Åbn hovedmenuen

Ændringer

69 bytes tilføjet, for 8 år siden
+ dødssted og kirkegård
}}
 
'''Hugo Egmont Hørring''' ([[17. august]] [[1842]] i [[København]] – [[13. februar]] [[1909]] sammesteds) var Danmarks [[konseilspræsident]] (statsminister) fra den [[23. maj]] [[1897]] - [[27. april]] [[1900]] og repræsenterede partiet [[Højre (1881)|Højre]].
 
Hugo Egmont Hørring var født 17. august 1842 i København, hvor hans fader var [[urtekræmmer]]. Han blev student [[1860]] fra [[Borgerdydskolen]] på [[Christianshavn]] og [[cand.jur.]] [[1868]], tjente sig derefter op gennem de forskellige grader i [[Indenrigsministeriet]] og blev [[1882]] direktør for [[Den kgl. Grønlandske Handel]] og foretog som sådan 2 inspektionsrejser til [[Grønland]]. [[1888]] blev han tillige medlem af Statsinventariekommissionen og beskikkedes desuden samme år til formand for en kommission til udarbejdelse af et lovforslag om patenter på industrielle opfindelser. [[1889]] blev han chef for Indenrigsministeriets 1. departement. Da [[1894]] [[Ministeriet for offentlige Arbejder]] udskiltes fra Indenrigsministeriet, blev Hørring, som længe havde været anset for en af centraladministrationens dygtigste embedsmænd, udnævnt til [[indenrigsminister]] [[ad interim]]. Ved ministerskiftet august 1894 gik han over i [[ministeriet Reedtz-Thott]] som indenrigsminister, og da dette ministerium foråret [[1897]] fratrådte, dannede han [[Regeringen Hørring|det ny ministerium]] og overtog i det [[Statsministeriet|Konseilspræsidiets]] og [[Finansministeriet]]s [[portefølje]]r. Hørring befæstede som minister sit ry for forretningsdygtighed og intelligens, ligesom han udviklede sig til en dygtig parlamentarisk taler. Som finansminister søgte han forgæves at fremme told- og skattereformen, og svækkede sin almindelige politiske stilling dels ved maj 1897 at nægte at afgive en lignende erklæring imod brugen af foreløbige finanslove, som hans forgænger [[Tage Reedtz-Thott]] havde afgivet [[1896]], dels ved sommeren [[1898]] på egen hånd at afholde en del udgifter til forstærkning af [[Københavns Befæstning]] under hensyn til en formentlig truende krig mellem [[Storbritannien]] og [[Rusland]]. Da han så sig ude af stand til at bringe lovgivningsarbejdet i gang, trak han sig april [[1900]] tilbage fra regeringens ledelse. Siden 1896 var han medlem af direktionen for [[Det Classenske Fideikommis]] og siden [[1906]] direktør for [[Hypotekbanken]], samme år blev han endvidere [[eksekutor]] i [[Christian IX]]'s bo. Hørring døde 15. februar 1909. Han var [[Dannebrogordenen|Storkorsridder af Dannebrog]] og [[Dannebrogsmand]].
 
Hørring døde 15. februar 1909 i København og er begravet på [[Garnisons Kirkegård]]. Han var [[Dannebrogordenen|Storkorsridder af Dannebrog]] og [[Dannebrogsmand]].
 
Hørring blev [[20. maj]] [[1873]] gift med Vilhelmine Sophie Møller (13. september 1838 - 7. april 1874), en datter af [[grosserer]] Vilhelm Møller og Hanne f. Boldt. [[21. marts]] [[1884]] ægtede han Emma Petrea Louise Ryberg (16. august 1851 - 16. september 1920), en datter af overgraver ved [[Sankt Petri Kirke]] Johan Peter Ryberg og Anna Cathrine f. Smith.
111.163

redigeringer