Wikipedia:Evaluering/Nordisk mytologi: Forskelle mellem versioner

svar
(→‎Nordisk mytologi: meget langt svar)
(svar)
::::::;Helhedsindtrykket af 1.sektion,
::::::er at fokus er på bevarelse og ikke på hverken formidling eller overlevering . En mere ærlig overskrift vil være '''Mytologiens bevarelse''', med en oplagt yderligere afsnitsinddeling, idet de tre afsnit ændrer tematik . Konkret '''Mytologiens sjæl''' og '''Mytologiens virkelighed''' . Jeg kan af gode grunde ikke påtale det faglige indhold, idet jeg ikke er fagligt bekendt med nordisk mytologi . Men jeg ser en klar diskrepans mellem den overskrift du har valgt, og det som jeg læser i artikelteksten . Det får mig til atter at appelere til en personlig stillingtagen . En ting er at tolke sig frem til hvad andre folk mener med det de skriver, men med en personlig stillingtagen kan du på redelig vis også selv vise hvad du mener . [[Bruger:Sechinsic|Sechinsic]] 28. okt 2010, 22:17 (CEST)
 
:::::::Tak for kritikken, den er nu langt mere konstruktiv, omend der stadig er punkter jeg ikke helt forstår.
:::::::For at tage det sidste først: Jeg har skrevet, det du anser som 1. afsnit (efter hvad jeg kan læse), som tre selvstændige afsnit, der omhandler tre selvstændige emner. Det 1. omhandler overlevering. Og med overlevering menes der hvordan er mytologien overleveret i middelalderen til vore dage: Deri ligger IMO også bevarelse. En uddybning af dette må også på huskelisten - som jeg må se at få skrevet. 2. afsnit omhandler den udvikling der ligger før, de bevarede skriftlige kilder (Så ok, vi har med forhistorie at gøre). Det 3. omhandler forskningshistoriske tendenser.
:::::::Jeg må indrømme, at jeg overhovedet ikke forstå hvad du mener med personlig stillingtagen. Skal det ind i artiklen eller skal jeg skrive den her? For du får mig ikke til at skrive den ind i artiklen - jeg beskriver ikke tingene sådan som jeg synes de burde være, men som jeg kan læse om dem i speciallitteraturen!
 
:::::::;første afsnit
:::::::Et spørgsmål: Et det alene brugen af bestemte begreber du reagerer mod? som når du skriver: ''Der er faktisk en barriere som jeg må bestige for at kunne læse teksten med roligt sind .'' eller er det den aktuelle brug og betydning af disse begreber du vender dig imod? Ja, europæisk lærdomstradition er en kliche, der som så mange andre begreber dækker over noget langt mere kompliceret, når de kigges efter i sømmene. Men set fra Island i 1100 - 1300 var den latinske skriftkultur en europæisk lærdomstradition, der først slog rod efter religionsskiftet (og her regner jeg 900-1200) Jeg indrømmer, at jeg har gjort mig skyldig i en oversimplificering alene for at spare plads. Ja, det jeg mener er den skriftkultur, der fulgte med de kirkelige administrative institutioner - for Islands vedkommende bispedømmerne, der i lige så høj grad bygger på de gamle godedømmer som katolske modeller. Jeg må præcisere.
 
:::::::Mht. syntaksfejl: Tak, de kommer på listen.
 
:::::::Mht-Lindow-sætningen: Med indirekte levn menes der at vi må formode at skribenten bag levnedet netop ikke ville vise at de var mægtige guder, da han viser deres svaghed overfor den kristne guds repræsentant. En direkte levn ville være, hvis fofatteren skrev at Odin og Thor var mægtige guder. Det indirekte kommer af, at kan bruge Odin og Thor, fordi han ved hvilken betydning de havde for datidens islændinge.
 
:::::::Sidste sætning: Med det menes, at de yngre tekster bygger på ældre litteratur, men samtidig er blevet omskrevet (dvs det er ikke den 'originale' litteratur der findes bevaret. Det betyder ikke at den er uafhængig. Jeg omformulerer.
 
:::::::;andet afsnit:
:::::::Hvad f..... er det der proklameres? at nordisk religion og mytologi er sammenhængende størrelser?. Hvordan kan du påstå andet? Ja, der er et problem i at overleveringen i høj grad er løsrevet fra den religiøse praksis århundrederne forinden, men det lægges der ikke skjul på i fremstillingen. Afsnittet beskriver årsagssammenhængen mellem ældre og levn til religion og mytologi (og de kan ikke adskilles) som den behandles i speciallitteraturen. Dette afsnit forøger med få ord, at beskrive de uhyre komplekse forbindelser mellem den mytologi vi møder i middelalderlige tekster, ældre levn og andre kulturer. Husk afsnittet er ikke skrevet som et delafsnit i en sektion, men er et selvstændigt afsnit.
 
:::::::;tredje afsnit:
:::::::Mytologiens virkelighed? Hvad mener du? Afsnittet er ment som forskningshistorisk gennemgang, så læseren præsenteres for de forsøg på at karakterisere nordsik mytologi, der er blevet gjort gennem tiderne. Første sektion af afsnittet forvirrer, kan jeg godt læse, så det skal omskrives og meget af teksten flyttes.
 
:::::::Jeg vil sætte mig og lave en huskeliste på baggrund af din kritik. Jeg kan godt tage harsk kritik sålænge den er saglig og velbegrundet, og det ligger mig fjernt at beskylde andre for at være arg. Det jeg reagerer imod, er når kritik bygger på formodninger, personlige opfattelser og fejlagtige opfattelser kombineret med uimodtagelighed overfor saglige argumenter. Jeg takker for dig for at have taget dig tid til at læse artiklen igennem og diskutere indholdet. Den har gjort, at jeg er blevet opmærksom på adskillige forhold der skal forbedres (og det var jo også mit mål for overhovedet at sende den til evaluering).
4.532

redigeringer