Difference between revisions of "Nykonservatisme"

m
flytter link i overskrift ned i teksten og rettelse af underoverskrifter
m (flytter link i overskrift ned i teksten og rettelse af underoverskrifter)
Selve begrebet er meget diffust. Tilhængere af nykonservatismen har ofte vidt forskellige holdninger. Men herunder beskrives to nykonservatismens stamfædres overvejelser og principper.
 
== [[Leo Strauss]] ==
 
''' ===Kritik af det moderne samfund'''===
 
[[Leo Strauss]] var en stor kritiker af (sen)moderniteten, som han mente medførte [[relativisme]] og [[nihilisme]]. Det moderne samfund er ifølge Strauss kendetegnet ved, at alt opfattes som lige godt. Dette skyldes det ekstreme fokus på [[individualisme]]. Det er næsten umuligt at snakke om det fælles bedste.
 
''' ===Oldgrækernes og religionens værdier'''===
 
For at overvinde samfundet og statens forfald skal de klassiske dyder og den klassiske dannelse fra oldgrækernes tid genindføres. Den eneste måde, samfundets stabilitet kan genoprettes er ved at gå tilbage til den klassiske filosofi hos [[Platon]] og [[Aristoteles]], da der hos disse filosoffer er et stort fokus på det fælles bedste.
For at Strauss’ demokrati kan gennemføres er det vigtigt at borgerne udviser ”samfundssind”. Derfor skal man i uddannelsessystemet undervise i de klassiske dyder og europæiske kulturarv – [[kulturkanon]].
 
== [[Allan Bloom]] ==
 
''' ===Familiens opløsning'''===
 
Manglen på det nære familieliv i det moderne samfundet er et stort problem, når man skal prøve at bevare den kulturelle bagage. Det er familiens opgave at frembringe civiliserede mennesker. Familierne er nu snarere en transithal, hvor man spiser og sover sammen, den såkaldte svingdørsfamilie. Dette sammen med skilsmisseprocenterne er en af de store grunde til samfundets forfald. Der mangler et af de vigtigste fællesskaber, nemlig familien! Endnu en faktor i den øgede individualisme.
[[Allan Bloom|Bloom]] kalder [[feminisme]]n for et moderne og umuligt projekt. Før havde et barn en persons fulde opmærksomhed i det moderen var hjemmegående, og faderen arbejdede. I det moderne samfund er skellene blevet udvisket, derfor får barnet to halve opmærksomheder. Spørgsmålet er så, om to halve er ligeså gode som en hel. Bloom er kendt for citatet: "loven kan kræve, at mænds brystvorter sidestilles med kvinders, men det får dem ikke til at give mælk"
 
''' ===Kristendommens forfald'''===
 
Et liv baseret på [[Biblen]] kommer nærmere sandheden. Når de store åbenbaringer forsvinder, er der ikke meget værdi tilbage i sit indre. De unge i det moderne samfund skal nok lære deres [[lægevidenskab|medicin]] eller [[jura]], men de kan se frem til et tomt liv, fordi traditionerne er forsvundet.
Kristendommen er en del af kulturen, som er ekstremt vigtig for Bloom og de nykonservative. Det er kulturen, der forener os.
 
'''===Nykonservatisme i USA'''===
 
Efter [[Terrorangrebet den 11. september 2001|11. september 2001]] fik de nykonservative lov til at sætte dagsorden i den amerikanske regering. En forståelse af nykonservatisme gør en forståelse af [[USA]]'s udenrigspolitik nemmere. I den nykonservative ideologi og Strauss’ og Blooms tanker er, der en klar retfærdiggørelse af krig: