Forskel mellem versioner af "USA's historie (1918-1945)"

→‎Overblik over perioden: enkelte omformuleringer og oversættelse af de resterende afsnit
m (Tilføjet link til anbefalede artikel no:Amerikas forente staters historie (1918–1945))
(→‎Overblik over perioden: enkelte omformuleringer og oversættelse af de resterende afsnit)
{{uoversat2|engelsk}}
==Overblik over perioden==
Senatet ratificerede ikke [[Versailles-freden|Versailles traktaten]] pålagt,som af deresUSA's allierede partnere, havde pålagt de besejrede [[Centralmagterne|Centralmagter]]; istedet underskrev USA seperateseparate fredsaftaler med Tyskland og dets allierede. Det {{uoversat-start}}Disillusionedamerikanske byfolk thevar failuredesillusionerede ofover thefredskonferencens peacefejlede conferenceforsøg to achieveat highindføre idealshøje idealer, theog Americanvalgte peopleat chosehandle touafhængigt actaf independentlyEuropa ini foreignudenrigspolitiske affairsspørgsmål. USA Thevar nationmeget wasaktiv very activeden internationallyinternationale inscene thei 1920s1920'erne, butmen itsdets refusalafvisning toaf joinat thedeltage i [[League of Nations|LeagueFolkeforbundet]] presagedgik theforud [[isolationism]]for oflandets theisolationisme 1930si 1930'erne.
 
I 1920 blev fremstilling, salg, import og eksport af alkohol forbudt ved en tilføjelse til forfatningen. Spiritusforbuddet afskaffedes i 1933 ved endnu en ændring af forfatningen. Forbuddet anses for at have været en fiasko, hvor enderesultatet blev en stigning i den organiserede kriminalitet.
In 1920, the manufacture, sale, import and export of alcohol was prohibited by an amendment to the [[United States Constitution]]. [[Prohibition]] ended in 1933 by another change to the constitution: it is considered to have been a failure.
 
I 1920'erne oplevede De Forenede Stater en periode med øget velstand. Det gik godt inden for de fleste sektorer med undtagelse af landbruget, der led under, at boblen bestående af høje priser på landbrugsvarer og landbrugsjord sprang i 1920. Prisudviklingen var stabil og bruttonationalproduktet steg årligt med 3,2% fra 1918 til 1945. Lønningerne (efter inflation, arbejdsløshed og nedsat arbejdstid er indregnet) for alle ansatte fordobledes i samme periode.
During most of the 1920s, the United States enjoyed a period of sustained prosperity. Most sectors did very well, except for agriculture, which suffered after the bubble of high prices and skyrocketing land prices burst in 1920. Prices were stable and GNP grew at an annual rate of 3.2% from 1918 to 1945. Money earnings (after taking inflation, unemployment and short hours and into account) of all employees doubled over 1918-45. Setting 1918 as 100, the index went to 112 in 1923, 122 in 1929, 81 in 1933 (the low point) 116 in 1940, and 198 in 1945. Rural areas lost population to nearby towns and cities, made nearer by the rapid growth in automobile usage. Urban areas saw dramatic improvements in housing and urban planning. The boom saw an extension of credit to a dangerous degree, including in the [[Stock Market]], which rose to dangerously inflated levels.
 
Når 1918 sættes til indeks 100, steg indekset til 112 i 1923, 122 i 1929, men faldt til 81 i 1933 (lavpunktet) og steg siden til 116 i 1940 og 198 i 1945. Landområderne mistede indbyggere til fordel for de større bysamfund, hvortil afstanden mindskedes på grund af den stigende brug af automobiler. Samtidig skete der dramatiske forbedringer i bebyggelses- og byområderne. Konjunkturforbedringerne betød samtidig, at kredittagningen øgedes til et faretruende niveau, ikke mindst på aktiemarkedet, hvor kurserne pustedes op til usikre højder.
The [[Wall Street Crash of 1929]] and the ensuing [[Great Depression]] led to government efforts to re-start the economy and help its victims. The recovery, however, was very slow. The nadir of the Great Depression was in 1933, but the economy showed very little improvement through the end of the decade, and remained grim until the increase in U.S. military spending leading up to [[World War II]]. Real wages did not surpass 1929 levels until 1941.
 
Krakket på [[Wall Street]] i 1929 og den derpå følgende [[depression]] førte til, at regeringen tog initiativ til at genstarte økonomien og hjælpe depressionens ofre. Genrejsningen var imidlertid særdeles langsom. Depressionen toppede i 1933, men økonomien forberedes kun ganske lidt i dette årti og forblev anstrengt indtil militæret øgede sit forbrug grundet krigsforberedelserne i tiden op til Anden Verdenskrig. Reallønnen oversteg ikke niveauet fra 1929 før end 1941.
By 1939, isolationist sentiment in America had ebbed, but the United States at first declined to enter the war, limiting itself to giving supplies and weapons to [[United Kingdom|Britain]], [[Nationalist China]], and the [[Soviet Union]]. After the sudden Japanese [[Battle of Pearl Harbor|attack on Pearl Harbor]], the United States quickly joined the British-Soviet alliance against [[Imperial Japan]], [[Fascist Italy]], and [[Nazi Germany]], known as the "[[Axis Powers]]". Even with U.S. participation, it took nearly four more years to defeat Germany and Japan.{{uoversat-slut}}
 
I løbet af 1939 ebbede amerikanernens isolatoriske holdninger ud, men USA afstod fra at gå med i krigen i Europa. Man støttede dog [[Storbritannien|Det Forenede Kongerige]], [[Kina]] og [[Sovjetunionen]] med våben og forsyninger. Efter japanernes angreb på [[Pearl Harbor]] sluttede USA sig dog til [[De Allierede]] mod [[Japan|det imperialistiske Japan]], [[Italien|det fascistiske Italien]] og [[Nazityskland]] - kendt som [[aksemagterne]]. Selv med amerikansk deltagelse tog det næsten fire år at besejre Nazityskland og Japan.
 
[[Kategori:USA's historie|1918-1945]]
385

redigeringer