Forskel mellem versioner af "Steen Andersen Bille (viceadmiral)"

→‎Politiker: Fortsätter bearbetning. Rätta gärna min usla danska!
(lidt links og overskrifter , mere mangler)
(→‎Politiker: Fortsätter bearbetning. Rätta gärna min usla danska!)
Ministerium og forblev i denne Stilling, efter at
[[Ørsted]] havde overtaget Regeringens Ledelse, indtil
12. Dec. 1854. Paa Grund af nogle Søudrustninger, han
i 1854, medens Vestmagterne krigedes mod [[Rusland]],
havde ladet foretage uden Rigsdagens Samtykke,
sig ikke til Gjenvalg. Derimod overtog han atter
24. Febr. 1860 Marineminister-Portefeuillen i det
[[Ministeriet Hall II|Hallske Ministerium]], der dannedes 1860, og forblev
i dette indtil [[31. Dec.december]] [[1863]]. Om hans Forvaltning
af Marinens Anliggender kan det her siges, at han
stedse lagde en varm Interesse og et klart Blik
for Dagen, hvilket paa et Tidspunkt, da alt det
gamle kasseredes for at erstattes af nyt og uprøvet
(Dampskibe, Panserskibe, riflederifflede Kanoner o. m. a.),
var saa meget vanskeligere at tilegne sig; men han
erhvervede sig ogsaaogså en Del Modstandere i Tingene,
navnlig blandt det liberale Parti, der ikke saa villig
bøjede sig for hans Trotro paa Nødvendighedennødvendigheden af vort
Søforsvarssøforsvars kraftige Udvikling.
 
Efter at være afgaaetafgåaet som Minister var B. en Tid lang
Flaadeinspektørflådeinspektør og Chef for Søofficerskorpsetsøofficerskorpset; i 1864
tillagdes der ham Viceadmiralsviceadmirals Karakter. I Foraaret
1868 tog han selv sin Afskedafsked af Statstjenestenstatstjenesten
og tillagdes da Rang med Gehejmestatsministregehejmestatsministre.
 
Som et mærkeligt Tegn paa den Aandsånds- og
Legemsfriskhedlegemsfriskhed, B.Bille endnu i sin højere Alderalder besad,
bør det endnu anføres, at han i [[1864]] på Opfordring
af daværende [[Konseilspræsident]] [[Ditlev Gothard Monrad|Monrad]] foretog en
Rejserejse til [[Kina]] som Regeringensregeringens befuldmægtigede til
at ratificere Handelstraktatenhandelstraktaten med dette Landland som [[Valdemar Rudolph von Raasløff]] afsluttet [[1863]]. Sine
Indtrykindtryk fra denne Tur har han samlet og beskrevet i en
1865 udkommen særskilt Bogbog: «Min Rejse til Kina». Lige
indtil sin Døddød vedblev
han desuden at interessere sig for offentlige
Anliggenderanliggender, særlig sådanne, der vedkom Marinen og
Søværnet; baadebåde i Tidsskrifter og Bladeblade havde han
jævnlig Ordet for i et livligt og kraftigt Sprogsprog at
give sit Bidragbidrag til Diskussionen.
 
B.Bille var dekoreret med [[Danebrogsordenens Storkors]] ([[1857]])
foruden flere høje udenlandske Ordenerordener, desuden var
han [[1842]] bleven udnævnt til Kammerherre[[kammerherre]]. Han døde
[[2. Maj]] [[1883]] og blev under stor Deltagelsedeltagelse begravet
paa [[Holmens Kirkegaard]]. Danmark mistede i ham en
dygtig og nidkjær Sønsøn.
==Kilde==
*Ottosson, Ingemar. "Kanonbåtspolitik med förhinder - Sverige, Danmark och Japans öppnande." ''Orientaliska studier'', no. 100-101 (1999): 51-79.
{{DBL}}
{{DEFAULTSORT:Bille, Steen Andersen}}
56

redigeringer