Difference between revisions of "Janus Lauritz Andreas Kolderup-Rosenvinge"

m
m (→‎Det retshistoriske hovedværk: --> Thords Artikler)
 
== Embedsposter og videnskabelige selskaber ==
I begyndelsen af [[1814]] blev Kolderup-Rosenvinge [[notarius]] ved det juridiske fakultet og [[1815]] desuden adjunkt ved samme, [[27. januar]] [[1818]] professor extraordinarius og [[1830]] efter [[Frederik TheodroTheodor Hurtigkarl]]s død professor ordinarius i det juridiske fakultet og medlem af [[Konsistorium]], i hvilket han overtog forretningen som referendarius.
 
I september [[1834]] beskikkedes Kolderup-Rosenvinge efter J.P. Mynsters udtrædelse til 3. medlem af direktionen for Universitetet og de lærde skoler, i hvilken stilling han forblev, indtil han [[1848]] afskedigedes, dog med bibeholdelse af sin gage, 1100 rigsdaler, under navn af [[ventepenge]], hvorhos han samme dag udnævntes til konferensråd. [[1822]] blev han extraordinær [[assessor]] i [[Højesteret]], [[1828]] efter A.S. Ørsted lærer i [[kirkeret]] ved Pastoralseminariet og medlem af sammes direktion, [[1838]] udnævntes han til medlem af kommissionen for den [[Arne Magnusson|Arnemagnæanske Stiftelse]] og [[1839]] til medlem af den til at afgive betænkning over biskop Mynsters udkast til et nyt ritual og en ny alterbog nedsatte kommission.