Forskel mellem versioner af "Carl Paul Caspari"

1.889 bytes tilføjet ,  for 8 år siden
m (r2.6.5) (Robot tilføjer ar, de, en, it, nn, no, pl, ru)
'''Carl Paul Caspari''' ([[8. februar]] [[1814]] i [[Dessau]], d.
Caspari, Carl Paul, Teolog og Orientalist,
11. Apr. 1892 i Kria, Teolog og Orientalist, far til [[Theodor Caspari]].
f. 8. Febr 1814 i Dessau af jød. Forældre, d.
 
11. Apr. 1892 i Kria. Den første Undervisning
Den første Undervisning fik hanCaspari, der var født af [[jødisk]]e forældre, i Byenshjembyens jød.jødiske Barneskole, hvor han
navnlig lærte Hebraisk. 1834 kom han som Student til Leipzig, hvor han studerede orientalske
Sprog under [[Fleischer]]. 1838 lod han sig døbe, under påvirkning blandt andet af sin Studiefælle
Student til Leipzig, hvor han studerede orientalske
[[Franz Delitzsch]]. I 2 Aar studerede han nu i Berlin under den meget ortodokse
Sprog under Fleischer. 1838 lod han sig døbe,
[[Hengstenberg]], hvis Opfattelse af gl. Test. blev bestemmende for ham. 1842 blev han Dr. phil., 1844
under Paavirkning bl. a. af sin Studiefælle
Lic. theol. hon. c. ved Königsberg Univ.; en Kaldelse som Prof. extraord. til dette Univ.
Franz Delitzsch. I 2 Aar studerede han nu i
afslog han 1845, da han som streng Lutheraner ikke anerkendte den preuss. unerede Kirke. 1847
Berlin under den meget ortodokse
konstitueredes han som Lektor i Teologi ved Univ. i Kria, en Stilling, han havde søgt efter [[Gisle Johnson]]s
Hengstenberg, hvis Opfattelse af gl. Test. blev
Opfordring. Han blev Prof. 1857 og blev trods flere Kaldelser til Tyskland i Norge til sin Død. 1860 blev han
bestemmende for ham. 1842 blev han Dr. phil., 1844
Dr. theol. hon. c. i Erlangen. C.’s første Arbejde var Udgivelsen af en arab. Tekst i 1838, og han skrev en større
Lic. theol. hon. c. ved Königsberg Univ.; en
Grammatica Arabica 1844-48, der senere kom paa Tysk (1859, 1866, 1876 ved Aug. Müller),
Kaldelse som Prof. extraord. til dette Univ.
Fransk og Engelsk og navnlig i den eng. Bearbejdelse ved Wright er blevet et Hovedværk.
afslog han 1845, da han som streng Lutheraner
Hans Universitetsvirksomhed bestod mest i Behandling af Gl. Test. 1842 udgav han en
ikke anerkendte den preuss. unerede Kirke. 1847
Kommentar til Obadja og skrev endvidere »Beiträge zur Einleitung in das Buch Jesaja« (1848), »Über
konstitueredes han som Lektor i Teologi ved Univ. i
den syrisch-ephraimitischen Krieg unter Jotham und Ahaz« (1849), »Über Micha den Morashtiten«
Kria, en Stilling, han havde søgt efter Gisle Johnson’s
(1852). Han begyndte en Fortolkning af Jes. 1-12, hvoraf kun Halvdelen udkom (1867), og
Opfordring. Han blev Prof. 1857 og blev trods flere
skrev »Zur Einführung in das Buch Daniel« (1869). Ved Siden heraf skrev han populære
Kaldelser til Tyskland i Norge til sin Død. 1860 blev han
Skr paa Dansk-Norsk, saaledes om »Abrahams Prøvelse og Jakobs Kamp med Gud«, »Populære
Dr. theol. hon. c. i Erlangen. C.’s første Arbejde var Udgivelsen
Foredrag over Bogen Daniel«, »Bibelske Afhandlinger« (1884). Hans Standpunkt er stærkt
af en arab. Tekst i 1838, og han skrev en større
apologetisk i Hengstenberg’s Aand med Afvisning af al Kritik. 1857 grundede han med Gisle
Grammatica Arabica 1844-48, der senere kom
Johnson og Tønder Nissen »Theologisk Tidsskrift for den evang.-luth. Kirke i Norge. Her
paa Tysk (1859, 1866, 1876 ved Aug. Müller),
offentliggjorde han bl. a. en Del af de Undersøgelser af Daabssymbolet, som han foretog paa
Fransk og Engelsk og navnlig i den eng.
Foranledning af Grundtvig’s Optræden, og som optog Resten af hans Levetid. Hans
Bearbejdelse ved Wright er blevet et Hovedværk.
Hovedværker om dette Emne er »Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur
Hans Universitetsvirksomhed bestod mest i
Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel«, I-III (1866-75), »Alte und neue Quellen
Behandling af Gl. Test. 1842 udgav han en
zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel« (1879) og »Historiske Oplysninger
Kommentar til Obadja og skrev endvidere »Beiträge
om Trosspørgsmaalenes Ordlyd ved Daaben« (1879). Hertil sluttede sig »Nadverens
zur Einleitung in das Buch Jesaja« (1848), »Über
Indstiftelsesords gudstjenstlige Historie fra 5. Aarh. af indtil vore Dage« (1868). Det var for ham
den syrisch-ephraimitischen Krieg unter Jotham
ikke blot en hist. Undersøgelse, men tillige en Kamp om den sande Lutherdom. 1872 skrev han
und Ahaz« (1849), »Über Micha den Morashtiten«
om den augsburgske Konfession og Luther’s lille Katekismus’ Stilling til den hellige Skr, og
(1852). Han begyndte en Fortolkning af Jes.
sammen med Gisle Johnson oversatte han »Konkordiebogen ell. den evang.-luth. Kirkes
1-12, hvoraf kun Halvdelen udkom (1867), og
Bekendelsesskrifter« (1861-66) og »Den norsk-luth. Kirkes Bekendelsesskrifter«. Under sine
skrev »Zur Einführung in das Buch Daniel«
Symbolstudier kom han ind paa Studier af den kirkelige latinske Litteratur fra Overgangen
(1869). Ved Siden heraf skrev han populære
mellem Oldtid og Middelalder. Deraf fremgik »Martin von Bracharas Schrift de correctione
Skr paa Dansk-Norsk, saaledes om »Abrahams
rusticorum« (1883), »Kirchenhistorische Anecdota« I (1883), Homilia de sacrilegiis (1886),
Prøvelse og Jakobs Kamp med Gud«, »Populære
»Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den zwei letzten Jahrhunderten des Kirchlichen
Foredrag over Bogen Daniel«, »Bibelske
Alterthums und dem Anfang des Mittelalters« (1890). Under sine Haandskriftstudier fandt han
Afhandlinger« (1884). Hans Standpunkt er stærkt
i St. Gallen en latinsk Oversættelse af Job fra Tiden før Hieronymus (udgivet 1893). 1894
apologetisk i Hengstenberg’s Aand med
udgaves hans efterladte Værk »Der Glaube an die Trinität Gottes in der Kirche des ersten
Afvisning af al Kritik. 1857 grundede han med Gisle
christlichen Jahrhunderts«. I en lang Aarrække arbejdede han med paa en Revision af den norske
Johnson og Tønder Nissen »Theologisk
Bibeloversættelse, der udkom 1891.
Tidsskrift for den evang.-luth. Kirke i Norge. Her
offentliggjorde han bl. a. en Del af de
Undersøgelser af Daabssymbolet, som han foretog paa
 
== Kilder ==
 
{{FD|1814|1892|Caspari, Carl Paul}}
 
[[Kategori:Teologer fra Norge]]
[[Kategori:Ansatte ved Oslo Universitet]]
[[Kategori:Nordmænd i 1800-tallet]]
 
[[ar:كاسباري]]
50.811

redigeringer