Forskel mellem versioner af "Bruger:Jakobrahbek/dbi"

358 bytes tilføjet ,  for 9 år siden
'''1929''': Indre Mission blev tilbudt medbestemmelse på læreransættelser på et kommende teologisk fakultet i Århus, hvis de ville støtte økonomisk op om fakultetet. Indre Missin var interesserede, men stillere sig ellers afventende.<br />
'''1934''': Thomas Mollerup fremhæver i et foredrag, trykt i IMT at teologi er en kirkelig funktion og Det Teologiske Fakultet må have samme udgangspunkt som kirken ellers bliver en teologisk professor blot lærer i religionshistorie. Derfor kan et menighedsfakultet blive en kirkelig nødvendighed, udtalte han.<br />
'''1933''': [[Harboe Pedersen]] (1906-94) er på studieophold på Menighedsfakultetet i Oslo. Efter dette ophold bliver Pedersen en af de varmeste fortaler for oprettelsen af et lignende fakultet i Danmark. Han bliver en af hovedinitiativtagerne til processen frem til Menighedsfakultetet i Århus en del år senere<br />
'''13. september 1967''': Menighedsfakultet (MF) oprettes i Århus med Asger Højlund som formand og Harboe Pedersen som selretær. Også N.O. Rasmussen (senere Vigilius) sad med i den første bestyrelse.<ref>Kofoed-Svendsen 2008, s. 83-84</ref><br />
'''1960erne og 1970erne''': Folk med rod i vækkelsesbevægelserne blev mere og mere kritiske overfor forkyndelsen i mange [[folkekirke]]r. De oplevede ofte en forkyndelse uden bibelsk klarhed og substans og undertiden med fornægtelse af dele af [[Den apostolske trosbekendelse]]. Disse mennesker blev baglandet for MF og DBI og var villige til at yde endog meget betydelige økonomiske ofre, for at der kunne uddannes teologer, hvis forkyndelse og undervisning var i overensstemmelse med Bibelen. En del af denne øget bevidsthed angående forkyndelse og bibelsynet var ganske givet kommet med oprettelsen af [[Kristeligt Forbund for Studerende]] (KFS), som var en studenterbevægelse (startet i 1956), der henvendte sig til det stigende antal unge fra de ældre vækkelsesbevægelser ([[Indre Mission]], [[Luthersk Mission]], [[Evangelisk Luthersk Mission]]), som var begyndt at studere videre på gymnasierne og højere læreranstalter efter [[Anden Verdenskrig]].<ref>Kofoed-Svendsen 2008, s. 88 og 90</ref><br />
{{Uddybende|bibelsyn}}
Menighedsfakultet var bibeltro fra starten af, men alligevel opstod der uenighed om, hvordan bibeltroskaben skulle opfattes. Det konservative bibelsyn mener, Bibelen er den absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende tro og livsførelsen, hvorimod der ortodokse (tidligere kaldt fundamentalistiske) bibelsyn går et skridt videre og hævder et ufejlbarlighedsprincip i alle Bibelens udsagn. Særligt N.O. Vigilius, som ellers var udset til at blive MFs første fuldtidsansatte lærer, ønskede, at formålsparagraffen skulle præcisere talen om Bibelens ufejlbarlighed i alle udsagn og altså have et ortodokst bibelsyn uden at give plads for et konservativt syn i undervisningen. Dette ønske fik lige netop ikke tilstrækkelig opbakning af repræsentantskabet til at kunne blev vedtaget. Forslaget faldt derfor og Menighedsfakultet blev et sted, som ønskede at rumme begge syn ud fra tommelfingerregelen: ''MFs lærere må ikke være så fundamentalistiske, at de ikke kan have lærefællesskab med konservative - eller så konservative, at de ikke kan have lærefællesskab med fundamentalister''<ref>Kofoed Svendsen s. 85</ref>. <br />
Dette kunne Vigilius dog ikke acceptere, da han var overbevist om, at kun en fuld tillid til hele Bibelen kan være et frugtbart grundlag for kristen tro. En åbning for selv mindre fejl i Bibelen, så han blot som en moderat og forsigtig udgave af bibelkritikken. "''Når man er kommet på afveje (med bibelkritikken red.), er det ikke nok at søge et stykke tilbage ad den vej, man for vild på''" skriver han f.eks. til de studerende på DBI i 1994. I stedet vil han helt tilbage til udgangspunktet som ifølge Vigilius er det syn på Bibelen som Jesus og apostlene havde <ref>Niels Ove Vigilius. "Hvorfor Dansk Bibel-Institut?" i ''Dansk Bibel-Institut - Studenter-guiden 1994''., s. 13 og 17.</ref>.
I stedet for en ansættelse på Menighedsfakultetet blev Vigilius så den ledende skikkelse i oprettelsen af et lignende sted i København, som fik et ortodoks bibelsyn.
===Teologkredsen===
I København blev tankerne om et alternativ teologisk uddannelse formet udfraud fra en kreds af teologistuderende. Kredsen startede på baggrund af den del af KFS's arbejde, der var målrettet teologistuderende. Disse studerende havde deltaget i særlige konferencer specifikt for dem (i 1968, 1969 og 1972), men efterhånden fik de teologistuderende et behov for at kunne drøfte problemer og vanskelighed på deres studie i et fælles forum, og således blev der i starten af 1972 etableret en teologkreds i København med ca. 25 deltagere - uofficielt var den tilknyttet KFS. N.O. Vigilius var med i denne kreds<ref>Egon Kattner. "Historiske data" ''Dansk Bibel-Institut - Studenter-guiden 1994'', s. 18.</ref>.
===Oprettelsen af Dansk Bibel Institut===
'''Foråret 1972''': På et af teologkredsens møder drøftede man behovet for et alternativt studiemiljø med et studiebibliotek med særlig vægt på moderne teologisk litteratur, der drev bibeltro teologi. N.O. Vigilius udarbejdede et forslag til vedtægter for studiemiljøet med arbejdstitlen 'Institutum Biblicum'.<br />
'''14. september 1972''': Forslaget blev drøftet af 20 personer fra teologkredsen og igen gik debatten på, om der skulle gives plads til både det konservative og det ortodokse eller som N.O. Vigilius ønskede og havde stillet forslag om, at kun det ortodokse syn skulle gælde. 13 af de 20 ønskede at holde sig til Vigilius linje om et institut på en klar bibeltro linje med det ortodokse bibelsy.<br />
'''11. oktober 1972''': Dansk Bibel-Institut blev stiftet af de 13 tidligere omtalte personer samt 3 øvrige fra teologkredsen og vedtægterne blev gennemdrøftet endnu engang og vedtaget. <br />
Bibelsynsformuleringen kom til at lyde som følgende: "''Den hellige Skrift er Guds eget ved Helligånden inspirede, fuldt troværdige og urokkelige ord, helt igennem og uadskilleligt Guds ord og menneskeord. Som Guds insoirede ord er Skriften, sådan som den oprindelig blev givet, såvel i sin helhed som i alle sine enkelte dele og udsagn, uden fejl og selvmodsigelser, nåt sly gotdyåd i obrtrnddyrmmrldr mrf Hrlligåndens og de bibeldkr forfatters hensigt og formål. Som guds åbenbaringsord, givet os som vejledning til frelse er Skriften eneste, men også fuldt tilstrækkelige, klare og absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse''"<ref>Egon Kattner. "Historiske data" ''Dansk Bibel-Institut - Studenter-guiden 1994'', s. 19.</ref>
===Dansk Bibel-Institut udbygges===
'''1973''': Første lejemål i KFUK's bygning i St- Kannikestræde (1. sepember) og første undervisning på DBI: Om bibelsyn og Bibelforkskning v N.O Vigilius <br />
'''1977''': DBI flytter til de nuværende lokaler i Frederiksborggade 1A<br />
'''1979''': DBIs fremtid drøftes og der klargøres at der sigtes på at lave et fuldt udbygge anerkendt teologisk alternativ til de teologiske fakulteter og at der arbejdes på at få eksamensret ved at have kvalificerede undervisere (doktorer etc.) på DBI<br />
'''1987''': DBI-informationen skifter navn til DBI-posten og udkommer i avisformat<ref>Egon Kattner. "Historiske data" ''Dansk Bibel-Institut - Studenter-guiden 1994'', s. 20-28.</ref>.<br />
===DBI's etablerer egne uddannelser===
'''1972-2001''': DBI kan kun give supplerende undervisning til studerende Københavns teologiske fakultet, uden mulighed for at uddanne egne studerende på egen uddannelse.<br />
944

redigeringer