Forskel mellem versioner af "Niels Trolle"

1 byte tilføjet ,  for 10 år siden
m
Typo fixing, typos fixed: tilsidst → til sidst
m (Typo fixing, typos fixed: tilsidst → til sidst)
23. Juli 1626 giftede han sig med Mette Corfitzdatter Rud; han blev Ritmester ved den sjællandske 1628 og 5 år senere ved den Skaanske [[rostjeneste]]; og i 1634 blev han udnævnt til lensmand på Københavns Slot, hvor han var, til han i 1641 fik Roskilde Len i stedet. Imidlertid var hans Mette Rud død 25. februar 1632, og han havde giftet sig igen 16. oktobter 1636 med Helle Rosenkrantz, datter af Holger Rosenkrantz til Glimminge (XIV, 231).
 
Efter flere gange at have været befuldmægtiget for adelen på stændermøder, blev han i 1638 blevet valgt til Landkommissær i Sjælland, og i 1639 blev han medlem af Admiralitetsretten på Bremerholm. Ved Torstenssonkrigens udbrud i 1643 blev han Generalproviantkommissær, men i foråret 1645 tilbød Kongen ham en langt større stilling, nemlig som Rigsviceadmiral. Han ville dog først ikke modtage denne stilling, idet han med megen grund «prætenderede sin Uforfarenhed udi slig en høj Office», for han havde praktisk taget aldrig tidligere haft med søvæsenet at gøre, men tilsidsttil sidst gav han alligevel efter og overtog stillingen omkring 1. juni; samtidig blev han medlem af Rigsrådet.
 
Han kom dog ikke til at spille nogen større rolle som flådefører; i juni fik han vel ordre om at søge at undsætte Bornholm, men allerede før ordrens udstedelse var øen falden i fjendernes hånd. Desuden var flåden i slet tilstand, og hans virksomhed kom til at indskrænke sig til at holde den inden for Københavns havn. Han så med stor bitterhed på Nederlandenes optræden. I august sluttedes Brømsebrofreden, og i september deltog han i ratifikationernes udveksling i Markaryd, hvorpå flåden blev aftaklet. Krigsbegivenhederne fik dog for hans vedkommende et efterspil, idet Christian IV blev meget forbitret på ham for hans holdning under processen for Herredagen i 1646 mod hans svigerfar Holger Rosenkrantz i anledning af Bornholms overgivelse.
25.418

redigeringer