Diskussion:Per Gade (professor): Forskelle mellem versioner

ingen redigeringsopsummering
(copyrigt skal fjernes)
No edit summary
PS: en "idiot" er iflg. ordbogen en person, der kun tænker på sig selv!
--[[Bruger:Rmir2|Rmir2]] 6. jul 2009, 10:11 (CEST)
======================================================================
JEG KAN NÆSTEN IKKE LÆSE DISSE SMÅ BOGSTAVER, derfor mange fejl i min skrivning.
 
Så er jeg igen hjemme fra hospitalsbehandling for den stafyllokokinfekting man var så venlig at give mig i forbindelse med en operation for 1 år siden. OG ÅRET FØR ØDELAGDEN ET ANDET HOSPITAL MIN HØJRE ARM, BED OGSÅ HER AT GIVE MIG STAFYLLOKOKKER UNDER OPERATIONEN....., DER RØG MIN "IDENTITET", som man siger i psykologien. Jeg er i enorme smerter, og så har man yderligere givet mig "pseudomos aerugnos" bakterier i mine lunger under narkosen, en bakterie som der ikke findes nogen antibiotika imod, og som måske kvæler mig langsomt....
 
UNDSKYLD MIG: Jeg er nød til at replicere her med det korrekte hændelsesforløb og konklusion. Det er en æressag for mig:
 
1) En musikforstandig ville skrive om mig på WIKIPEDIA. Han startede og ville fortsætte den næste dag.
2) Men næste dag var der rette i det han havde skrevet og tillagt noget nyt, som var ufuldstændingt. Dette kunne ikke være punktum i biografien!
3) Han henvendte sig til mig, og jeg invdilligede i at hjælpe med at alle oplysninger blev korrekte, hvilket jeg forsøgte at rette.
4) Men så sket der mærkelige ting, bl.e. med svar på den engelske curriculum vitae som jeg gav alt dokumentaionsmaterialet til i udlandet for en tid siden, og som samme musiske person ville lade fremkomme i den engelske udgave af WIKIPEDIA.
5) Og så kører tingene af sporet....
 
KONKLUSIONER #1:
A) Følgende forklaring er nødvendig, for at forstå min handlemåde. et er gået op for mig, at der sidder "rigtige mennesker" bag scenen hos WIKIPEDIA. Jeg undskylde mit frembrud, for jeg troede først det handlede om en computer som var genial til rettelse go besvarelser.
Tingene SKAL være rigtige, ja..., men jeg har bare forsøgt at være sikke rpå at det der skulle skrives om mig var sandt og korrekt.
 
B) FØLGENDE HISTORIE ER VIGTIG TIL FORSTÅELSEN AF MINE TANKE GENERELT....
Mine forældre ofrede sig i frighedskampen i sidste verdenskrig, for at det danske folk skulle kunne vokse op og selv bestemme deres fremtid, sådan som bl.a. jer!
Men efter at havde tilbragt en alt for væsentlig del af min smertefulde barndom på forskellige børnehjem for forældreløse børn, uden at få én eneste chance af nogen som helst, før min mormor endelig fil forældremyndighed, med hjælp fra forstandige Ministeriefolk, så voksede jeg mig bevidst op til denne forståelse, "at der er ingen der siger tak og inger der tænker på frihedskæmperes børn og deres opvækst i ET LAND AF IDIOTER SOM KUN HAR NOK I SIG SELV!!!!"
- Da jeg skulle aftjene min værnepligt, var der i søværnet på Holmen et par ældre officerer på højt strå, der vidste "at ved starten på Nazisternes besættelse af Danmark, var det aftalt spil på politiske plan og ordre ned i geledet,. For det VAR aftalt spil med Tyskernes ankomst, og alle fænghætter var fjernede i kanonerne på Holmen så de ikke kunne skyde!" - Berlingsle Tidende har ca. 1990 skrevet en del artikler, skrevet af de forstandige historiefolk, omhandlende det bedrag som den danske befolkning blev udsat for vd Scavenius, samt andre politikere og ministeriefolk, og det danske politi der hjalp Nazisterne med at finde og få arrasteret jøder til destruktion i koncentrationslejre. Dette er bevist og kan ikke diskuteres!
 
C) Se ovenstående smertefulde historie om min opvækst i et land med ligegyldighed over for frihedskæmperes børns opvækst, samt ve og vel, blev tidligt i mit liv grundstamment il mit inderligste ønske om at ville forlade Danmark for bestandig. Og jeg forlod Danmark, og jeg gjorde mig gældende alle steder i udlandet, først i England, så i USA og senere over hele Asien. - Det mærkelige er bare, at dem der tabte krigen vandt freden, og dem mine forældre havde bekæmpet i sidste verdenskrig, det var dem der hjalp mig frem alle steder (fra Tyskland og Japan).
 
D) Jeg kom KUN hjem til Danmark igen, fordi jeg havde gjort mig selv til millionær og ville bruge min tid på at skrive bøger, udkomme med udnervisningsmaterialer og få trykt musikalier som ikke tidligere var fremkommet på tryk, og det har jeg gjort. - Det kgl.Biblioteks forstandige har allerede gjort min samlig "overlevelsesværdig", hvilket beyder at også denne korrespondance vil ende i Rigsarkiveyt, til rette tid.
 
E) Jeg har bevidst IKKE ønsket at være en del af det nuttidige danske musikliv hvor megen kunstnerisk talent kvæles i Danmarks nye religion "faglige møder"!. Og jeg vil ikke undervise enkeltelever som er delvis umotiverede og bruge mit liv på det, når mine bøger og metoder kan ramme fleretusinde interesserede rundt om i verden...., og at jeg så damtidi kar rejse og udnervise når jeg ahr lyst. For der skal være tid til at lave disse bøger og få dem udgivet og 8 timer til at sove i. Jeg skrev over 50 undervisngsbøger på 1+ år, og det kunne jeg ikke havde gjort hvis min arbejdsmetode havde været typisk Dansk (sorry!!!)
 
DEN NUVÆRENDE PROBLEMATIK:
- Jeg er rystet over den manglende indsigt i sagehåndteringen til redaktionen af WIKIPEDIA på dete kulstneriske områder. Den sidste kommentar om mig er amatøragtig. Der er masser om mig som andre har skrevet, om end ikke så meget på internette, og jeg har været ligeglad indtil nu hvad folk skrev!
Se bla.følgende steder:
- http://www.facebook (Se Per Gade, professor of music, fotos samt dokumenter, hvor der er masser af bevismateriale).
- Spørg Danmarks verdensberømte musikforsker Ole Dan Kongsted, Det Kgl. Bibliotek og Musikhistorisk Museum.
- Spørg den danmarkskendte musikforsker Niels Krabbe, Det Kgl. Bibliotek.
- Spørg pensioneret solo trombonist fra Radiosymfoniorkesteret Thorkind Graae Jørgensen.
- Spørg pensioneret trombonist fra Dt Kgl. kapel Svend Rsmussen.
- Se den omfattende mappe om mig, der ligger på Musikhistorisk Museum, Kbh.
- Se avisomtalerne da jeg fyldte 60 år: Berlingse Tidende, Politikken.
- Se min kronik "Kære Kulturminister" i Berlingske Tidende, af dato lørdag den 24. april 1997, kulturmagasinet side 4 . Man gav mig en helside, som den første i avisens historie, hvor de er normalt at kronikker fylder 1/4 side.
- Se avisomtaler af mig i avisen Sydkysten af datoerne 2. juni 2000, side 25"Greve borge bag nyt uddannelsessystem på Filippineren", og ons. 26. maj 2004, side 14 "Musikprofessor fylder 60 år" begge skrevet af pensioneret leder af Radiosymfoniorkesteret Thorkild Graae Jørgensen, Fortunparken 16, 2800 Lyngby.
- Se lsiten over bøger som opvbevares på Det Kgl. Bibliotek.
- Se liste over bøger der er på danske biblioteker.
- http://www.amazon.com/gp/pdp/profile/A388R77Z1HVWKB
- http://catalogue.nla.gov.au/Record/1415979
- http://www.qualitymusicpress.com
- http://www.trombone.org/trombone-l/archives/0010/001026_1845.txt
- http://www.ulm.edu/~everett/studio/bibliography.pdf
- http://openlibrary.org/b/OL21266018M/Bobby-Mickleburgh
- http://www.webshop.ewh.dk/group.asp?group=318&sort=&page=2
- http://en.ewh.dk/ewh/docs/dk/_salgssoegeresultat.asp?mode=browse&maincat=78&from=47000&to=47999&pagesize=20
- http://www.dbc.dk/DBugefortegnelse/DBFU200509-bog.pdf
- http://www.allaboutjazz.com/php/musician.php?id=18703
- http://www.trombone.org/trombone-l/archives/0104/010404_1997.txt
- http://www.facebook
 
 
KONKLUSIONER #2:
Jeg er 65 år gammel nu. Jeg har aldrig interesseret mig for hvad folk skrev om mig indtil for nylig, hvor jeg jp har haft en væsentlig del af min bedste år i det store udviklede udland. Alt er beviseligt og allerede bevist og bedidst for adskillige af Danmarks bedst musikforstandige (forskere og musikakademikere, samt enkelte af de ældre begavede musikere der ikke har druknet deres taleter i de våde varer).
 
Se også "WHO'S WHO IN MUSIC", WHO'S WHO IN SCANDINAVIA, o.a. ome nd ukomplette biografier p Engelsk.
 
Jeg undskylder hvis jeg er kommet til at fornærme nogen med min personog udtalseser, mig som ikke lader sig kasterere af Jantelov og andres manglende indsigt i virkeligheden, men er selvtilstrækkelige og tilfredse med deres egen uviddenhed.
DER ER TO LØSNNGER I DENNE SAG:
1) BED OM DOKUMENTATION OG TRYK EN USÆDVANLIG KARIERRE. Jeg forstår at ejg ikke slev kan skrive, men det vidste jeg bare ikke, da jeg
ville rette utilstrækkelige tiong, og "andres energi" er jo ikke den samme som ens egen, hår det er en selv de skal skrive om.
2) slet alt og glem mig i al evighed. JEG VIL SÅ BARELAVE EN KLAUSUL I MIT TESTAMENTE, DER PÅBYDER"AT INTET OM MIN PEROSN NOGEN SINDE SKAL FÅ LOV TIL AYTBLIVE TRYKT I "WIKIPEDIA" I AL FRMTID.
Jeg mødte Asgar Jorn, kunstmaleren. Han blev aldrig anderkendt af Det danske Kulturministerium. Og da han døde stod der i hans testamente "at der ALDRIG I AL EVIGHED MÅTTE UDSTILLES NOGEN AF HANS MALERIER I REGI AF KULTURMINISTERIET", for disse fornemme bureaukrater og kunstforstandige havde jo jokket godt go grundigt i det da kunstneren levede. Kunstinteresserede har jop dettilfælles med gribbne, at de først indfinder sig når der er et ådsel!
 
PER GADE
====================================
35

redigeringer