Wikipedia:Evaluering/Nordisk mytologi: Forskelle mellem versioner

(→‎Nordisk mytologi: spørgsmål)
:::::::::::Det er da rigtigt, at der skal være noget om litterære motiver, årstal osv på wikipedia, det hører IMO bare ikke til i denne artikel, men i stedet i en der omhandler den islandske litteratur. I denne skal, igen IMO, fokus være på det mytologiske - og læg mærke til, at dette afsnit ikke kun handler om formidling af religiøse beretninger (dvs. myter og mytologisk stof) i form af litteratur eller fra Island, men også materielle levn i form af billeder og levn fra det øvrige Norden. Du kan sagtens få mig til at indrømme, at afsnittet kan skrives bedre, og det vil jeg gerne gøre, men den faglighed du efterspørger hører derfor efter min mening til et andet sted. I denne artikel bør der i stedet fokuseres på formidling i religionshistorisk forstand. Du har ret i at wikipediaartikler hverken kan eller skal skrives på samme niveau som en videnskabelig artikel, derfor mener jeg også, at det er fuldt tilstrækkeligt blot at referere og henvise til den speciallitteratur, hvor tingene diskuteres mere indgående. Jeg er derimod lodret uenig i at generalisering ikke kan forenes med faglighed - generaliseringer er brugbare i formidlingsmæssig henseende, og i dette tilfælde mener jeg at det du kalder generaliseringer er den bedste løsning - jeg kan forsvare, at denne såkaldte generalisering bygger på faglighed, men jeg mener ikke at det vil give mening, at gengive hele den videnskabelige diskussion, der ligger til grund for den. Jeg kan sagtens overtales til ændringer af titel, men de forslag du har længere oppe kan jeg ikke godtage, dem får jeg nogle fuldkommen anderledes associationer af. mvh. --[[Bruger:Ktp72|Ktp72]] 3. nov 2010, 21:06 (CET)
 
I indlægget af 28.oktober beskriver jeg meget konkret en læsning af sektionen 'Formidling og overlevering' . Det layout jeg bruger, og de syntaks fejl jeg peger på i indlægget skulle gøre det nærved umuligt at forstå det indlæg handlede om andet end sektionen 'Formidling og overlevering' . I dine efterfølgende kommentarer fremgår det at du finder min beskrivelse uforståelig, og iøvrigt at du mener det handler om sektionerne 'Formidling og overlevering', 'Historisk baggrund' samt 'Karakteristik i forskningshistorien' . Hvis din tekstlæsning er på det niveau, og du samtidig ikke er i stand til at påpege eksakte formuleringer i beskrivelsen som du ønsker forklaret, så kan jeg kun opfordre til du igen dykker ned i kritik-indlægget af 28. oktober . Ufagligheden i bemeldte artikel sektion består jo i at overskriften siger en ting og tekstindholdet siger noget andet . 2/3 af teksten under overskriften 'Formidling og overlevering' handler om alt andet end det skrevne ord - litteratur som du kalder det . Dit standpunkt er at mytologiens sjæl og virkelighed, manifesteret i oldtidens levn i landskabet og underbygget af det moderne koncept 'nordisk religion' overleveres . Det er en fantasifuld skildring og i fantasiens verden er der overskrifter som passer bedre til den slags spekulationer, eksempelvis '''Mytologiens bevarelse: Dens sjæl og virkelighed''' .
 
:Jeg er bange for at du har misforstået det jeg forsøger at beskrive. Og jeg vil ikke begå den klassiske fejl at skyde skylden på læseren, hvis vedkommende ikke forstår hvad jeg skriver, men i stedet konstatere, at jeg må forklare mig bedre. Grunden til at 2/3 dele af teksten omhandler andet end det skrevne, skyldes at mytologien i vikingetiden og før netop blev overleveret og formidlet videre enten mundtligt eller på billeder og ikke på skrift - litteratur er mere end skrift på papir. Dvs. jeg mangler, at forklare, at med ''formidling og overlevering'' menes der i den periode, hvor mytologien var levende (dårligt ord), og ikke overlevering til vore dage på skrift. Jeg ved ikke hvorfor du finder det fantasifuldt, at konceptet ''nordisk religion'' kan genfindes i levn fra vikingetiden. Men det er ikke desto mindre det, jeg kan læse i litteraturen (den moderne, der omhandler dette emne). Og din karakteristik af mit standpunkt omkring mytologiens sjæl og virkelighed er jeg fuldkomment uforståelig overfor - hvis du virkelig kan læse en argumentation for en besjæling af en mytologi i det nævnte stykke tekst, så har jeg gjort et ekstremt dårligt arbejde formidlingsmæssigt. Mht. til min misforståelse af dit indlæg af 28/10 vil jeg foreslå et par andre muligheder: enten jeg har læst det for hurtigt pga. mangel på tid, at det er skrevet ekstremt knudret, eller en kombination af de to forrige muligheder. Du behøver ikke kommentere. --[[Bruger:Ktp72|Ktp72]] 8. nov 2010, 22:19 (CET)
 
 
Men, du mener virkelig den nedfældede skrift kun er en del af mytologiens ''formidling og overlevering'' . Isåfald er det en god ide at bemærke denne fagligt-videnskabelige skelnen og skrive det ind i artiklen (Noget a la "Der skelnes mellem..") . Standpunktet er fultud gyldigt (gætter jeg på) idet der på den tid (sikkert/velnok) var et større folkerum der ikke udtrykte sig gennem skrift . Emnet er ikke uinteressant, og en beskrivelse af hvorledes mytologien manifesterede sig i en eksakt formuleret tidsperiode på et eksakt givet sted '''udenfor''' skriftkulturen vil helt klart være et godt bidrag til artiklen . En sådan beskrivelse kan også høre ind under konceptet 'Formidling og overlevering' .
 
:Lige præcis tekst og litteratur er mere end det skrevne. Jeg indrømmer (som jeg har gjort det flere gange ovenfor) at det kan beskrives bedre, og det må jeg så se at finde tid til - deraf titlen på afsnittet: det var måden mytologien blev overleveret på inden den blev nedfældet på skrift lige før den mistede sin betydning som mytologi og blev til gode historier fra gamle dage. --[[Bruger:Ktp72|Ktp72]] 8. nov 2010, 22:19 (CET)
 
At den 'nordiske' (vel egentlig islandske) mytologi skriftliggøres er så også et element i konceptet 'Formidling og overlevering' . Som samfundet nu har udviklet sig i historiens gang over de forløbne små tusind år siden da, så er det også meget plausibelt at sige dagen idag bedst kender den nordiske mytologi gennem dennes skriftliggørelse . At en sådan spekulation fra min side kan genfindes i faglig litteratur må her forblive udokumenteret, men som moderne selvforstået eller eksamineret religionshistoriker burde et sådant standpunkt ikke være fremmed for dig . Såvidt jeg har forstået dig ret så kalder du dette element i 'Formidling og overlevering' for ''litteraturhistorie'' . Kan du fagligt stå inde for din religionshistoriske viden uden at støtte dig til den skriftlige overlevering ? Mener du den skriftlige overlevering simpelthen er givet som en sand og troværdig gengivelse af islandsk mytologi ? Mener du 'nordisk mytologi' kan beskrives uden denne historisering over skriftligheden ?
 
:Ikke kun islandske, de ovennævnte billedlige fremstillinger samt andre levn er netop et vægtigt argument for at mytologien var fællesnordisk. Igen (og ja, det skal skrives om) afsnittet skal omhandle formidling og overlevering dengang, ikke til i dag. Skriftliggørelsen (og jeg er fuldkommen enig med dig) er et gennemgående og centralt tema i ''studiet'' af nordisk mytologi, men jeg mener stadig ikke, at den bør fylde for meget i denne artikel, fordi: 1) den er grundigt behandlet i de bøger, artikler og afhandlinger, der ligger til grund for denne artikel, og 2) det hører IMO mere til i en artikel, der specifikt omhandler den islandske og nordiske litteratur fra middelalderen. Grunden er at jeg ikke synes, at det behøver at beskrevet to gange på wikipedia, sålænge informationen blot er klik væk gennem et link. Mao. det litteraturhistoriske hører til i afsnittet vedr. kilder nederst. --[[Bruger:Ktp72|Ktp72]] 8. nov 2010, 22:19 (CET)
 
Til det sidste spørgsmål mener du - såvidt jeg har forstået dig ret - at det kan man godt . Måske er det så lige netop her du må være ekstra faglig og ekstra konkret . Det vil sige, gøre det klart for læseren skriftliggørelsen af mytologien simpelthen '''er''' nordisk mytologi . Med hensyn til historiseringer og generaliseringer så er det nok lige præcis artiklens svage side . Eksempelvis i 'Historisk baggrund' løbes der gennem tusindårige epoker i et ikke defineret geografisk område, og det tekstlige forløb forholder sig hverken kronologisk ordnende eller geografisk ordnende .
 
:enig perioden og geografien skal defineres skarpere, end det gøres i indledningen. Og nej, jeg mener ikke at ''skriftliggørelsen af mytologien simpelthen '''er''' nordisk mytologi'' - den er blot det slørede og knuste spejl vi kan betragte den igennem. --[[Bruger:Ktp72|Ktp72]] 8. nov 2010, 22:19 (CET)
 
Mit konkrete forslag er - som jeg allerede har skrevet - begrænset af min manglende fagindsigt i nordisk mytologi, og det er mit bedste konkrete bud simpelthen at reducere tekstmængden . [[Bruger:Sechinsic|Sechinsic]] 4. nov 2010, 13:56 (CET)
 
:Jeg takker for din kritik, den har givet mig en god fornemmelse for, hvad der mangler. Men jeg tror ikke, at der skal reduceres, snarere skrives til og forklares bedre. Jeg har tilladt mig, at besvare dine spørgsmål under hvert afsnit, for at gøre det mere overskueligt. Jeg beklager mine hastige gennemlæsninger og besvarelser på dine indlæg, men tiden er der desværre ikke altid til det. mvh. --[[Bruger:Ktp72|Ktp72]] 8. nov 2010, 22:19 (CET)
4.532

redigeringer