Nicolaus Heinrich Massmann: Forskelle mellem versioner

formatering
m (Tilføjet DEFAULTSORT)
(formatering)
'''Nicolaus Heinrich''' (også Henrich el. Hinrich) '''Massmann''', ([[10. marts]] [[1766]] i [[Heiligenhafen]] - [[26. oktober]] [[1816,]] i [[København]]) var en dansk-holstensk Præst,præst Sønog afteolog.
Senator og Kjøbmand Joachim M. og Catharina f. Schlichting, er
født 10. Marts 1766 i Heiligenhafen i Holsten. Han afgik 1785 fra
den lærde Skole i Kiel til Universitetet sammesteds, rejste 1788 til
Jena, men vendte 1789 tilbage til Kiel, tog theologisk
Embedsexamen i Gluckstadt og kom s. A. til Kjøbenhavn som Huslærer
for A. P. Bernstorffs Børn. 1792 blev han Sognepræst ved Frederiks
tyske Kirke paa Christianshavn, i hvilket Embede han døde 26. Okt.
1816. Han ægtede 1793 Dorothea Eisabe v. Essen (f. 1775 d. 1851),
Datter af Advokat og Amtssekretær Michael v. E.
 
Han var søn af Senator og Kjøbmand Joachim M. og Catharina f. Schlichting, er født 10. Marts 1766 i Heiligenhafen i Holsten. Han afgik 1785 fra den lærde Skole i Kiel til Universitetet sammesteds, rejste 1788 til Jena, men vendte 1789 tilbage til Kiel, tog theologisk Embedsexamen i Glückstadt og kom s. A. til Kjøbenhavn som Huslærer for A. P. Bernstorffs Børn. 1792 blev han Sognepræst ved Frederiks tyske Kirke paa Christianshavn, i hvilket Embede han døde 26. Okt. 1816. Han ægtede 1793 Dorothea Eisabe v. Essen (f. 1775 d. 1851), Datter af Advokat og Amtssekretær Michael v. E.
M. er Stifter af de kjøbenhavnske Søndagsskoler, der endnu
bære hans Navn. 21. Marts 1800 udkom der en Forordning om
Haandværkslavene i Kjøbenhavn, hvorved det tilsigtedes at højne
Standen. Samme Dag udsendte M. en Opfordring til at yde Bidrag
til en Søndagsskole, hvor Haandværkslærlinger gratis skulde
undervises i Regning og Skrivning. Der indkom et klækkeligt Beløb,
og der meldte sig mange Deltagere, saa der bestandig maatte
oprettes nye Klasser, og flere og flere Lokaler toges i Brug. Allerede
det første Aar indrettedes der ogsaa et Kursus for Svende. 1802
var der 386 Elever, 1806 553. Nye Undervisningsfag optoges: Sang,
Tegning, Skibsbygningstegning, Geografi, Fædrelandshistorie,
Geometri. Skolen fik et betydeligt Tilskud fra den Reiersenske Fond;
det inddroges vel 1805, da M. ikke vilde gjøre Skolen til en
udelukkende Industriskole, men fornyedes 1808, da han i det væsentlige
havde givet efter for de Fordringer, Fondens Bestyrelse stillede.
M. udgav 1802 en Samling Sange for Eleverne, han lod slaa
Medailler, der uddeltes til de dygtigste, og dette skete ved en
Aarsfest, hvor Kongehuset var tilstede. Hver Afdeling havde 2 Bestyrere,
og alle Bestyrerne tilsammen udgjorde Selskabet til Søndagsskolernes
Befordring. Disse have haft stor Betydning for den kjøbenhavnske
Haandværksstands Udvikling, og mange lignende Skoler oprettedes
i Kjøbstæderne.
 
M. er Stifter af de kjøbenhavnske Søndagsskoler, der endnu bære hans Navn. 21. Marts 1800 udkom der en Forordning om Haandværkslavene i Kjøbenhavn, hvorved det tilsigtedes at højne Standen. Samme Dag udsendte M. en Opfordring til at yde Bidrag til en Søndagsskole, hvor Haandværkslærlinger gratis skulde undervises i Regning og Skrivning. Der indkom et klækkeligt Beløb, og der meldte sig mange Deltagere, saa der bestandig maatte oprettes nye Klasser, og flere og flere Lokaler toges i Brug. Allerede det første Aar indrettedes der ogsaa et Kursus for Svende. 1802 var der 386 Elever, 1806 553. Nye Undervisningsfag optoges: Sang, Tegning, Skibsbygningstegning, Geografi, fædrelandshistorie, geometri. Skolen fik et betydeligt Tilskud fra den Reiersenske Fond; det inddroges vel 1805, da M. ikke vilde gjøre Skolen til en udelukkende Industriskole, men fornyedes 1808, da han i det væsentlige havde givet efter for de Fordringer, Fondens Bestyrelse stillede.
Erslew, Forf. Lex.<br>
M. udgav 1802 en Samling Sange for Eleverne, han lod slaa Medailler, der uddeltes til de dygtigste, og dette skete ved en Aarsfest, hvor Kongehuset var tilstede. Hver Afdeling havde 2 Bestyrere, og alle Bestyrerne tilsammen udgjorde Selskabet til Søndagsskolernes Befordring. Disse have haft stor Betydning for den københavnske Haandværksstands Udvikling, og mange lignende Skoler oprettedes
C. Nyrop, Dansk Haandværkerundervisning S. 55 f.
i købstæderne.
 
== Kilder ==
L. Koch.
*[[Dansk Biografisk Leksikon]]
 
{{DBL}}
{{DEFAULTSORT:Massmann, Nicolaus Heinrich}}
[[Kategori:Præster fra Danmark]]
[[Kategori:Født i 1766]]
[[Kategori:Død i 1816]]
111.163

redigeringer