Ancher Anchersen (læge): Forskelle mellem versioner

linkfix
m (Robot: Tilføjer kategorien Personer i Dansk Biografisk Leksikon)
(linkfix)
{{sprogwikify}}
'''Ancher Anchersen''' ([[7. januar]] [[1702]] i [[Bork]] i [[Ribe Stift]] - [[28. februar]] [[1760]]) var en [[Danmark|dansk]] [[læge]], søn af [[præst]]en [[magister]] Ancher Sørensen (d. 1715) og Marie Hansdatter Curtz, bror til [[Hans Peder Anchersen]].
 
[[1716]] dimitteredes Anchersen privat til Universitetet af en ældre Broder og plejede i de følgende Aar som Alumnus paa [[Borchs Kollegium]] sine medicinske Studier med [[Johannes de Buchwald]] som sin fornemste Lærer. Gjennem denne, hvis energiske Bestræbelser ogsaa kom Fødselshjælpen til gode, og som netop i A.s Studieaar holdt regelmæssige Forelæsninger herover (de første her til Lands), fik den begavede Discipel særlig Interesse for dette hidtil forsømte Specialfag, og da han efter i nogen
Tid at have været Amanuensis hos [[Jens Bing (1681-1751)|Jens Bing]] senior fra 1728-30 foretog en stor Studierejse ved Hjælp af Finckes og Fuirens Stipendier, opholdt han sig navnlig i Strassburg hos den berømte Fødselshjælper Fried.
energiske Bestræbelser ogsaa kom Fødselshjælpen til
gode, og som netop i A.s Studieaar holdt regelmæssige
Forelæsninger herover (de første her til Lands),
fik den begavede Discipel særlig Interesse for dette
hidtil forsømte Specialfag, og da han efter i nogen
Tid at have været Amanuensis hos [[Jens Bing]] senior fra
1728-30 foretog en stor Studierejse ved Hjælp af
Finckes og Fuirens Stipendier, opholdt han sig
navnlig i Strassburg hos den berømte Fødselshjælper Fried.
 
Endnu inden sin Hjemkomst blev han udnævnt til Provincialmedikus i Ribe, hvilket Embede han
1730 tiltraadte efter først at have erhvervet sig Doktorgraden ved en obstetricisk Afhandling. Han udfoldede i denne Stilling en overordenlig stor Lægevirksomhed og vandt saa megen Anseelse, at hans
Hjælp søgtes af syge fra hele Danmark. I Anledning af hans Død udgav Universitetet et Program som Anerkjendelse af hans Dygtighed og Lærdom, ligesom ogsaa senere [[Matthias Saxtorph]] hædrer ham
Lægevirksomhed og vandt saa megen Anseelse, at hans
som praktisk og videnskabelig Akkuchør. 1732 havde han ægtet Ingeborg Christine Fritsch, Datter af en
Hjælp søgtes af syge fra hele Danmark. I Anledning
Kjøbmand i Ribe. Hun døde først 1790. Da Ægteskabet var barnløst, oprettede han af sin Formue et større
af hans Død udgav Universitetet et Program som Anerkjendelse af hans Dygtighed og
Lærdom, ligesom ogsaa senere [[Matthias Saxtorph]] hædrer ham
som praktisk og videnskabelig Akkuchør. 1732 havde
han ægtet Ingeborg Christine Fritsch, Datter af en
Kjøbmand i Ribe. Hun døde først 1790. Da Ægteskabet
var barnløst, oprettede han af sin Formue et større
Legat for dermed at lønne en dygtig Skoleholder i Ribe.
 
{{DBL}}
 
{{FD|1702|1760|Anchersen, Ancher (læge1702-1760)}}
 
[[Kategori:Læger fra Danmark]]
[[Kategori:Personer i Dansk Biografisk Leksikon]]
[[Kategori:Danskere i 1700-tallet]]
[[Kategori:Personer fra Syd- og Sønderjylland]]
111.163

redigeringer