Forskel mellem versioner af "Christian Ludvig Scheel von Plessen"

rettelse
(rettelse)
{{flertydigperson|Christian Ludvig von Plessen}}
'''Christian Ludvig [[Skeel|Scheel]]- von [[Plessen]]''', eller ''Scheel von Plessen'' ([[21. december]] [[1741]] på [[Fussingø]] – [[25. oktober]] [[1801]] på [[Lindholm]] ved [[Roskilde]]) var en dansk [[godsejer]], [[gehejmeråd]], [[kammerherre]] og [[amtmand]].
 
Christian Ludvig Scheel- von Plessen var en søn af overceremonimester [[Mogens Scheel- von Plessen (overceremonimester)|Mogens Scheel- von Plessen]] (1713-491749) og Elisabeth Christine født von [[Thienen]] (1715-491749). Han fødtes den [[21. december]] [[1741]], rejste som ung udenlands og studerede navnlig ved [[Universiteit Leiden|Leidens Universitet]], blev efter sin hjemkomst avskultant[[auskultant]] i [[Rentekammeret]] [[1765]], udnævntes [[1769]] til deputeret i [[General-Landvæsenskollegiet]] og blev, da dette kollegium [[1770]] afløstes af General-Landvæsenskommissionen, medlem af samme indtil dens ophævelse [[1773]]. Umiddelbart derefter beskikkedes han til amtmand over [[Københavns Amt (1662-1793)|Københavns Amt]] og forblev i dette embede indtil udgangen af [[1799]], da han efter eget ønske fratrådte det.
 
Han var [[1757]] blevet [[kammerjunker (titel)|kammerjunker]], [[1766]] [[kammerherre]], [[1774]] [[Dannebrogordenen|Hvid Ridder]], [[1779]] [[gehejmeråd]] og udnævntes ved sin afgang til [[gehejmekonferensråd]]. Han døde den [[25. oktober]] [[1801]].
 
Han endte som en godsejer med mange besiddelser: [[Selsø]] modtog han [[1750]], [[Fussingø]] [[1753]], og [[Saltø]], [[Harrested]] og [[Lindholm]] fik han [[1757]] fra [[Carl Adolph von Plessen]], der døde barnløs i [[1758]]. Han ejede også [[Kokkedal Slot (Nordsjælland)|Kokkedal Slot]] en periode efter [[Louise von Plessen]].
 
Særlig fortjent gjorde han sig ved sin virksomme interesse for at mildne det hårde tryk, der hvilede på bondestanden. Således tog han som medlem af General-Landvæsenskommissionen levende del i de forhandlinger, der gik forud for forordningen af [[20. februar]] [[1771]], hvorved der tilvejebragtes en tåleligere ordning af hoveriet, og som ejer af godserne [[Lindholm (Gevninge Sogn)|Lindholm]], [[Fussingø]] og [[Selsø]] m.fl. gav han sine bønder [[Fæstebonde|arvefæste]] og hoverifrihed[[hoveri]]frihed på favorable vilkår. Han var ligeledes et meget betydende medlem af den store Landbokommission og sluttede sig her ubetinget til Kommissionens frisindede flertal. Også af Kommissionen til Regulering af Fattigvæsenet i Danmark var han medlem.
 
1766 ægtede han Agathe Johanne von [[Qualen (adelsslægt)|Qualen]] (født 15. februar 1745, død 11. maj 1829), en datter af gehejmeråd [[Josias von Qualen]] og Elisabeth født [[Blome]].
af gehejmeråd [[Josias von Qualen]] og Elisabeth født Blome.
 
== Kilder ==
111.163

redigeringer