Christoph Hartwig von Linstow: Forskelle mellem versioner

m
linkfix
m (linkfix)
'''Christoph Hartwig von Linstow''' ([[14. september]] [[1740]] - [[12. april]] [[1823]]) var en dansk forstmand og [[overførster]].
 
Han blev født 14. september 1740 i [[Mecklenburg]], hvor hans fader, Heinrich Levin von Linstow, tidligere dansk [[Kaptajn (militær)|kaptajn]], ejede 2 godser; moderen var født Lowzow af Husethuset Renzow. Linstow kom i sit 13. år til [[Holsten]], blev kadet i det storfyrstelige holstenske Livdragonregiment, blev [[løjtnant]] [[1758]] og kom næste år til [[Rusland]], hvor han [[1760]] blev [[adjudant|fløjadjudant]] hos storfyrsten, den senere zar [[Peter 3. af Rusland]]. [[1761]] blev Linstow [[major|premiermajor]] og året efter generaladjudant hos marskallen over de holstenske tropper, hvorhos han blev forsat til Holsten. Her opgav han den militære løbebane, blev [[1764]] russisk [[kammerjunker (titel)|kammerjunker]] og jægermester i den storfyrstelige del af Holsten med bolig i [[Kiel]], [[1773]] [[kammerherre]]; da landet samme år gik over til Danmark, beholdt han sin stilling, [[1777]] fik han [[indfødsret]] og adelspatent og blev udnævnt til dansk kammerherre, [[1780]] blev han forflyttet til 2. holstenske Jægermesterdistrikt ([[Pløn]]), [[1782]] blev han [[Ridder af Dannebrog]]. [[5. april]] [[1784]] udnævntes Linstow til dansk overforstmester, som afløser for [[Daniel Nicolaus von Warnstedt]], og fik bolig i [[Hørsholm]].
 
I denne stilling, som Linstow beklædte til sin død, 12. april 1823, gennemførte han sammen med [[G.W. Brüel]] og [[C.A.C. Claussen]] store forbedringer i driften af de danske statsskove, om end hans virkefelt sandsynligvis er blevet indskrænket noget ved, at [[Christian Ditlev Reventlow|C.D.F. Reventlow]], hans foresatte, selv tog sig så meget af skovbruget.
 
Linstow ægtede [[1774]] Charlotte Benedicte Eleonore von der Lühe (4. januar 1753 - Hørsholm 18. oktober 1837), Datterdatter af Hans Albrecht von der Lühe, officer i dansk tjeneste. Linstow, der [[1812]] var udnævnt til [[gehejmekonferensråd]], ligger begravet i [[Folehave Skov]] ved Hørsholm. En søn, [[Wilhelm Bernhard von Linstow]], var 1805-19 overførster i [[Nordsjælland]], senere jægermester i Lauenburg. En anden søn var arkitekt i [[Norge]] [[Hans Ditlev Frantz von Linstow]].
 
== Kilder ==
111.163

redigeringer