Forskel mellem versioner af "Bruger:Jakobrahbek/dbi"

Dette kunne Vigilius dog ikke acceptere, da han var overbevist om, at kun en fuld tillid til hele Bibelen kan være et frugtbart grundlag for kristen tro. En åbning for selv mindre fejl i Bibelen, så han blot som en moderat og forsigtig udgave af bibelkritikken. "''Når man er kommet på afveje (med bibelkritikken red.), er det ikke nok at søge et stykke tilbage ad den vej, man for vild på''" skriver han f.eks. til de studerende på DBI i 1994. I stedet vil han helt tilbage til udgangspunktet som ifølge Vigilius er det syn på Bibelen som Jesus og apostlene havde <ref>Niels Ove Vigilius. "Hvorfor Dansk Bibel-Institut?" i ''Dansk Bibel-Institut - Studenter-guiden 1994'', s. 13 og 17.</ref>.
I stedet for en ansættelse på Menighedsfakultetet blev Vigilius så den ledende skikkelse i oprettelsen af et lignende sted i København, som fik et ortodoks bibelsyn.
===Teologkredsen og oprettelsen af Dansk Bibel-Institut===
I København blev tankerne om et alternativ teologisk uddannelse formet ud fra en kreds af teologistuderende. Kredsen startede på baggrund af den del af KFS's arbejde, der var målrettet teologistuderende. Disse studerende havde deltaget i særlige konferencer specifikt for dem (i 1968, 1969 og 1972), men efterhånden fik de teologistuderende et behov for at kunne drøfte problemer og vanskelighed på deres studie i et fælles forum. De ønskede en videnskabelig åbenhed overfor
andre synspunkter end den historisk kritiske som de mødte på universitet, hvor de ikke følte de kunne komme til
orde med de teologiske holdninger, som de hentede fra Amerika, Canada, England og flere af de
skandinaviske lande.” Således blev teologkredsen startet i løbet af tresserne. <ref>[http://www.dbi.edu/Portals/0/Teologkredsen%20fik%20et%20barn.pdf Kurt Dalsgaard. "Teologkredsen fik et barn". 2007.]</ref>.I starten af 1972 var gruppen vokset til ca. 25 personer - og var uofficielt tilknyttet KFS. N.O. Vigilius var med i denne kreds.<ref>Egonbr Kattner. "Historiske data" ''Dansk Bibel-Institut - Studenter-guiden 1994'', s. 18.</ref>.
 
===Oprettelsen af Dansk Bibel Institut===
'''Foråret 1972''': På et af teologkredsens møder drøftede man behovet for et alternativt studiemiljø med et studiebibliotek med særlig vægt på moderne teologisk litteratur, der drev bibeltro teologi. N.O. Vigilius udarbejdede et forslag til vedtægter for studiemiljøet med arbejdstitlen 'Institutum Biblicum'.<br />
'''14. september 1972''': Forslaget blev drøftet af 20 personer fra teologkredsen og igen gik debatten på, om der skulle gives plads til både det konservative og det ortodokse eller som N.O. Vigilius ønskede og havde stillet forslag om, at kun det ortodokse syn skulle gælde. 13 af de 20 ønskede at holde sig til Vigilius linje om et institut på en klar bibeltro linje med det ortodokse bibelsyn som det eneste bibelsyn.<br />
'''11. oktober 1972''': Dansk Bibel-Institut blev stiftet af de 13 tidligere omtalte personer samt 3 øvrige fra teologkredsen og vedtægterne blev gennemdrøftet endnu engang og vedtaget. <br />
Bibelsynsformuleringen kom til at lyde som følgende: "''Den hellige Skrift er Guds eget ved Helligånden inspirede, fuldt troværdige og urokkelige ord, helt igennem og uadskilleligt Guds ord og menneskeord. Som Guds insoirede ord er Skriften, sådan som den oprindelig blev givet, såvel i sin helhed som i alle sine enkelte dele og udsagn, uden fejl og selvmodsigelser, nåt sly gotdyåd i obrtrnddyrmmrldr mrf Hrlligåndens og de bibeldkr forfatters hensigt og formål. Som guds åbenbaringsord, givet os som vejledning til frelse er Skriften eneste, men også fuldt tilstrækkelige, klare og absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse''"<ref>Egon Kattner. 1994, s. 18-19.</ref>
===Dansk Bibel-Institut udbygges===
'''1973''': Første lejemål i KFUK's bygning i St- Kannikestræde (1. sepember) og første undervisning på DBI: Om bibelsyn og Bibelforkskning v N.O Vigilius <br />
944

redigeringer