Forskel mellem versioner af "Bruger:Jakobrahbek/dbi"

===Oprettelsen af Dansk Bibel Institut===
'''Foråret 1972''': På et af teologkredsens møder drøftede man behovet for et alternativt studiemiljø med et studiebibliotek med særlig vægt på moderne teologisk litteratur, der drev bibeltro teologi. N.O. Vigilius udarbejdede et forslag til vedtægter for studiemiljøet med arbejdstitlen 'Institutum Biblicum'.<br />
'''14. september 1972''': Forslaget blev drøftet af 20 personer fra teologkredsen og igen gik debatten på, om der skulle gives plads til både det konservative og det ortodokse eller som N.O. Vigilius ønskede og havde stillet forslag om, at kun det ortodokse syn skulle gælde. 13 af de 20 ønskede at holde sig til Vigilius linje om et institut på en klar bibeltro linje med det ortodokse bibelsybibelsyn som det eneste bibelsyn.<br />
'''11. oktober 1972''': Dansk Bibel-Institut blev stiftet af de 13 tidligere omtalte personer samt 3 øvrige fra teologkredsen og vedtægterne blev gennemdrøftet endnu engang og vedtaget. <br />
Bibelsynsformuleringen kom til at lyde som følgende: "''Den hellige Skrift er Guds eget ved Helligånden inspirede, fuldt troværdige og urokkelige ord, helt igennem og uadskilleligt Guds ord og menneskeord. Som Guds insoirede ord er Skriften, sådan som den oprindelig blev givet, såvel i sin helhed som i alle sine enkelte dele og udsagn, uden fejl og selvmodsigelser, nåt sly gotdyåd i obrtrnddyrmmrldr mrf Hrlligåndens og de bibeldkr forfatters hensigt og formål. Som guds åbenbaringsord, givet os som vejledning til frelse er Skriften eneste, men også fuldt tilstrækkelige, klare og absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse''"<ref>Egon Kattner. "Historiske data" ''Dansk Bibel-Institut - Studenter-guiden 1994'', s. 19.</ref>
===Dansk Bibel-Institut udbygges===
'''1973''': Første lejemål i KFUK's bygning i St- Kannikestræde (1. sepember) og første undervisning på DBI: Om bibelsyn og Bibelforkskning v N.O Vigilius <br />
'''1977''': DBI flytter til de nuværende lokaler i Frederiksborggade 1A<br />
'''1979''': DBIs fremtid drøftes og der klargøres at der sigtes på at lave et fuldt udbygge anerkendt teologisk alternativ til de teologiske fakulteter og at der arbejdes på at få eksamensret ved at have kvalificerede undervisere (doktorer etc.) på DBI<br />
'''1987''': DBI-informationen skifter navn til DBI-posten og udkommer i avisformat<ref>Egon Kattner. "Historiske data" ''Dansk Bibel-Institut - Studenter-guiden 1994'', s. 20-28.</ref>.<br />
===DBI's etablerer egne uddannelser===
'''1972-2001''': DBI kan kun give supplerende undervisning til studerende Københavns teologiske fakultet, uden mulighed for at uddanne egne studerende på egen uddannelse.<br />
944

redigeringer