Bruger:Dannebrog Spy/Støbeske: Forskelle mellem versioner

m
Forskellige tilføjelser
(tilføjer eksempler)
m (Forskellige tilføjelser)
* Artikler med håbløst sprog eller maskinoversættelse kan flyttes til Støbeskeen for at blive omskrevet til almindeligt forståeligt sprog og forbedret i øvrigt.
* Artikler skal være skrevet fra et neutralt synspunkt. Stærkt farvede og propaganderende artikler kan flyttes til Støbeskeen for at blive neutraliserede.
* Artikler skrevet af brugere der har personlig eller økonomisk interesse i emnet kan flyttes til Støbeskeen for ekstra eftersyn. Erfaringsmæssigt har de ofte problemer med at være neutrale og fyldestgørende, hvorfor andre må se på dem først for at sikre, at alt er eller bliver bragt i orden.
* Nogle artikler er om så snævre emner, at kun få brugere har mulighed for at vurdere indholdets rigtighed og udbedre fejl. Ved at flytte disse artikler til Støbeskeen giver man de pågældende brugere tid til at se på og tage sig af dem.
* UdbedringNogle af artiklenartikler lader sig ikke klareordne på få minutter men kræver ekstra research eller indsættelse af koder i betydeligt omfang. Ved at flytte artiklen til Støbeskeen bliver der tid til det.
 
Alt i alt er målet at få præsentable artikler, der er brugbare for læserne - uden at nye Wikipedia-skribenter skræmmes væk, fordi deres umiddelbare frembringelse "stemples" som ikke godt nok. For selvfølgelig kan man ikke forvente, at en ny skribent kan præstere mirakler, men der er stadig nogle minimumsstandarder, der skal opfyldes. Den tilfældige læser kan nemlig ikke umiddelbart se, om en given artikel er skrevet af en ny eller erfaren forfatter. Men da en hvilken som helst artikel kan være den første, en given person læser på Wikipedia, er det nødvendigt, at den givne artikel giver et godt indtryk. Det kan en tur i Støbeskeen sikre.
 
For at en artikel kan komme i Støbeskeen er det dog en forudsætning, at der er udsigt til, at den kan blive bragt i overensstemmelse med kriterier og normer. Noget der skal vurderes af en bruger uafhængigt af opretteren. Desuden er det en forudsætning, at en eller flere uafhængige brugere skønner, at emnet i det hele taget er værd at have en artikel om, og at opretteren har reelle hensigter med den.
 
=== Ikke i Støbeskeen ===
Er det bare småting, der skal rettes, er det derimod selvfølgelig ikke sletningsgrund. Men til gengæld bør det ordnes med det samme uden omveje. Støbeskeen er for det, der kræver en ekstra indsats og/eller eftersyn.
 
Endelig kan der også være tale om, at artiklen egentlig hører hjemme på en af Wikipedias søsterprojekter. Alt efter indhold skal den i så fald flyttes til enten [http://da.wiktionary.org/wiki/Forside Wiktionary] (ordbogsopslag), [http://da.wikisource.org/wiki/Forside Wikisource] (kildemateriale), [http://da.wikiquote.org/wiki/Forside Wikiquote] (citater) eller [http://da.wikisource.org/wiki/Forside Wikibooks] (bøger og manualer).
 
=== Alternativet privat sandkasse ===
Et alternativ til at flytte en artikel til Støbeskeen er at gøre den til en underside til brugerens egen [[Wikipedia:Normer for brugersider|brugerside]]. En sådan underside omtales gerne som en privat sandkasse. Her har brugeren mulighed for at arbejde i ro og fred uden andres indblanding. Det kan være praktisk, hvis man har en klar forestilling om slutresultatet men ikke vil bøvle med redigeringskonflikter og lignende. Men i og med at det ses som privat (bemærk: ses, ikke er!), er andre brugere normalt også udelukkede fra at hjælpe - hvis de da overhovedet ved, at brugeren har gang i noget. Ved at placere artiklen i Støbeskeen har andre derimod mulighed for at bidrage og hjælpe til. For selv om for mange kokke som bekendt fordævrer maden, så kan et par ekstra øjne ofte være det, der skal til for at undgå at noget brænder på. En sidegevinst er desuden, at alle andre kan se, at noget er på vej, og at de derfor ikke selv behøver oprette den samme artikel.
 
== Procedure ==
#::<nowiki>[[Artikeleksempel]]</nowiki> flyttes til <nowiki>[[Wikipedia:Støbeskeen/Artikeleksempel]]</nowiki>
#* Alle efterladte genveje (redirects) markeres til hurtig sletning.
#* Hvis artiklen allerede er slettet, kan der anmodes om gendannelse af den.
#* Opretteren af artiklen gøres opmærksom på flytningen på sin brugerdiskussionsside.
# Øverst i artiklen indsættes <nowiki>{{Støbeskeen|status=ny}}</nowiki>. Samtidig sættes <nowiki><nowiki></nowiki></nowiki> omkring eventuelle kategoriseringer samt interwikilinks så artiklerne ikke dukker op i kategorierne, mens arbejdet står på.
# Mens artiklen er i Støbeskeen, er der åbent for gennemsyn og arbejde på den, så den lever op til Wikipedias standarder om opsætning, neutralitet, kilder osv. Alle er velkomne til at hjælpe.
# Når en artikel skønnes at være at klar til at vende tilbage til det normale navnerum ændres ovennævnte kode til <nowiki>{{Støbeskeen|status=læs}}</nowiki>. En administrator eller en erfaren bruger, som ikke har været direkte involveret i arbejdet på artiklen, vil så se på den og flytte den tilbage, hvis den er i orden. Samtidig fjernes <nowiki><nowiki></nowiki></nowiki> om kategoriseringen og eventuelle interwikilinks.
#* Hvis der efter tre måneder i Støbeskeen ikke er sket nogen mærkbar forbedring, vil artiklen typisk blive slettet. En administrator kan dog vælge at lade artiklen stå længere, hvis vedkommende skønner, at der er udsigt til forbedring indenfor en overskuelig fremtid. For at indstille en artikel i Støbeskeen til sletning ændres koden foroven i artiklen til <nowiki>{{Støbeskeen|status=slet}}</nowiki>. Det samme skal ske, hvis artiklen under alle omstændigheder burde slettes jvf. afsnittet Ikke i Støbeskeen, eller hvis opretteren ønsker at opgive den, og ingen stiller sig ivejen for det.
#* En slettet artikel fra Støbeskeen kan gendannes, hvis en bruger indvilliger i at arbejde på den.
 
Mens en artikel er i Støbeskeen er den ikke indekseret og vil derfor ikke dukke op på Google eller andre søgemaskiner.
 
Det skal i øvrigt endnu en gang understreges, at en artikel kun skal flyttes til Støbeskeen, hvis der faktisk er udsigt til, at der vil blive arbejdet på det. Det er ikke tænkt som en parkeringsplads.
 
== Aktuelle artikler i Støbeskeen ==
Alt efter status kan artikler der for tiden er i Støbeskeen findes i en af nedennævnte kategorier:
* [[:Kategori:Artikler i Støbeskeen]] - artikler der arbejdes på, og hvor alle er velkomne til at hjælpe til.
* [[:Kategori:Artikler i Støbeskeen der skal evalueres]] - artikler der skønnes orden men skal ses efter af en administrator eller erfaren bruger for endelig godkendelse.
* [[:Kategori:Artikler i Støbeskeen der skal slettes]] - Artikler der er indstillet til sletning.
 
== Skabeloner ==