Forskel mellem versioner af "Bruger:IbRas/Testside"

m
Efter Massmann blev '''Christian Georg Wilhelm Göricke''' først konstitueret som præst, og i 1819 da hans tyske garnisonsmenighed endelig blev overført til Frederiks Kirke, blev han fastansat. I modsætning til sine forgængere var Göricke en ældre mand med 30 års erfaring som præst, da han kom til Frederiks Kirke. Han havde en langt mere traditionel indstilling til forkyndelsen, og der blev gjort op med rationalismen i hans tid i kirken, ligesom der blev det i det øvrige kulturliv. Göricke beklædte embedet til sin død i 1829.
 
Kateketen ved friskolen '''Lorentz Siemonsen''' blev konstitueret efter Göricke. Kirkens økonomi var værre end nogensinde. Siden 1819 havde den fået 2000 rdl om året af statskassen, men det dækkede kun driftsunderskuddet, og bygningen trængte til en hovedreparation. Statsstøtten kunne ikke fortsætte, og i starten af 1831 kom en kgl. resolution, der kort sagsagt sagde, at kirken selv skulle skaffe pengene til drift og reparation, ellers ville den blive lukket 1. juli. En kommission skulle aflevere deres plan til kancelliet inden da. Mens dette stod på, prøvede en kreds af hvad Grundtvig kaldte "gammelkristne", deriblandt Siemonsen, at få kirken overladt til en tysk-dansk frimenighed med Grundtvig og Siemonsen som præster.
 
Kancelliet indstillede til lukning af kirken, men det kunne kongen alligevel ikke gå med til, så han gav tilladelse til at man lavede en indsamling til fordel for kirken i København og hertugdømmerne. Dette gav sammen med indtægter fra salg af præsteboligen, samt besparelserne ved ikke at have en fastansat præst, penge nok til at kirken kunne hovedrepareres (1835-36), og at den i 1840 ikke bare var gældfri, men havde en rentebærende kapital. (En yderligere grund til kirkens forbedrede økonomi skal findes i, at man i 1832 gav Grundtvig lov til at prædike i kirken. Mere om det nedenfor.) Lukningen var afværget i denne omgang, men Siemonsen trivedes ikke i præstegerningen, og søgte sin afsked i 1831. Han fortsatte dog som forstander for skolen til han i 1836 blev udnævnt til sognepræst i [[Husby (Slesvig)|Husby]] ved [[Angel]].
3.825

redigeringer