Forskel mellem versioner af "Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer"

ingen ændringskommentar
 
== Aktiviteter ==
Omdrejningspunkt for fakultetets aktiviteter ervar en tværfaglig tilgang til det levende, spændende fra decideret landbrugsrelateret forskning til til aktiviteter inden for [[molekylær gastronomi]].
 
Samlet set dækkerdækkede universitetetsfakultetets forskning og uddannelser hele kæden fra jord-til-bord-til-sundhed-og-velfærd, og det ervar netop samlingen af alle led i denne kæde, der muliggørmuliggjorde det helhedssyn, der i dag nationalt såvel som internationalt betragtes som et af universitetetsfakultetets styrker.
 
Helhedsbetragtningen f.eks. i forhold til udnyttelse af naturressoucer, fødevareproduktion, sundhed og sygdomsbekæmpelse samt politik og økonomi ervar også en af de egenskaber, der harhavde gjort fakultetet til en af de stærkeste spillere inden for forskning og uddannelse relateret til udviklingslandene.
 
LIFE harhavde ca. 3.500 [[studerende]], hvoraf de 500 ervar [[ph.d.]]-studerende. De 24 uddannelser på [[bachelor]]- og [[kandidat]]niveau fører til titler som [[dyrlæge]], [[agronom]], forstkandidat, [[hortonom]], [[landskabsarkitekt]], landskabsforvalter, jordbrugsøkonom, levnedsmiddelingeniør og -kandidat samt cand.scient. i agricultural development, biologi-bioteknologi, miljøkemi, parasitologi og i produktionsudvikling (PAT) samt i klinisk og human ernæring.
 
Ca. 15 % af fakultetets studerende kommerkom fra udlandet, og omtrent halvdelen af al undervisning på fakultetet foregårforegik på engelsk.
 
Størstedelen af fakultetets 1.800 medarbejdere harhavde deres daglige gang på fakultetets hovedcampus på [[Frederiksberg]]. Det er også her det tidligere Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek (BVFB), tidl. Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek (DVJB) ligger, som en integreret del af fakultetet. Arkitekterne [[Gottlieb Bindesbøll]], [[Martin Borch]], [[Steen Eiler Rasmussen]] og [[Mogens Koch]] står bag størstedelen af bygningskomplekset på Københavns Universitets Frederiksberg Campus, der også omfatter det tidligere [[Københavns Sygehjem]] på Rolighedsvej af [[H.C. Stilling]]. I [[1990'erne]] blev der med en investering på ca. 550 mio. kr. gennemført omfattende nybyggerier, men fakultetets fredede have og oprindelige bygninger ligner sig selv fra dengang, de blev etableret.
 
Ud over sin Frederiksberg Campus harhavde fakultetet også tidligere haft en [[Forstbotanisk Have Charlottenlund|Forstbotanisk Have i Charlottenlund]] (som fra foråret 2008 er overdraget til [[Skov- og Naturstyrelsen]]), hvorfra studie- og forskningsmæssige aktiviteter er flyttet til den større samling af træer og buske på [[Arboretet i Hørsholm]]. Derudover harhavde fakulteterfakultetet en frugttræssamling på [[Pometet]] i Tåstrup, hvor der også findesfandtes forsøgsgårde.
 
== Fusion med Københavns Universitet ==
Anonym bruger