Forskel mellem versioner af "Den danske rødliste"

m
linkfix, replaced: Skov- og Naturstyrelsen → Naturstyrelsen ved brug af AWB
m (linkfix, replaced: Skov- og Naturstyrelsen → Naturstyrelsen ved brug af AWB)
'''Den danske Rødliste''' er en vurdering af plante- og dyre[[art]]ers risiko for at uddø. Rødlistesystemet er udviklet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation [[IUCN]] ( '''I'''nternational '''U'''nion for '''C'''onservation of '''N'''ature and Natural Resources). Systemet er udviklet til at kunne benyttes på både globalt, nationalt og regionalt plan. Rødlistesystemet er udviklet for at danne et grundlag for en vurdering af naturens mangfoldighed og udviklingen i denne og som et redskab til at opfylde internationale forpligtelser i henhold til [[Biodiversitetskonventionen]], som [[Danmark]] ratificerede i [[1994]].
 
Nationalt er der udgivet rødliste-vurderinger i Danmark siden midten af 70'erne. Frem til midten af 80'erne blev de udgivet af forskellige interesseorganisationer, hvorefter offentlige institutioner overtog arbejdet. De seneste optællinger offentligtgjort i [[1997]] og fornyet efter IUCNs system i [[2005]] er de gældende i dag. Den danske rødliste ratificeres af et udvalg nedsat af [[Miljøministeriet]]. Her sidder repræsentanter fra Miljøministeriet fra hhv. [[Skov- og Naturstyrelsen]] og [[Danmarks Miljøundersøgelser]], amterne [[Frederiksborg Amt]], [[Nordjyllands Amt]], [[Storstrøms Amt]] og [[Vejle Amt]], interesseorganisationer f.eks. [[Dansk Botanisk Forening]], [[Danmarks Naturfredningsforening]] og [[Dansk Ornitologisk Forening]], universiteter - dvs. Botanisk institut på [[Københavns Universitet]] og museer f.eks. [[Zoologisk Museum]], [[Naturhistorisk Museum]] og [[Danmarks Fiskeriundersøgelser]].
 
Opgørelsen for 1997 viste at 2.799 arter af de i alt ca. 10.600 behandlede arter inden for 19 plante- og dyregrupper anses for at være i fare for at forsvinde fra den danske natur, mens 343 arter anses for at være helt forsvundne. Opgørelsen for 2005 behandlede 2.209 arter, hvoraf 558 er forsvundne eller truet.
188.448

redigeringer