Forskel mellem versioner af "Carl Paul Caspari"

m
Retter stavefejl
m (Retter stavefejl)
apologetisk i Hengstenberg’s Aand med Afvisning af al Kritik. 1857 grundede han med Gisle
Johnson og Tønder Nissen »Theologisk Tidsskrift for den evang.-luth. Kirke i Norge. Her
offentliggjorde han bl. a. en Del af de Undersøgelser af Daabssymbolet, som han foretog paa
Foranledning af Grundtvig’s Optræden, og som optog Resten af hans Levetid. Hans
Hovedværker om dette Emne er »Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur