Forskel mellem versioner af "Steen Andersen Bille (viceadmiral)"

(→‎Politiker: Fortsätter bearbetning. Rätta gärna min usla danska!)
«St. Thomas» foruden nogle mindre orlogstogter,
blev 1828 Lærer på Søkadetakademiet og giftede sig året efter med [[Caroline Bülow]] (f. 25. Sept. 1808
d. 15. Jan. 1887), Datterdatter af General Fr. Chr. B. og
Eleonora f. Baronesse de Selby. 1830 ansattes han
 
[[1830]] ansattes han
som opvartende Kavaller hos [[Prinsesse Caroline]];
[[1834]] avancerede han til Kapitajnlieutenantkapitajnlieutenant, [[1841]] til
Kapitajn. Som saadansådan var B.Bille [[1840]]-41 næstkommanderende
for Fregattenfregatten «Bellona» paa Togttogt til Sydamerika,
senere, [[1844]], Chef for Kadetkorvetten «Flora», der
hjemførte daværende Kronprins Frederik fra [[Færøerne]],
og endelig betroedes der ham [[1845]] Chefskommandoen
over Korvetten «[[Galathea (ekspeditionsskib)|Galathea]]», som fra 1845-47 foretog
sin bekjendtebekendte Jordomsejlingjordomsejling, der findes beskreven i
hans Værkværk: «Korvetten Galatheas Rejse omkring Jorden»
([[1853]]).
(1853). Med dette Togt afsluttede B. sine oversøiske
 
Rejser. Paa Togtet indkjøbtes i Indien 1846 en
(1853). Med dette Togttogt afsluttede B.Bille sine oversøiske
Damper, «Ganges», med hvilken Kapitajn Aschlund og
rejser. På togtet indkøbtes i [[Indien]] [[1846]] en
daværende Lieutenant A. B. Rothe, begge af Korvettens
Damperdamper, «Ganges», med hvilken Kapitajnkaptajn Aschlund og
Besætning, foretoge en Rejse til Nikobarøerne, hvor
daværende Lieutenantlieutenant A. B. Rothe, begge af Korvettenskorvettens
en Kolonisation blev forsøgt. Paa Grund af Øernes
Besætningbesætning, foretoge en Rejserejse til [[Nikobarerne|Nikobarøerne]], hvor
usunde Klima blev denne imidlertid kort efter atter
en Kolonisationkolonisation blev forsøgt. Paa Grundgrund af Øernesøernes
opgivet, hvorpaa Englænderne senere have overtaget
usunde Klimaklima blev denne imidlertid kort efter atter
Højhedsretten.
opgivet, hvorpaahvorpå Englænderneenglænderne senere have overtaget
højhedsretten.
 
==Treårskrigen==
Da flåden udrustedes ved [[Treårskrigen]]s start i [[1848]],
56

redigeringer