Forskel mellem versioner af "Deportationen af det danske politi"

ingen redigeringsopsummering
(→‎Baggrund: wikilinks)
 
Den [[12. maj]] [[1944]] stillede [[Werner Best]] krav om, at det danske politi overtog bevogtningen af 57 specifikke virksomheder, pga. den voksende sabotage. Hvis man fra dansk side nægtede dette, ville det danske politi blive reduceret til 3.000 mand. Departementschefen i Udenrigsministeriet [[Nils Svenningsen]] mente personligt, at man fra dansk side burde imødekomme kravet.
Der var dog modstand mod det, blandt andet fra politiets organisationer. Det blev besluttet at sige nej til kravet. Beslutningen blev meddelt Werner Best [[6. juni]] [[1944]]. EfterHerefter dette svandtstolede de tyske besættelsestroppers alleredeendnu ringemindre tillid tildet danskdanske politi endnu mere ind.
 
==19. september 1944==
Storbyernes politikorps blev arresteret den [[19. september]] [[1944]] og deporteret til [[Tyskland]]. DenPolitivagten danske politistyrke var på 10.000 mand.<ref>"19. september" afved [[Carl Aage RedlichAmalienborg]], udgivetder [[1945]],havde sidebeskyttet 11.</ref>kongen, Herafefter blevat 1960Livgarden fangetvar iblevet forbindelseafvæbnet med aktionen. I første omgang blev de anbragt i kz-lejrenden [[Neuengamme]]29. ved Hamborg, men senere skulle de overføres til [[Stutthofaugust]]. Den længste tid sad politifolkene dog i lejren [[Buchenwald1943]]., Deforsvarede danskesig politifolk blevresolut, overførtat fratyskerne Neuengamme til [[Buchenwald]] i tosenere gruppermeddelte, henholdsvisat dendet 29."havde septemberværet 1944en ogmisforståelse", 5.da oktoberman 1944.<ref>Jørgenville Barfod:internere "Helvede har mange navnevagtmandskabet."</ref>
 
Den danske politistyrke var i alt på 10.000 mand. Af dem blev 1.960 deporteret til Tyskland.<ref>"19. september" af [[Carl Aage Redlich]], udgivet [[1945]], side 11.</ref> PolitivagtenHeraf vedblev 1960 fanget i forbindelse med aktionen. I første omgang blev de anbragt i kz-lejren [[AmalienborgNeuengamme]] ved Hamborg, dermen havdesenere beskyttetskulle kongen,de efteroverføres attil Livgarden[[Stutthof]]. varDen blevetlængste afvæbnettid densad politifolkene dog i lejren [[29. augustBuchenwald]]. De danske politifolk blev overført fra Neuengamme til [[1943Buchenwald]], forsvaredei sigto så resolutgrupper, athenholdsvis tyskerneden senere29. meddelte,september at1944 detog "havde5. væretoktober en1944.<ref>Jørgen Barfod: misforståelse",Helvede dahar manmange ville internere vagtmandskabetnavne."</ref>
 
==De danske myndigheders pres==
Udenrigsministeriet med Nils Svenningsen i spidsen forhandlede med de tyske myndigheder, omkringom redning af danske kz fanger. <ref>Side 378 i "Gads leksikon om dansk besættelsestid [[1940]]-1945." Udgivet [[2002]].</ref> Der blev etableret transporter med røde kors pakker fra slutningen af september 1944. Der blev indgået en aftale, der muliggjorde hjemtransport af ca 200 syge politifolk fra [[Buchenwald]] den 8. december 1944.
 
På grund af de danske myndigheders pres fik de godt 1900 danske politifolk efter godt 2 måneder i [[koncentrationslejr|koncentrationslejren]] [[Buchenwald]] status som [[krigsfange]]r. <ref>Side 280 i "Gads leksikon om dansk besættelsestid [[1940]]-1945." Udgivet [[2002]].</ref> Det var en forbedring af politifolkenes forhold. Mens de indsatte i en koncentrationslejr er retsløse<ref>Hitler udstedte i 1933 et dekret, der gav hjemmel til at fængsle folk på ubestemt tid, jævnfør side 277 i "Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945." Udgivet 2002.</ref>, er der internationale konventioner for [[krigsfange]]r. Efter at have forladt [[Buchenwald]] den 16. december 1944 kom 1.604 af de danske politifolk til krigsfangelejren i [[Muhlberg]], og blev udstationeret på forskellige arbejdskommandoer.
 
Samtidig med det danske departementschefsstyres forhandlinger med tyskerne, var den svenske grev Bernadotte i gang med sin aktion,
hvor målet var at få alle skandinaviske kz fanger til Sverige.
Hjemførslerne fra de tyske lejre fortsatte frem til befrielsen den 5. maj 1945. I marts og april 1945 blev 10.000 danske og norske fanger hjemført fra Tyskland. Hovedparten af de deporterede danske politifolk kom hjem med transporterne fra Tyskland. I en periode var nogle af de hjemvendte politifolk i [[Frøslevlejren]]
 
==Dødsfald blandt de deporterede politifolk==
62

redigeringer