Forskel mellem versioner af "Holger Rosenkrantz (1702-1785)"

m
Tilføjelser og tilretninger
m (præcisering)
m (Tilføjelser og tilretninger)
'''Holger [[lensbaron]] Rosenkrantz''' ([[8. marts]] [[1702]] på [[Roseneje]] - [[25. juli]] [[1785]] på [[Rosendal (Faxe Sogn)|Rosendal]]) var en dansk baron[[lensbaron]], officer og arkitekt.
 
HansHolger Rosenkrantz' forældre var [[justitsråd]] Jørgen Rosenkrantz til Roseneje (nu [[Hofmansgave]]) og Marie Elisabeth de Roklenge. Parret havde en meget dårlig økonomi, men fik dog en børneflok på hele 12, hvor Holger Rosenkrantzfødtes fadersom den fjerdeældste. Udsigterne til arv var ikkesåledes særligtmeget velbeslåetringe, hvorfor Holger og hans sønnerbrødre naturligt valgte en karriere indenfor militæret. Som 12-årig blev hanHolger [[1714]] [[landkadet]]. 10[[Korporal]] år senere[[1720]]. [[fænrikFænrik]] i [[Dronningens Livregiment]] [[1724]]. [[Sekondløjtnant]] [[1727]]. blev hanI [[sekondløjtnant1729]] fik han tilladelse til rejse udenlands for at "perfectionere sig i sin Metier". ISåledes tog han i årene [[1729]]-[[1731]] tog han på en dannelsesrejse rundt i [[Europa]] med vennen [[Lauritz de Thurah]]. I [[1734]] blev han [[Kaptajn (militær)|kaptajn]] reformé i [[Fynske gevorbene Infanteriregiment]]. Samme år udnævnt til virkelig kaptajn. Karakteriseret [[major]] [[1739]]. I [[1741]] fik han sin afsked. [[1759]] udnævntes han til [[kammerherre]] og fik senere [[Dannebrogordenen|det hvide bånd]]. Fra [[1767]] var han formand for [[Landvæsenskommissionen]] og fik samme år [[l'union parfaite]]. Endelig blev han [[1781]] udnævnt til [[gehejmeråd]].
 
== Arkitekten ==
Holger Rosenkrantz' virke som arkitekt har ikke sat sig dybe spor. Man ved at han [[1729]] sammen med ingeniørofficeren [[Hans Christian Lønborg]] assisterede vennen [[Lauritz de Thurah]] med to sæt opmålingtegninger af [[Fredensborg Slot]]. Samme år rejste Thurah og Rosenkrantz til udlandet for at studere arkitekturen ude i Europa. Hjemme i Danmark igen indleverede Thurah 1736 et ombygningsprojekt på [[Sorø Akademi]]. Thurah havde dog som hofbygmester flere andre opgaver, hvorfor Holger Rosenkrantz overtog opgaven. I samarbejde med skolens forstander [[Wilhelm August von der Osten]] foretog han væsentlige ændringer i såvel plan- som facadedispositionen. Ændringerne omfattede bl.a. flytningen af hoveddørene til midteraksen, vinduernes egalisering, opsætning af en fronton, formindskelse af tagudhænget, tilføjelse af flere vinduer. Desuden blev opført tre professorresidenser m.m. Resultatet blev monumentalt. De tre fløje fik velproportionerede facader, opdelt i siderisalitter og en frontonprydet midtrisalit. Vinduerne var forsynet med murede omfatninger og mellem hver etage fandtes rektangulære blændinger. Endelig var hver facade opdelt vertikalt med seks kvaderlisener. Fra Rosenkrantz' hånd kendes tre projekttegninger, som dog ikke er de endelige tegninger.
 
== Godsejeren ==
Holger Rosenkrantz' fader endte som fallent, hvorfor hansHolgers udsigter til arv var yderst ringe. Holger Rosenkrantz blev imidlertid [[1733]] gift med [[Helvig Sophie Iuel]], og han modtog i medgift herregården [[Totterupholm]]. Af denne gård oprettede han [[1748]] [[baroniet Rosenlund]], i dag kaldet [[Rosendal (Faxe Sogn)|Rosendal]]. Hans ældre broder [[Werner Rosenkrantz|Werner]] havde helt tilsvarende giftet sig rigt og kunne således blive [[baron]] af [[Willestrup]].
 
Han fik sæde i Landvæsenskommissionen, som [[Elie Salomon François Reverdil|Reverdil]] havde fået oprettet, og som i sit første møde vedtog at lade alle godsmyndighederne udtale sig om midlerne til ophjælpning af landvæsenet, men som snart efter blev ophævet ved Reverdils afskedigelse. Dette valg er mærkværdigt, da Rosenkrantz stort set var modstander af [[landboreformerne]], ligesom han på sine godser ikke vides at have foretaget nogen forandring i godsforholdene til fordel for bønderne. Rosenkrantz var i øvrigt en dygtig godsejer og udvidede de til hans godser hørende store [[kalk]]brud ved [[Faxe]] og begyndte på udførsel af kalksten til udlandet, hvorved talrige arbejdere fik beskæftigelse.
 
Da hans ægteskab var barnløst, gik baroniet over til brodersønnen [[Iver Rosenkrantz (1740-1815)|Iver baron Rosenkrantz]] til [[VillestrupWillestrup]].
 
== Kilder ==
* [http://runeberg.org/dbl/14/0236.html Biografi Dansk Biografisk Leksikon]
* ''[[Danmarks Adels Aarbog]]'' 1985-87.
 
{{FD|1702|1785|Rosenkrantz, Holger}}
 
1.997

redigeringer