Morarente: Forskelle mellem versioner

2 bytes fjernet ,  for 10 år siden
ingen redigeringsopsummering
No edit summary
No edit summary
Pligten til at svare morarenter i Danmark er reguleret af [https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=1408 lov om renter ved forsinket betaling m.v. af 21.12.1977 nr 638, jf. lovbekendtgjørelse nr 743 af 4. september 2002] (morarenteloven).
 
I Morarenteloven § 5 er der bestemt at lovfæstet rente efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7,00 procentenheder. Som referencerentesats anses i nævnte lov den officielle udlånsrente, som Danmarks Nationalbank har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år. Morarentesats i første halvår 20112012 udgør 87,0570 % (referencesats 10,0570 % + 7,00 %-enheder). Morarenteloven giver ikke hjemmel for renters rente og det er derfor ingen årlig kapitalisering af rentebeløbet.
 
Som i de øvrige nordiske lande Norge, Finland, Sverige og Island, har Danmark implementeret Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (morarenteloven). Dette indebærer at udgangspunktet for beregning af lovpligtige morarenter er samordnet og at fastsættelsen af rentesatsene sker efter en lignende model. I Norge og Finland fastsættes morarenterne den 1 Januar og 1 Juli hvert år til referencerenten bestemt af landernes nationalbanker plus 7,00 %-enheder. I Sverige fastsættes rentesatsen på lignende måde og til samme tidspunkt, men med tillæg af 8,00 %-enheder. I Island fastsættes morarentesatsen på månedlig basis til nationalbankens (Sedlabanki) referencesats plus 7,00 %-enheder. Som eneste nordiske land har Island også lovfæstet renters rente i den islandske renteloven (2001:38).
 
Om forfaldsdato falder på en lørdag, søndag, eller helligdag, starter morarenterne at løbe fra første søgnedag efter forfaldsdato, jf. princippet i gældsbrevlove § 5 stk 2.
Anonym bruger