Åbn hovedmenuen

Ændringer

58 bytes tilføjet ,  for 7 år siden
ingen ændringskommentar
Brandvæsnet (det kommunale redningsberedskab) er overordnet underlagt Forsvarsministeren. Det kommunale redningsberedskabs opgaver er reguleret i Beredskabsloven.
 
I [https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=6365 Beredskabsloven], § 9, præciseres det, at det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen.
 
Jf. Beredskabsloven, § 12, skal det kommunale redningsberedskab kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger (…). Opbygningen af beredskabet sker efter en lokal, risikobaseret dimensionering.
Anonym bruger