Forskel mellem versioner af "Bruger:Metalindustrien/grundstof"

De fleste sølvforbindelser har tydelige [[Kovalent binding|kovalente]] egenskaber på grund af sølvs lille størrelse og høje første ioniseringsenergi (730,8&nbsp;kJ/mol).<ref name=Greenwood1177/> Derudover er sølvs Pauling-[[elektronegativitet]] på 1,93 højere end [[bly]]s (1,87) og dets [[elektronaffinitet]] på 125,6&nbsp;kJ/mol er meget højere end [[brint]]s (72,8&nbsp;kJ/mol) og kun lidt under [[ilt]]s (141,0&nbsp;kJ/mol).<ref name=Greenwood1176>Greenwood and Earnshaw, p. 1176</ref> På grund af dets fulde d-underskal udviser sølv i dets primære +1-oxidationstrin relativt få egenskaber fra de egentlige [[overgangsmetal]]ler fra [[Gruppe (periodiske system)|gruppe]] 4 til 10, danner relativt ustabile [[metalorganisk kemi|metalorganiske forbindelser]], danner lineære komplekser, der viser meget lave [[koordinationstal]] såsom 2, samt danner et amfotært oxid<ref>Lidin RA 1996, ''Inorganic substances handbook'', Begell House, New York, {{ISBN|1-56700-065-7}}. p. 5</ref> såvel som [[Zintl-fase]]r ligesom [[andre metaller]].<ref>Goodwin F, Guruswamy S, Kainer KU, Kammer C, Knabl W, Koethe A, Leichtfreid G, Schlamp G, Stickler R & Warlimont H 2005, 'Noble metals and noble metal alloys', in ''Springer Handbook of Condensed Matter and Materials Data,'' W Martienssen & H Warlimont (eds), Springer, Berlin, pp.&nbsp;329–406, {{ISBN|3-540-44376-2}}. p. 341</ref> Sølvs +1-oxidationstrin er, i modsætning til de foregående overgangsmetaller, stabilt selv i manglen på [[pi-bagdonation|π-acceptorligander]].<ref name=Greenwood1180/>
 
Sølv reagerer ikke med luft, selv ved rød varme, og blev derfor af [[alkymist]]er anset som et [[ædelmetal]] på linje med [[guld]]. Dets reaktivitet ligger mellem kobbers (som danner [[kobber(I)oxid]] når det opvarmes i luften til rød varme) og gulds. Sølv reagerer, ligesom kobber, med [[svovl]] og dets forbindelser, som farvermisfarver det i luften og danner [[sølvsulfid]] (kobber danner i stedet det grønne [[sulfat]], mens guld slet ikke reagerer). I modsætning til kobber så vil sølv ikke reagere med [[halogen]]er, med undtagelse af [[fluor]]gas, som det danner [[sølv(II)fluorid|difluorid]] med. Selvom sølv ikke angribes af ikke-oxiderende syrer så vil det stadig kunne opløses i varm, koncentreret [[svovlsyre]], såvel som i fortyndet eller koncentreret [[salpetersyre]]. Ved tilstedeværelsen af luft, og især ved tilstedeværelsen af [[brintoverilte]], vil sølv nemt opløses i vandige opløsninger af [[cyanid]].<ref name=Greenwood1179>Greenwood and Earnshaw, p. 1179</ref>
 
TheHistoriske three[[Artefakt main(arkæologi)|sølvartefakter]] formser oftypisk deteriorationblevet inforringet historical silvertre artifactsprimære aremåder: tarnishingmisfarvning, formationdannelse ofaf [[silver chloridesølvklorid]] duepga. tolængerevarende long-termnedsænkning immersioni insaltvand saltsamt water, as well asgennem reactionreaktioner withmed [[nitratenitrat]]ioner ionseller or oxygenilt. FreshFrisk silversølvklorid chlorideer isbleggylt paleog yellow,bliver lilla becomingved purplishat onblive exposureudsat tofor lightlys; itdet projectsprojicerer slightlyen fromsmule thefra surfaceartefaktens of the artifact or coinoverflade. The[[Udfældning]]en precipitationaf ofkobber copperi inoldtidens ancientsølv silverkan cananvendes betil usedat todatere date artifactsartefakter, asda copperkobber isnæsten nearlyaltid alwayser aen constituentbestanddel ofi silver alloys[[legering|sølvlegeringer]].<ref>[https://web.archive.org/web/20130509014548/http://events.nace.org/library/corrosion/Artifacts/silver.asp "Silver Artifacts"] in ''Corrosion – Artifacts''. NACE Resource Center</ref>
 
SilverSølvmetal metalkan isangribes attackedaf bystærke strongoxidationsmidler oxidizers such assåsom [[potassium permanganatekaliumpermanganat]] ({{chem|KMnO|4}}) andog [[potassium dichromatekaliumdichromat]] ({{chem|K|2|Cr|2|O|7}}), andsamt inved thetilstedeværelsen presence ofaf [[potassium bromidekaliumbromid]] ({{chem|KBr}}). TheseDisse compoundsforbindelser areanvendes usedindenfor in[[fotografering]] photographytil toat [[bleachblegning|blege]] silversølvbilleder images,idet convertingman themkonverterer todem silvertil bromide thatsølvbromid, cander eitherenten bekan fixedfastsættes withmed [[thiosulfatethiosulfat]] oreller redevelopedgenudvikles toog [[potassiumdermed dichromate#photography|intensify]]intensivere thedet originaloprindelige imagebillede. SilverSølv formsdanner [[cyanidecyanid]] complexeskomplekser ([[silver cyanidesølvcyanid]]), thatder areer solubleopløselige ini watervand inved thetilstedeværelsen presenceaf ofet anoverskud excessaf of cyanide ionscyanidioner. Silver cyanide solutionsSølvcyanidopløsninger arekan usedanvendes intil [[electroplatinggalvanisering]] ofaf silversølv.<ref name=photo>{{cite book| pages = [https://archive.org/details/silverhalidereco00bjel/page/n172 156]–66| title=Silver-halide recording materials: for holography and their processing| url = https://archive.org/details/silverhalidereco00bjel| url-access = limited| last = Bjelkhagen |first=Hans I.| publisher= Springer| date =1995| isbn = 978-3-540-58619-7}}</ref>
 
TheSølvs mest commonudbredte [[oxidation stateoxidationstrin]]s ofer silver(fra aremest (intil order ofmindst commonnessudbredt): +1 (theden mostmest stablestabile statetilstand; for example,eksempel [[silver nitratesølvnitrat]], AgNO<sub>3</sub>); +2 (highlystærkt oxidisingoxiderende; for example,eksempel [[silversølv(II) fluoridefluorid]], AgF<sub>2</sub>); andog evenmeget very rarelysjældent +3 (extremeekstremt oxidisingoxiderende; for example, potassiumeksempel tetrafluoroargentatekaliumtetrafluoroargentat(III), KAgF<sub>4</sub>).<ref>{{cite journal |last1=Riedel |first1=Sebastian |last2=Kaupp |first2=Martin |date=2009 |title=The highest oxidation states of the transition metal elements |journal=Coordination Chemistry Reviews |volume=253 |issue=5–6 |doi=10.1016/j.ccr.2008.07.014|pages=606–24}}</ref> The +1-tilstanden stateer islangt byden farmest the most commonudbredte, followedfulgt byaf theden easilylet reduciblereducerbare +2 state-tilstand. TheFor at opnå +3-tilstanden statekræve requiresmeget verystærke strongoxidationsmidler oxidising agents to attain, such assåsom [[fluorinefluor]] oreller [[peroxodisulfateperoxodisulfat]], andog somenogle silversølv(III)forbindelser compoundsreagerer reactmed withatmosfærisk atmosphericfugt moisture andog attackangriber glassglas.<ref name=Greenwood1188>Greenwood and Earnshaw, p. 1188</ref> Indeed, silverSølv(III)fluorid fluorideopnås isnormalt usuallyved obtainedat by reactingsølv silvereller orsølvmonofluorid silvertil monofluorideat withreagere themed strongestdet knownstærkeste oxidizingkendte agentoxidationsmiddel, [[krypton difluoridekryptondifluorid]].<ref name=Greenwood903>Greenwood and Earnshaw, p. 903</ref>
 
==Compounds==