Forskel mellem versioner af "Adam Gottlob Ferdinand Moltke"

præcisering
(præcisering)
Han var 8. barn af statsmanden, lensgreve [[Adam Gottlob Moltke]] og født 1. januar 1748, blev [[sekondløjtnant]] i marinen 1757, sprang [[premierløjtnant]]sklassen over og forfremmedes 1760 til [[kaptajn (militær)|kaptajn]], blev 1767 [[kommandørkaptajn]], 1775 [[kommandør]] og 1781 [[kontreadmiral]].
 
Blandt hans togter som ung officer kan anføres, at han 1757-58 fulgte kommandør [[Adam Frederik Lützow]] på dennes rejse til [[Konstantinopel]]. 1768 ansattes Moltke som [[auskultant]] i [[Admiralitetet]]; året efter rejste han udenlands og udnævntes til generaladjudant. 1770 gik han med [[schoutbynacht]] [[Frederik Christian Kaas (1727-1804)|Kaas]] på togt mod [[Algier]]; fra dette hjemsendtes han med efterretninger om ekspeditionens uheldige udfald, fik 2 skibe under sin kommando og sejlede med dem for at forstærke eskadren i [[Middelhavet]], hvor Kaas afløstes af Hooglandt. Under denne og som chef for Linjeskibet «Grønland» foretog han derefter flere krydsture, opbragte skibe og viste sig i det hele meget virksom. Han kom tilbage 1773, foretog det påfølgende år de indledende havneopmålinger til anlægget af [[Ejderkanalen]] og blev 1775 [[assessor]] i [[Admiralitets- og Kommissariatskollegiet]]. 17781777 og 80 fulgteblev han den engelske flåde under en del af dennes krigsoperationer mod franskmændene. 1781 viste han sig ligeledes som chef for linjeskibet ''Prinsesse Sophie Frederikke'' ualmindelig driftig ved opbringelse af [[kaper]]e.Dannebrogordenen|hvid Ved kollegiernes adskillelse samme år overtog han stillingen som 3. deputeret i [[Admiralitetskollegietridder]]. 1782-84 førte han linjeskibet ''Oldenborg'' på togt i [[Middelhavet]], hvor han var genstand for megen opmærksomhed ved den sicilianske konges hof. Ved oversekretæren Rosenkrantz' afgang 1788 erholdt han referatet af søetatens sager for kongen. Moltke var i 1784-89 medlem af mange vigtige kommissioner til ordning af marinens forhold.
 
1778 og 1780 fulgte han den engelske flåde under en del af dennes krigsoperationer mod franskmændene. 1781 viste han sig ligeledes som chef for linjeskibet ''Prinsesse Sophie Frederikke'' ualmindelig driftig ved opbringelse af [[kaper]]e. Ved kollegiernes adskillelse samme år overtog han stillingen som 3. deputeret i [[Admiralitetskollegiet]]. 1782-84 førte han linjeskibet ''Oldenborg'' på togt i [[Middelhavet]], hvor han var genstand for megen opmærksomhed ved den sicilianske konges hof. Ved oversekretæren Rosenkrantz' afgang 1788 erholdt han referatet af søetatens sager for kongen. Moltke var i 1784-89 medlem af mange vigtige kommissioner til ordning af marinens forhold.
 
1791 ægtede han Ide Bertha komtesse Raben (5. oktober 1774 på Aalholm Slot - 13. august 1820), datter af Otto Ludvig greve Raben og Henningia f. Buchwald. 1797 fik han afsked med [[viceadmiral]]s karakter og døde som kammerherre og Storkors af [[Dannebrogordenen]] 16. august 1820. Moltke, der 1784 blev æresmedlem af [[Videnskabernes Selskab]], omtales af Baden (Chr. VII's Reg. Aarb. S. 161) som "den brave Moltke", der i [[Jylland]] henlevede sine sidste år i en beklagelig sindssvaghed.
111.163

redigeringer