Danske arter på habitatdirektivets bilag IV: Forskelle mellem versioner

m
Format
(→‎Pattedyr: Tilføjer ulv)
m (Format)
[[Habitatdirektivet|EF-Habitat­direktivets]] '''bilag IV''' opremser en række '''dyre og plantearter der af fælleskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse'''
 
Direktivets Artikel 12 og 13 fastsætter stramme rammer og krav om beskyttelse af de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. <ref>
Habitatdirektivets Artikel 12
 
* b) opbevaring, transport, salg af eller bytte med og udbud til salg eller bytte af enheder af disse arter, der er indsamlet i naturen, med undtagelse af dem, der lovligt er indsamlet inden dette direktivs iværksættelse.
 
* 2. Forbuddene i stk. 1, litra a) og b), gælder for alle livsstadier for de planter, der er omfattet af denne artikel.</ref>.
 
Kapitel 5 i [[naturbeskyttelsesloven]] handler om beskyttelse af plante- og dyrearter, og § 29 a siger: '' De dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter.''