Forskel mellem versioner af "Teknisk redaktør"

78 bytes tilføjet ,  for 12 år siden
lidt tilpasning, meget mangler, exit signatur (bruges kun i diskussioner)
(lidt tilpasning, meget mangler, exit signatur (bruges kun i diskussioner))
En '''Teknisk Redaktør''' udvikler, producerer og distribuerer teknisk dokumentation, så som brugsanvisninger, installations- og montage vejledninger, service manualer, tekniske håndbøger, kursusmaterialer eller online hjælpemidler. I stigende grad beskæftiges tekniske redaktører i firmaerne selv og producerer f.eks. web-baserede dokumenter og specifikationer eller udvikler firma-interne terminologi lister og standarder for teknisk dokumentation.
[[Bruger:Hjf1864|Hjf1864]] 27. nov 2008, 15:43 (CET)=Teknisk Redaktør=
 
==Fra Wikipedia, det frie internet leksikon==
 
En Teknisk Redaktør udvikler, producerer og distribuerer teknisk dokumentation, så som brugsanvisninger, installations- og montage vejledninger, service manualer, tekniske håndbøger, kursusmaterialer eller online hjælpemidler. I stigende grad beskæftiges tekniske redaktører i firmaerne selv og producerer f.eks. web-baserede dokumenter og specifikationer eller udvikler firma-interne terminologi lister og standarder for teknisk dokumentation.
 
Fagbetegnelsen ”Teknisk Redaktør” er afledet fra det tyske [[Technischer Redakteur]] og det engelske [[Technical Writer]]. I begge lande findes denne faguddannelse til og med universitets niveau. I Danmark findes endnu ikke en tilsvarende uddannelse. Betegnelsen ’redaktør’ er i dag mere præsis end ”writer” betegnelsen, da udviklingen i dagens visuelle samfund går i retning af mindre tekst og mere billeder/video/audio. Mange andre betegnelser eksisterer også: teknisk forfatter, fagredaktør, dokumentations medarbejder, tekst forfatter, teknik redaktør, m.fl.
I 2008 fandtes ca. 2000 personer beskæftiget med teknisk redaktion som hoved-erhverv. Megen dokumentation fremstilles dog af personer som hovedsageligt arbejder med andre opgaver. Bl.a. derfor er kendskabet til erhvervet begrænset.
 
==Historisk==
 
===Oprindelse===
 
 
 
 
=Historisk=
 
==Oprindelse==
 
Betegnelsen ”Teknisk Redaktør” er relativt ny men selve erhvervet er meget gammelt. Funktionen blev i tidligere tider hovedsageligt varetaget af skrivere og kunstnere.
Med elektrificeringen af husholdningerne i 1950/60 erne opstod et behov for funktionsbeskrivelse af mange husholdnings apparater. For første gang henvendte brugsanvisninger sig til lægfolk og ikke til tekniske fagfolk alene. I disse brugsanvisninger anvendte man i stigende grad fotos for at tydeliggøre funktioner.
 
===Nutiden===
==Nutiden==
 
For bare få årtier siden var funktion og opbygning af apparater en synlig og umiddelbart forståelig process. I dag er det nødvendigt med brugsanvisninger, der somme tider kun forstås af fagfolk, på trods af brugen af klart og enkelt sprog. Efterhånden kræves brugsanvisninger og anden teknisk dokumentation bilagt apparater ved lov. Relevante love, standarder og retningslinier indgår i dag også i de generelle rammebetingelser for den tekniske redaktør.
Også sammensætningen og måden hvorpå teknisk dokumentation fremstilles har ændret sig. Hvor man tidligere producerede oplæg til trykkeriet ved hjælp af skrivemaskine, korrektur lak og kopimaskine, arbejder man i dag udelukkende med komplekse EDB systemer som f.eks. Content Management Systemer (CMS) i XML sproget. Kontinuerlig udvikling af stadig mere kompleks software øger også her kravene til den tekniske redaktør og dennes ”værktøjer”.
 
==Erhvervs Profil==
 
===Arbejdsmarked===
=Erhvervs Profil=
 
==Arbejdsmarked==
 
Erhvervet som teknisk redaktør kan udøves enten som ansat, selvstændig eller free-lance. Ansatte arbejder oftest i industrivirksomheder (f.eks. jernindustrien eller elektroindustrien), i IT virksomheder eller i konsulent firmaer med teknisk dokumentation som speciale.
 
===Jobbeskrivelse===
 
Den tekniske redaktør beskriver processer og produkter i et forståeligt sprog og gør dem dermed mere tilgængelige for forbrugeren. Hun/han fungerer derfor som formidler mellem producent og bruger. Medens erhvervet i fortiden hovedsageligt koncentrerede sig om dokumentation af tekniske produkter, er den tekniske redaktør i dag ansvarlig for det totale informations management. Hun/han er ansvarlig for virksomhedens planlægning og produktion af dokumentation og stiller den nødvendige viden til rådighed for firmaet samt fungerer som formidler mellem afdelinger og mellem producent og kunde.
 
For at bruger dokumentationen kan opfylde sit formål, må denne opfylde meget høje kvalitetskrav til indhold og opbygning. Dokumentationen må derfor fremstilles med professionalisme i højsædet. Det er den tekniske redaktørs opgave at imødekomme og implementere dette – at finde egnede kommunikations måder til både producent- og bruger grupper og indføre disse i det overordnede dokumentations koncept.
 
===Arbejdsmidler===
 
Tekniske redaktører arbejder som regel i kontor omgivelser. Mindre omfangsrige dokumenter kan fremstilles med standard kontor software. Til større komplekse opgaver med krav om høj effektivitet egner DTP programmer sig imidlertid bedre fordi disse byder på større muligheder for fremstilling, opbygning, automatisering og dokument genbrug.
En redaktions arbejdsplads kræver oftest hardware med en høj ydelse på grund af de store data mængder, som skal bearbejdes (f.eks. billeder og grafik). Flere monitorer kan lette arbejdet. Den tekniske redaktør må ofte også kunne bruge både skanner og digital kamera. Herudover kan det ved dokumentation af software være hensigtsmæssig at bruge flere computere for at kunne teste den fremstillede dokumentation sideløbende med fremstillingen af samme.
 
===Arbejdsområde===
 
I en stadig mere teknologi styret verden får den tekniske dokumentation en stadig større betydning. Et bredt arbejdsområde åbner sig derfor for den tekniske redaktør i forbrugsvare industrien såvel som indenfor medicin, jernindustri, elektroindustri og software udvikling.
Andre arbejdsområder med lignende udfordringer er:
 
* Offentligheds arbejde
* Undervisning
* Forskning
* Videnskabelig journalistik
 
==Forudsætninger==
 
===Forudsætninger===
Arbejdet som teknisk redaktør er ikke reguleret. Man kan kvalificere sig via et relevant universitets studium, efteruddannelse eller omskoling. Mange tekniske redaktører er autodidakte med en tværfaglig baggrund, i både humanistisk og/eller teknisk retning.
 
En sikker beherskelse af modersmålet er et krav. Også kendskab til andre sprog er en fordel, afhængig af graden af internationalisering i firmaet.
 
===Uddannelse===
 
=Uddannelse=
 
I USA eksisterer der siden 2den Verdenskrig formelle studiemuligheder på universitets niveau. Dog drejede disse første uddannelser sig i starten mest om fremstilling af firmainterne dokumenter og projektbeskrivelser.
• Technische Universität Chemnitz: Bachelor of Arts „Technikkommunikation“, Kommunikationswissenschaft mit technischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen
• RWTH Aachen: ab 1999 Magister Artium „Technische Redaktion“ als Zwei-Fach-Studiengang aus Kommunikationswissenschaft und einem von vier technischen Fächern (Elektrotechnik, Georessourcen und Materialtechnik, Informatik, Maschinenbau), 2003 umbenannt in „Technikkommunikation“, ab 2008 als Bachelor of Science und ab 2010 als Master of Science jeweils mit Werkstofftechnik als Ersatz für Georessourcen
==Standarder==
 
 
=Standarder=
Indenfor mange fagområder må den tekniske redaktør iagttage lovmæssige bestemmelser og industri standarder. Særlig stærkt er områder reglementeret, hvor instruktions fejl kan føre til personskader. Det „klassiske“ eksempel herpå er maskinindustrien.
 
===Dansk/Europæisk Standard – [[DS/EN]]===
 
 
GPS - Geometriske produktspecifikationer
GPS er det eneste standardiserede internationale værktøj til udarbejdelse og tolkning af tekniske tegninger, hvilket gør kendskabet til- og forståelsen af GPS helt afgørende i kommunikationen med leverandører, underleverandører og aftagere af produkter i hele verden. GPS sikrer, at uanset hvem der skal anvende dine tegninger, bliver de forstået entydigt og korrekt. Dansk Standard har udgivet en serie af håndbøger om emnet.
DS/EN ISO 5456-4:2002
Teknisk tegning - Projektionsmetoder - Del 4: Centralprojektion Technical drawings - Projections methods - Part 4: Central projection
===Deutsche Industrie Normen – [[DIN]]===
 
 
==Deutsche Industrie Normen – [[DIN]]==
 
 
VDI 4500 Blatt 1
Technical documentation - Definitions and legal basics
Publication date : 1976-09 , German
 
==Faglige Selskaber og Litteratur==
 
=Faglige ==Selskaber og Litteratur===
 
==Selskaber==
 
 
I Tyskland er mange tekniske redaktører organiseret i [[Gesellschaft für Technische Kommunikation]] [[tekom]], www.tekom.de. Selskabet udgiver tidsskriftet ”technische kommunikation” som udkommer 6 gange om året.
 
 
[[Society for Technical Communication]] [STC] i USA er en medlems organisation viet til fremme af kunsten og viden om teknisk kommunikation. Dette er den største organisation af sin art i verden. Dens 14,000 medlemmer inkluderer tekniske redaktører, -udviklere, dokumentations specialister, tekniske illustratorer, designere af instruktioner, akademikere, informations arkitekter, Web designere og translatører – enhver som arbejder på at gøre teknisk information tilgængelig for de som behøver denne. Selskabet udgiver et online magasin, ”Technical Communication Online” som udkommer 4 gange om året. Se også deres hjemmeside, www.stc.org.
• Walter Hoffmann, Brigitte G. Hölscher, Ulrich Thiele: Handbuch für technische Autoren und Redakteure. Produktinformation und Dokumentation im Multimedia-Zeitalter. Publicis Corporate Publishing, 2002, ISBN 978-3895781872
• Christine Wallin-Felkner: Lexikon für technische Kommunikation. Doculine Verlags-GmbH, Reutlingen 1998.
 
=External Links=
 
==Teknisk Kommunikation==
• TechTact.org Technical and Tactful writing
• What does the Technical Writer have to offer?
[[de:Technischer Redakteur]]
[[en:Technical writer]]
[[fr:Rédacteur technique]]
[[no:Teknisk forfatter]]
[[ru:Технический писатель]]
[[fi:Tekninen kirjoittaja]]
[[uk:Технічний автор]]
110.069

redigeringer