Forskel mellem versioner af "Wikipedia:Normer for brugersider"

Større reduktion i forrige indlæg samt lidt smårettelser
(Genindsat "Uønsket/Ikke tilladt på brugersider" med enkelte rettelser og suppleringer)
(Større reduktion i forrige indlæg samt lidt smårettelser)
På den dansksprogede Wikipedia har det længe været betragtet som uhøfligt at redigere andre brugeres brugersider, når der ses bort fra oprydning efter hærværk og rettelse af oplagte fejl. Selv om mange er glade for hjælp med formatering, opdatering af links og lignende, bør man tænke på dette.
 
Se endvidere afsnittet ''Uønsket/Ikke tilladt på brugersider'' nedenfor.
 
== Brugerbokse ==
I modsætning til alle andre sider skal brugersider og tilhørende undersider ikke kategoriseres.
 
== Uønsket/Ikke tilladt på brugersider ==
Som nævnt ovenfor er en brugerside ''ikke'' brugerens personlige ejendom, og selv om der normalt er vide rammer, er der visse ting, der i reglengenerelt anses for uønskedeuønsket på brugersider og i visse tilfælde i praksis må betragtes som direkte værende ikke tilladte:
 
# Tekst og undersider i større omfang om ting der ikke vedrører Wikipedia. Hvad der forstås ved "større omfang" vil i nogen grad være et fortolkningsspørgsmål, men holder man det indenfor, hvad der svarer til en håndfuld udprintede sider, vil man som regel være på den sikre side. Hovedpointen er, at brugersider forventes at være primært projektrelevante og er ikke beregnede til brug som blog eller personlig hjemmeside. Sådanne kan oprettes billigt eller gratis mange andre steder på Internettet.
# Urigtige påstande om at være eller oplysninger der kan give folk urigtigt indtryk af, at brugeren har særlige beføjelser herunder at være [[Wikipedia:Administratorer|administrator]] eller [[Wikipedia:Bureaukrater|bureaukrat]]. Disse er tillidsposter, der varetages på vegne af communitiet og [[Wikimedia Foundation]], og hvis autoriteter ikke må kunne drages i tvivl.
# Injurier, trusler og personangrebmisvisende modpåstande om bestemte eller identificerbare brugere. Sober kritik af den almindelige adfærd på Wikipedia er dog tilladt. Ingen her er perfekte, så en vis selvkritik er aldrig af vejen, men det bør holdes i generelle toner. Er der problemer med enkelte brugere så tag det op med dem på deres brugerdiskussionssider eller evt. om nødvendigt med administratorerne.
# "Sorte lister" og anden udhængning af andre wikipedianere såvel som udenforstående, som man af en eller anden grund ikke kan lide. Den slags er subjektive og alt andet end befordrende for det gode samarbejdsklima. Dette gælder til dels også for "hvide lister", men der er delte meninger herom.
# Oplysninger og påstande om andre brugere som beviseligt er i strid med sandheden eller af udenforstående brugere i almindelighed anses for at være det.
# Ting, der har til hensigt at bringe Wikipedia i miskredit eller skabe konflikter. Ligesom i ethvert andet community er sådan "sabotage" indefra uønsket, da den enes forsyndelser kan falde tilbage på alle. Dog vil man naturligvis ikke blive "straffet", hvis man har skrevet noget, der uoverlagt ender med eller blot skønnes af andre at kunne bringe Wikipedia i miskredit eller skabe konflikter, hvis man ikke havde dette for øje.
 
Udover ovennævnte gælder de generelle [[:Kategori:Politikker på Wikipedia|politikker]] og normer, herunder overholdelse af [[Wikipedia:Ophavsret|ophavsret]] og øvrig gældende dansk lovgivning, selv sagt også på brugersider og har altid forrang i tvivlstilfælde.
 
Nogle af ovennævnte punkter vil til en vis grad være fortolkningsspørgsmål, og i almindelighed vil der også blive givet brugeren tid til at bringe tingene i orden, efter at denne er blevet informeret på sin brugerdiskussionsside om "overtrædelser" og problemer. Hvor meget tid der gives vil afhænge af sagens udvikling, men som tommelfingerregel anbefales dog at administratorerne upåtalt kan gribe ind efter to uger og eventuelle "skadelidte" brugere efter en yderligere en uge. Øvrige brugere bør jvf. ovenfor undgå indgriben. Ved sager vedrørende pkt. 2 og overtrædelse af ophavsret og øvrig lovgivning kan enhver dog upåtalt gribe ind uden varsel. Generelt bør indgreb dog ikke omfatte andet end det problematiske stof, da det ellers kan risikere at blive takseret som hærværk.
 
Endelig skal det bemærkes, at det ved mere grelle tilfælde kan komme på tale at blokere brugere, der "forbryder sig", men det vil bero på et administratorskøn.
 
== Se også ==
*[[Wikipedia:Brugernavn]]
 
[[bg:Уикипедия:Потребителска страница]]
5.520

redigeringer