Forskel mellem versioner af "Werner Rosenkrantz"

164 bytes tilføjet ,  for 10 år siden
m
slåfejl rettet og mindre tilretninger
m (slåfejl rettet og mindre tilretninger)
 
== Militær karriere ==
Werner Rosenkrantz var ud af en børenflokbørneflok på 12, og da hans fader var en slet økonom, var udsigten til arv derfor temmelig ringe. Hans fremtid lå derfor indenfor militæret, hvorfor han [[1714]] blev [[landkadet]]. [[1717]] karakt. [[kornet (titel)|kornet]]. [[1718]] ved Friis' gevorb. regiment. [[1721]] [[løjtnant]]. [[1730]] karakt. og [[1732]] virkelig [[ritmester]]. [[1734]] [[generaladjudantløjtnant]]. [[1735]] karakt. major. Afskediget [[1743]]. Samlet set var det ikke nogen iøjnefaldende karriere.
 
== Amtmand og godsejer ==
Werner Rosenkrantz havde i [[1737]] indgået ægteskab med [[Else Margrethe Sehested]]. Hendes forældre havde opnået kongelig tilladelse til, at Else Margrethe og broderen [[Jens Sehested]] kunne arve på lige fod - normalt arvede en datter kun halvt så meget som broderen. Da Werner Rosenkrantz' fader allerede 1718 måtte sælge sine besiddelser, var det hustruens arv, der gjorde Werner til en ret velhavende godsejer.
 
[[1743]] overdrog svigermoderen [[Birgitte Sophie Sehested]] herregården [[Krabbesholm (Skive)|Krabbesholm]] til Werner Rosenkrantz. I første omgang tog han dog ikke ophold på gården, da han i perioden [[1747]]-[[1755]] var [[amtmand]] over [[Dueholm, Ørum, Vestervig Amt]]. Han søgte også at udvide sin godsbesiddelser. [[1746]] overtager han [[stamhuset]] [[Kærbygård (Kasted Sogn)|Kjærbygaard]] fra sin kusine [[Ide Dorothea Rosenkrantz]]. Han fik dog allerede 1750 kongelig tilladelse til at nedlægge stamhuset, hvorefter gården blev solgt. Samme år erhverver han i stedet [[Gammel Skivehus]], som lå tættere ved [[Krabbesholm (Skive)|Krabbesholm]]. Ved svigermoderens død 1755 kom Werner tillige i besiddelse af [[Willestrup]]. Samme år skifter han sin hidtidige amtmandspost uden med [[Skivehus Amt]], og han valgte da at tage ophold på [[Krabbesholm (Skive)|Krabbesholm]], hvor han lodnyindrettede det indre moderniserebeboelsen i en frodig [[rokoko]]stil.
 
== Baron Rosenkrantz af Willestrup ==
Selvom Werner Rosenkrantz' embede som amtmand gjorde, at Krabbesholm var det naturlige hjem for familien, glemte han dog ikke sin nye besiddelse [[Willestrup]]. I [[1757]] fik han godset gjort til friherreskab - baroniet Willestrup. Gården var egentlig for lille i forhold til mindstekravet på 1000 tønder [[hartkorn]], men kongen gav dispensation med det forbehold, at baroniet ikke opnåede skattefriheden 100 tønder hartkorn. Rent økonomisk var der således ingen fordel ved den nye titel, men som en lavadelsmand kunne Werner måske nok bruge barontitlen til at stive sig af. Barontitlen giker gået i arv til alle Werner Rosenkrantz' efterkommere - dvs. alle nulevende danske medlemmer af adelsslægten [[Rosenkrantz]].
 
I årene efter baroniets oprettelse indledte Werner Rosenkrantz en række omfattende ombygningsarbejder af husetsWillestrups indreinteriører, således at ogsådette Willestruphus også blev et moderne rokokohjem. I forbindelse med gården anlagdes desuden et storstilet haveanlæg i fransk stil. Men jorden omkring gården blev i første omgang bortforpagtet. I 1773 tog han imidlertid sin afsked som amtmand i Skive. Samme år solgte han både Krabbesholm og Gammel Skivehus, da den gamle baron på sine ældre dage var ret forgældet. I de sidste fire år af sit liv tilbragte han på Willestrup.
 
== Øvrige titler og embeder ==
1.997

redigeringer