Forskel mellem versioner af "Christian Siegfried von Plessen"

Ingen ændring i størrelsen ,  for 12 år siden
m
m (tilføjelse)
m (→‎Finansminister: slåfjel)
 
== Finansminister ==
I januar [[1692]] overdrog kongen plessenPlessen styrelsen af finanserne med titel af præsident for [[Rentekammeret]] og gav ham samtidig sæde og stemme i [[Gehejmekonseil]]let. Pengevæsenet var under Plessens forgænger, overrentemester P. Brandt, kommet i største forvirring. Landet var tynget med skatter, kassen var tom, utallige folk i statens tjeneste havde i årevis ingen løn modtaget, og misnøjen var almindelig. Det ses, at Plessen kun efter megen overtalelse bekvemmede sig til at modtage denne vanskelige stilling. "i henved 2 Maaneder", ytrer han, "har jeg Dag og Nat kæmpet for at afværge det mest skæbnesvangre Slag, som kan ramme nogen, og som vil gøre mig ulykkelig og utilfreds for mit hele øvrige Liv." Med stor energi og omsigt gik Plessen til sit brydsomme hverv og
bragte til en begyndelse store personlige ofre. Kort efter sin embedstiltrædelse "engagerede han sig for Kongen" til et beløb af 100000 [[rdl]]. Forholdene antog snart under hans dygtige ledelse
en bedre karakter. Det siges, at han gav kongen det råd, der også blev fulgt, at lette skattetrykket, for at landbefolkningen kunne komme til kræfter igen, og i plessens hele embedstid udskreves ingen ekstraordinære skatter. En tønde [[hartkorn]], der ved plessens embedstiltrædelse solgtes for 10-15 rdl., steg i få år til 40-50 rdl. i værdi. Der bragtes orden i forretningsgangen, og statens utallige kreditorer fik atter efter lang tids forløb udbetalt deres renter til rette tid. Desuagtet var der råd til at dække de betydelige overordentlige udgifter, der forvoldtes i Christian 5.s sidste regeringsår ved kronprinsens rejse og formælingsfester (henved 4 tdr. Guld) og den kostbare ambassade til [[Rijswik]]. Hærens størrelse forøgedes, og toget til [[Ratzeburg]] og befæstningsarbejderne i rensborg foranledigede betydelige omkostninger. Statens kredit på det udenlandske pengemarked steg kendelig, og det hedder ved plessens afgang, fra en ham næppe særlig
138

redigeringer