Åbn hovedmenuen

Ændringer

formuleringer + en persons titel
== Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker ==
'''Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker''' erhar til opgave at udgive videnskabelige publikationer om kunstnerisk kultur i Danmark. Publikationerne fremtræder i en almen tilgængelig form og har et udstyr, så de opfylder dansk non-profitbogkunsts selskabkrav medtil formåletkvalitet. atSelskabet sikresikrer det økonomiske grundlag for bogudgivelserbogudgivelserne. omhandlendeSelskabets væsentligevirke historiske danskeer kunst-almennyttigt og arkitekturværkersigter ogikke på fortjeneste af nogen oldtidsminderart.
Selskabet – i daglig tale ''Mindesmærkeselskabet'' – blev stiftet 1919 af en kreds af forskere omkring kunsthistorikeren [[Francis Beckett]]. Blandt de mange fremtrædende medlemmer af selskabets bestyrelse gennem tiden kan foruden Beckett selv nævnes [[Poul Nørlund]], [[Mouritz Mackeprang]], [[Povl Eller]] og [[Erik Fischer]].
 
* museumsinspektør v. Thorvaldsens Museum, ph.d. [[Margrethe Floryan]]
* museumsdirektør for Davids Samling, fil. dr. [[Kjeld von Folsach]]
* museumsdirektør for De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg og Amalienborg, kammerherre [[Niels-Knud Liebgott]]
* professor i historie, dr. phil. [[Gunner Lind]]
* kunsthistoriker, ph.d. Mikael Bøgh Rasmussen (sekretær)
* seniorforsker, mag. art. [[Claus M. Smidt]]
* kunsthistoriker, dr. phil. [[Mikael Wivel]]
 
* kunsthistoriker, ph.d. Mikael Bøgh Rasmussen (sekretær)
 
== Selskabets udgivelser ==
Selskabets første udgivelse kom i 1921. Siden er der udgivet en lang række rigt illustrerede publikationer, der kendetegnes ved fornemt boghåndværk og høj faglig standard, specialiserede i emner inden for historie og kunsthistorie. En del af dem erhar selv efter adskillige årtier holdt sig som uomgængelige for deres område. DetNår teksten er etaffattet gennemgående principdansk, derindeholder dogpublikationen normalt gangeen ersammenfatning afveget, atet publikationerneverdenssprog. erEr forfattetteksten skrevet dansk med et omfattendeverdenssprog, resuméindeholder publikationen éten afsammenfatning de europæiske hovedsprog.
dansk.
 
Indtil videre er udgivet:
33

redigeringer