Christian Rudolph Müller: Forskelle mellem versioner

{{wikify}}
'''Christian Rudolph Müller''' ([[13. november]] [[1651]] i [[København]] - [[12. januar]] [[1712]]) var en [[Danmark|dansk]] [[biskop]], søn af [[professor]] [[juris]], senere [[borgmester]] i [[Flensborg]], [[Johann Müller]].
'''Christian Rudolph Müller''', 1651-1712, Biskop,
 
blev født 13. Nov. 1651 i Kjøbenhavn og var Søn af ndfr. anførte Professor
Fra Flensborg Skole kom han til Gymnasiet i Danzig og studerede derpaaderpå
juris, senere Borgmester i Flensborg, [[Johann Müller]] (d. 1672). Fra
Flensborg Skole kom han til Gymnasiet i Danzig og studerede derpaa
3 Aar i Kønigsberg. Siden kom han til Kjøbenhavn, hvor han
blev Huslærer hos Gehejmeraad v. Støcken, men allerede 1675
at han maatte betale en Degn 100 Rdl. for tilføjet Spot og Skade.
Da han heller ikke var det danske Sprog ret mægtig, skaffede
dette ham ogsaa mange Fortrædeligheder paa hans Visitatser. Paa
en af disse døde han 12. Jan. 1712 hos sin Svigersønsvigersøn i [[Vesterborg]]
(ved [[Nakskov]]), dog ikke i Præstegaarden, men mærkelig nok i
Hospitalet, hvor han «for større Roligheds Skyld» havde lagt sig. –
Han var gift med Cecilie Margrethe f. Clüwer (d. 1715), Datter af
Borgmester Marcus C. i Krempe og Enke efter hans Formand,
Johan Birkenbusch, i Neuenbrook. Blandt hans Sønnersønner ervar biskop [[Marcus Müller]].
 
{{DBL}}
50.870

redigeringer