 2014 vurderet status på 13.300 arter, hvilket er godt en tredjedel af det samlede antal arter i Danmark. Den danske Rødliste 2019, der blev offentliggjort 15. januar 2020, viser at 4.439 arter, svarende til 41,6 % af alle vurderede arter, er rødlistede arter og dermed henført til en af kategorierne: Regionalt uddøde (RE), kritisk truede (CR), truede (EN), sårbare (VU), næsten truede (NT) eller hvor data er utilstrækkelig (DD).<ref>[https://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/roedliste-2019/?fbclid=IwAR08UagKRn8pNuVCINO1pkS3ZXTErqjeE0-e7TspDzpYkVnBicIX51FqPYo Rødliste 2019] 15. januar 2020 på bios.au.dk </ref><ref>[https://www.dr.dk/nyheder/indland/nye-tal-antallet-af-truede-dyre-og-plantearter-i-danmark-stiger Nye tal: Antallet af truede dyre- og plantearter i Danmark stiger] dr.dk 15. januar 2020</ref> De truede arter, dvs. de kritisk truede, truede og sårbare arter, omfatter 1.844 arter, der sammenlagt udgør 17,3 % af de rødlistevurderede arter. <ref>[https://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/roedliste-2019/roedlistestatus/ Rødlistestatus 2029] 15. januar 2020 på bios.au.dk</ref>
===Opdatering 2003-2010===
I juni 2014 udsendte [[Aarhus Universitetsforlag]] i samarbejde med [[DCE Nationalt Center for Miljø og Energi]] ved [[Aarhus Universitet]], bogen ''”Danmarks truede arter. Den danske rødliste”''. Her vurderes det at 1.526 arter er truede, ud af 8.169 arter der hører hjemme i Danmark, og som i perioden 2003-2010 har kunnet vurderes i overensstemmelse med reglerne for anvendelsen af rødlistesystemet. I alt er 10.581 arter blevet gennemgået, men for 2.412 arter har man skønnet, at den eksisterende viden for er for ufuldstændig til at man kan gennemføre en vurdering.<ref>[http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/1526-truede-arter-paa-den-danske-roedliste/ 1.526 truede arter på den danske Rødliste] dce.au.dk 10.06.2014 </ref>
 
102.366

redigeringer